Voorbeeldopdracht - Projectmedewerker monitoring sociaal domein

Locatie: VNG kantoor te Den Haag (en online)

Afbeelding bij Voorbeeldopdracht - Projectmedewerker monitoring sociaal domein

VNG Realisatie is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de koepelorganisatie is van alle Nederlandse gemeenten. VNG Realisatie richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet VNG Realisatie onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. En heel praktisch: VNG Realisatie wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein.

Over het kenniscentrum Data & Monitoring (onderdeel van het basisteam Proberen)
Het kenniscentrum data begeleidt gemeenten bij het gebruik van data voor inzicht in de stand van zaken op verschillende beleidsterreinen in de gemeente, van werk en inkomen tot openbare orde en veiligheid. Die informatie kunnen gemeenten gebruiken voor het ontwikkelen of verbeteren van beleid en om resultaten met andere gemeenten te vergelijken. Maar ook voor onderzoek, agendavorming, besluitvorming en het afleggen van verantwoording aan de raad of het college. VNG Realisatie biedt op een overzichtelijke manier stuurinformatie over tal van onderwerpen, bijvoorbeeld via waarstaatjegemeente.nl. Daarnaast ondersteunt het team gemeenten bij het toepassen van datagedreven werken, open data en big data.

Over de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
Het dataplatform Waarstaatjegemeente.nl bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten, voor iedereen. Op de site vindt u cijfers over alle 345 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De 'dashboards' maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken. Onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl zijn ook een aantal monitors waaronder de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) en de Lokale Monitor Wonen.

De gegevens uit de GMSD geven gemeenten inzicht in hun prestaties op het sociaal domein, ook in vergelijking met andere gemeenten. Deze inzichten kunnen behulpzaam zijn bij het leerproces van gemeenten en dragen bij aan de horizontale verantwoording (aan de gemeenteraad). De monitor verschaft de Rijksoverheid ook inzicht op landelijk niveau. De monitor wordt vier keer per jaar geactualiseerd op Waarstaatjegemeente.nl. Hiernaast wordt steeds meer ingezet op het delen van lokale voorbeelden. Hier speelt de ‘Etalage Monitoring Sociaal Domein’ een rol.

De projectmedewerker monitoring houdt zich bezig met de thema’s in het sociaal domein en specifiek de GMSD. De projectmedewerker monitoring levert daarmee een grote bijdrage aan de diverse werkzaamheden rondom de GMSD en ondersteunt de projectleiders waar mogelijk bij het opzetten, uitvoeren en ontwikkelen van (nieuwe) monitors en data initiatieven en bij het ontsluiten van nieuwe informatie op Waarstaatjegemeente.nl.

De opdracht
De trainee heeft binnen zijn/haar functie de volgende taken:

 1. Het ondersteunen van de halfjaarlijkse GMSD-aanleverronde van data door gemeenten aan het CBS. Iedere zes maanden leveren meer dan 300 gemeenten hun gegevens aan voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. De verantwoordelijkheid voor het aanleverproces ligt bij VNG Realisatie. De trainee ondersteunt de projectleider bij het coördineren van de aanlevering door de gemeenten en het contact met andere betrokken partijen (CBS, VWS, Abf, softwareleveranciers).
 2. Een bijdrage leveren aan de diverse publicaties van de GMSD en andere onderwerpen in het sociaal domein op Waarstaatjegemeente.nl. Dit gebeurt in nauw contact met gemeenten, het CBS en andere stakeholders.
 3. De projectmedewerker is verantwoordelijk voor juiste en tijdige communicatie naar de gemeenten over o.a. de gegevensaanlevering en de nieuwe publicaties in het sociaal domein.
 4. Het bijdragen aan de doorontwikkeling van de monitoring in het sociaal domein. De trainee ondersteunt bijvoorbeeld bij de (door)ontwikkeling van de monitoring op het gebied van dak- en thuisloosheid, beschermd wonen, clientervaring Wmo en eventuele andere trajecten. Waarstaatjegemeente.nl ontwikkelt in samenspraak met gemeenten voortdurend nieuwe dashboards en vernieuwt de bestaande dashboards. De trainee draagt bij aan het ontwikkelen en vernieuwen van dashboards binnen het sociaal domein, maar ook voor aanpalende terreinen zoals werk & inkomen, sport & cultuur en onderwijs.

 Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Ondersteunen bij reguliere werkzaamheden rondom monitoring in het sociaal domein. Dit betreft met name werkzaamheden rondom de aanlevering van data door gemeenten voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Hiernaast draagt de trainee zorg voor de publicaties van de GMSD en de bijbehorende communicatie en afstemming met gemeenten en samenwerkingspartners.
 • Beantwoording van vragen van gemeenten en het op orde houden van de diverse rapporten, dashboards en database van Waarstaatjegemeente.nl.
 • Ondersteuning bij het beheer van het landelijk dashboard sociale impact corona.
 • Praktische en inhoudelijke ondersteuning bij de organisatie van (online) bijeenkomsten.
 • Het projectmatig en inhoudelijk ondersteunen van het projectteam monitoring in het sociaal domein en bijdragen aan diverse projecten rondom monitoring in het sociaal domein.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • Uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden
 • Affiniteit met het sociaal domein is een vereiste
 • Enige ervaring op het gebied van data en monitoring is een pré
 • In staat om zelfstandig te werken
 • In staat om in een flexibele en dynamische werkomgeving te werken
 • In staat om snel te kunnen schakelen en te kunnen prioriteren

Gevraagde competenties

 • Proactief
 • Verbindend
 • Enthousiasmerend
 • Communicatief
 • Hands-on
 • Georganiseerd

Spreekt deze functie je aan?
Stuur dan uiterlijk 19 januari je motivatie voor deze opdracht en je actuele CV naar ons op. 

Klik hier om te solliciteren

 

Mocht je zelf niet voldoen aan het profiel,  maar wel iemand kennen die past bij dit profiel, stuur dit bericht dan door!

Voorwaarden
Het traineeprogramma duurt twee jaar. Het dienstverband is voor deze opdracht in eerste instantie voor een half jaar. De arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel. Bekijk het opleidingsprogramma.

Procedure
Uiterlijk 21 januari hoor je of je geselecteerd bent voor een sollicitatiegesprek. De selectieprocedure bestaat uit minimaal 2 gesprekken: (mits je nog niet bij ons op gesprek bent geweest) met VNG Trainees voor het traineeprogramma in het algemeen en voor de opdracht specifiek: de opdrachtgever.

Tags
  Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship