Voorbeeldopdracht-gemeente Gouda

Locatie: Gouda
Afbeelding bij Voorbeeldopdracht-gemeente Gouda

Gouda is een bijzondere, historische stad met ruim 74.000 inwoners midden in het Groene Hart. Centraal gelegen in de Randstad, een stedelijke vitaliteit in combinatie met een eeuwenoude geschiedenis. Nationaal en internationaal staat Gouda bekend om haar kaas en stroopwafels. De smaakvolle en historische stad trekt met haar pittoreske straten, sfeervolle grachten en het gezellige plein rondom het gotische Stadhuis, jaarlijks meer dan 1.000.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. In de omgeving van Gouda liggen mooie gebieden zoals de Reeuwijkse Plassen en de Krimpenerwaard. Gouda is een middelgrote en multiculturele stad met meer dan 100 nationaliteiten, een stad die staat voor verdraagzaamheid en gastvrijheid, maar ook grootstedelijke uitdagingen heeft, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid of sociale samenhang. De stad heeft veel betrokken inwoners en ondernemers die samen de stad laten bruisen. De komende jaren staat er nog veel te gebeuren. Er ligt een nieuw bestuursakkoord met veel ambitie en een mooie opgave voor de ambtelijke organisatie.


De organisatie
Gouda heeft veel om trots op te zijn. Inwoners en ondernemers in Gouda zijn sterk betrokken bij alles wat er speelt en nemen regelmatig het voortouw in mooie initiatieven. Al die initiatieven dragen bij aan een vitale, levendige stad. Hierbij past een gemeente die daar op inspeelt en waar mogelijk samen met de bewoners en ondernemers plannen maakt en uitvoert. Dat vraagt om ambtelijk vakmanschap en een robuuste organisatie die dienend is aan de opgaven. Die weet waar ze wel en niet van is. Deze visie vormt het kader voor de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Dit vraagt met elkaar om een krachtige beweging van denken naar doen. De gemeentelijke organisatie bestaat uit kundige medewerkers die graag hun expertise inzetten voor en met de stad. De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 800 medewerkers die werkzaam zijn op 19 afdelingen. De integrale en naar buiten gerichte aanpak past bij de open en toegankelijke organisatie van de gemeente Gouda. De goede dingen goed doen is onze focus!


Uitvoeringsprogramma bestuursakkoord
Er ligt een nieuw bestuursakkoord Geef Gouda Door met veel ambitie. Wat betekent dit precies voor de stad, inwoners en ambtelijke organisatie? Wanneer wordt welk resultaat behaald? Jij gaat samen met de strategische bestuursadviseur en de business controller aan de slag met de doorvertaling van het bestuursakkoord naar een uitvoeringsprogramma. Ook denk je mee over de monitoring en het bewaken van de voortgang. Hiervoor schakel je met collegeleden, afdelingshoofden, coördinatoren en directie. De opdracht biedt je de kans om met de verschillende domeinen van de gemeente van veiligheid en sociaal domein tot het fysieke domein kennis te maken. Daarnaast werk je mee met het team van strategische (bestuurs)adviseurs en ondersteun je onze lobbyist bij de positionering en profilering van Gouda in politiek Den Haag, de provincie en de regio. Denk hierbij aan het volgen van politieke debatten, het uitvoeren van achtergrondanalyses en ondersteuning bij werkbezoeken en evenementen.
 

Op welke uitvoeringsprogramma’s kan je bijvoorbeeld aan de slag?

  1. Afdeling aanpak gedigitaliseerde criminaliteit (o.a. team veilgheid en wijken)
  2. Afdeling Zorg en Ondersteuning ( o.a. WMO en Jeugdzorg)
  3. Afdeling Services ( o.a. burgerzaken en klant contact center)

Voorwaarden
Het traineeprogramma duurt twee jaar. Deze opdracht is in eerste instantie voor een half jaar. De arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel. Meer informatie over de invulling van het opleidingsprogramma kan je vinden op:  https://www.vngconnect.nl/trainees/Opleidingsprogramma.

Tags
    Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship