Voorbeeldopdracht - Projectmedewerker monitoring sociaal domein

Locatie: Den Haag
Afbeelding bij Voorbeeldopdracht - Projectmedewerker monitoring sociaal domein

Organisatie

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. En heel praktisch: KING wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Over de unit Stuurinformatie

De unit Stuurinformatie richt zich op het verzamelen, ontsluiten en duiden van (sturing)informatie over en omtrent gemeenten. De unit adviseert gemeenten in de toepassing van deze informatie ten behoeve van beleid, ontwikkeling, bedrijfsvoering en dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Tot het takenpakket van de unit behoort onder andere de website www.waarstaatjegemeente.nl (met o.a. de burgerpeiling en de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein) en enkele innovatieve projecten rondom stuurinforamtie en datagedreven werken. Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam KING.

Over monitoring in het sociaal domein

Samen met de VNG voert KING het project ‘Monitoring in het sociaal domein uit’. Belangrijk hierin is de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. De gemeentelijke monitor ondersteunt gemeenten bij hun horizontale informatievoorziening: informatie voor de gemeenteraad en de burgers. VNG, KING en het CBS ontwikkelen de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. De monitor geeft inzicht in gebruik, voorspellers voor gebruik, cliëntervaring Wmo en toegankelijkheid van voorzieningen in het sociaal domein. Aan de hand van deze indicatoren worden maatschappelijke effecten onderzocht. De monitor toont gegevens op geaggregeerd niveau. De gegevens zijn niet te herleiden tot een individu. De GMSD bevindt zich in een complexe en dynamische omgeving. Op verschillende onderdelen en domeinen van de monitor zijn ontwikkelingskansen. Daarin is het essentieel dat de monitor nauwer gaat aansluiten op de uitvoering en beleidsvragen van gemeenten.

Functie

De projectmedewerker is betrokken bij de halfjaarlijkse aanlevering van gegevens door gemeenten aan het CBS voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Dit betreft onder meer het benaderen en waar nodig ondersteunen van gemeenten tijdens de aanleverperiode, het beantwoorden van vragen en het opstellen van diverse communicatieberichten en FAQ’s. De projectmedewerker levert ook een belangrijke bijdrage aan de nieuwe publicatie van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, welke in januari 2018 is voorzien. We zoeken tevens iemand die het projectteam (zowel inhoudelijk en organisatorisch) kan ondersteunen. Qua projectondersteuning valt te denken aan het organiseren van bijeenkomsten met de stakeholders, het bijhouden van de planning en meehelpen aan het uitwerken en uitvoeren van de diverse ontwikkellijnen die lopen binnen monitoring in het sociaal domein.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Het stimuleren en ondersteunen van gemeenten bij de gegevensaanlevering voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein en afstemming hierover met belangrijke partners, zoals CBS.
 • Een bijdrage aan de nieuwe publicatie van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (zie voor huidige publicatie Waarstaatjegemeente.nl). Dit traject betreft een coproductie met gemeenten, onderzoeksbureau ABF en het CBS.
 • Het organiseren van regionale duidingssessies met gemeenten.
 • Het projectmatig en inhoudelijk ondersteunen van het projectteam monitoring in het sociaal domein.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • In staat om zelfstandig te werken;
 • In staat om snel te kunnen schakelen en te kunnen prioriteren;
 • Enige ervaring en kennis van het sociaal domein (met name WMO) is een vereiste;
 • Kennis van monitoring, onderzoeksmethoden en gebruik van databronnen is een pre.

Gevraagde competenties

 • Hands-on
 • Resultaatgericht
 • Georganiseerd en gestructureerd
 • Samenwerkingsgericht
 • Proactief
 • Nauwkeurig
 • Klantgericht en dienstverlenend
Tags
  Openstaande opdrachten
  Openstaande opdrachten
  Fysieke leefomgeving
  Fysieke leefomgeving
  Sociaal domein
  Sociaal domein
  Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship