Voorbeeldopdracht - Projectmedewerker Monitoring Sociaal Domein

Locatie: Den Haag (en online) - kantoor VNG Realisatie

Afbeelding bij Voorbeeldopdracht - Projectmedewerker Monitoring Sociaal Domein

Wil je graag bijdragen aan professionaliteit en vakmanschap van alle gemeenten in Nederland? Neem je initiatief en hou je ervan de zaken goed te organiseren? Haal jij bovendien het beste uit jezelf in een functie binnen een dynamische werkomgeving? Dan is dit wellicht een leuke opdracht voor jou!

Organisatie
VNG Realisatie is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de koepelorganisatie is van alle Nederlandse gemeenten. VNG Realisatie richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet VNG Realisatie onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. En heel praktisch: VNG Realisatie wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein.

Over het Team Data en Monitoring
Het team Data en Monitoring begeleidt gemeenten bij het gebruik van data voor inzicht in de stand van zaken op verschillende beleidsterreinen in de gemeente, van werk en inkomen tot openbare orde en veiligheid. Die informatie kunnen gemeenten gebruiken voor het ontwikkelen of verbeteren van beleid en om resultaten met andere gemeenten te vergelijken. Maar ook voor onderzoek, agendavorming, besluitvorming en het afleggen van verantwoording aan de raad of het college. VNG Realisatie biedt op een overzichtelijke manier stuurinformatie over tal van onderwerpen, bijvoorbeeld via waarstaatjegemeente.nl. Daarnaast ondersteunt het team gemeenten bij het toepassen van datagedreven werken, open data en big data.

Over monitoring in het sociaal domein (onderdeel vanWaarstaatjegemeente.nl)
VNG Realisatie voert het project ‘Monitoring in het sociaal domein’ uit. Belangrijk hierin is de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). De GMSD ondersteunt gemeenten bij hun horizontale informatievoorziening: informatie voor de gemeenteraad en de burgers. De monitor geeft inzicht in gebruik van voorzieningen, voorspellers voor gebruik, cliëntervaring Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en toegankelijkheid van voorzieningen in het sociaal domein. Aan de hand van deze indicatoren worden maatschappelijke effecten onderzocht. Hiernaast wordt steeds meer ingezet op het delen van lokale voorbeelden. Hier speelt de ‘Etalage Monitoring Sociaal Domein’ een rol. Sinds maart is het Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente.nl uitgebreid met een speciaal dashboard over de impact van de coronacrisis op de Nederlandse gemeenten. Naast informatie over de verspreiding van het virus wil Waarstaatjegemeente.nl zicht bieden op de gevolgen van de crisis in brede zin: economie, financiën, onderwijs, sociaal domein en openbare orde en veiligheid.

De opdracht
De trainee heeft binnen zijn/haar functie drie hoofdtaken: 

 1. Het ondersteunen van de halfjaarlijkse GMSD-aanleverronde van data door gemeenten aan het CBS. Iedere zes maanden leveren meer dan 300 gemeenten hun gegevens aan voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. De verantwoordelijkheid voor het aanleverproces ligt bij VNG Realisatie. De trainee ondersteunt de projectleider bij het coördineren van de aanlevering door de gemeenten en het contact met andere betrokken partijen (CBS, VWS, Abf, software leveranciers). De trainee houdt zich ook bezig met het opstellen van de rapporten van de GMSD en de communicatie hierover naar gemeenten en stakeholders.
 2. Het ontwikkelen en verzamelen van nieuwe indicatoren op het gebied van het sociaal domein, óók ten behoeve het nieuw ontwikkelde corona dashboard op Waarstaatjegemeente.nl. Hiervoor wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met gemeenten en betrokken partijen, zoals het CBS, ministeries, UWV etc. Ook worden er routes verkend om (gemeentelijke) data op een snellere manier te (verzamelen) en te ontsluiten op Waarstaatjegemeente.nl.
 3. Het bijdragen aan ontwikkelingen en innovaties van monitoring in het sociaal domein en aanpalende terreinen. De trainee ondersteunt bij de ontwikkeling van de monitoring van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en eventuele andere trajecten. Waarstaatjegemeente.nl ontwikkelt in samenspraak met gemeenten voortdurend nieuwe dashboards en vernieuwt de bestaande dashboards. De trainee draagt bij aan het ontwikkelen en vernieuwen van dashboards binnen het sociaal domein, maar ook voor aanpalende terreinen zoals werk & inkomen, sport & cultuur en onderwijs.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
Ondersteunen bij reguliere werkzaamheden rondom monitoring in het sociaal domein. Dit betreft met name werkzaamheden rondom de aanlevering van data door gemeenten voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

 • Het zorgdragen voor de publicaties van de GMSD en de bijbehorende communicatie en afstemming met gemeenten en samenwerkingspartners
 • Het zoeken en aandragen van nieuwe mogelijkheden voor de (actuelere) monitoring van het sociaal domein in relatie tot de corona crisis
 • Praktische en inhoudelijke ondersteuning bij de organisatie van bijeenkomsten
 • Opstellen van verslagen, actielijsten en notulen van bijeenkomsten met interne en externe stakeholders.
 • Het projectmatig en inhoudelijk ondersteunen van het projectteam monitoring in het sociaal domein en bijdragen aan diverse projecten rondom monitoring in het sociaal domein.

 Kennis- en ervaringsvereisten

 • HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden.
 • Enige ervaring en kennis van het sociaal domein is een vereiste.
 • Ervaring met het organiseren en begeleiden van bijeenkomsten is een pré.
 • In staat om zelfstandig te werken.
 • In staat om in een flexibele en dynamische werkomgeving te werken.

Gevraagde competenties

 • Proactief
 • Verbindend
 • Enthousiasmerend
 • Communicatief
 • Hands-on
 • Georganiseerd 

Voorwaarden
Het traineeprogramma duurt twee jaar. Deze opdracht is in eerste instantie voor de periode van een half jaar. De arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel.

Tags
  Fysieke leefomgeving
  Fysieke leefomgeving
  Informatiesamenleving
  Informatiesamenleving
  Sociaal domein
  Sociaal domein
  Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship