Voorbeeldopdracht – Beleidsondersteuner team Lokale Democratie en Veiligheid

Locatie: VNG, Den Haag

Afbeelding bij Voorbeeldopdracht – Beleidsondersteuner team Lokale Democratie en Veiligheid
Organisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de koepelorganisatie van alle gemeenten. Samen met alle gemeenten bouwt de VNG aan de kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG behartigt de belangen van de gemeenten, voert gemeenschappelijke diensten voor gemeenten uit en biedt haar leden een platform. De gemeenten moeten worden gesteund in hun ambities om zich verder te ontwikkelen als eerste overheid én worden ondersteund in het aangaan van alle uitdagingen die zij ondervinden.

Over het team Lokale Democratie en Veiligheid
Het team Lokale Democratie en Veiligheid heeft drie hoofdtaken:
 • Invulling en uitvoering van de strategische agenda lokale democratie;
 • Maatschappelijke vraagstukken binnen het openbare orde en veiligheidsdomein aanpakken;
 • Ondersteuning van de commissies Bestuur en Veiligheid en Raadsleden en Griffiers. 
Over het vooronderzoek datademocratie
De snelheid van de ontwikkeling van algoritmen in combinatie met de ontwikkelingen op het gebied van lokale democratie voeden de urgentie om VNG een passende rol te kunnen gaan geven op het gebied van de ondersteuning van datademocratie in het lokaal openbaar bestuur. Besloten is om hierover een vooronderzoek te doen. Dit maakt dat VNG binnen korte tijd weet wat de strategie zou kunnen en moeten zijn die ervoor zorgt dat leden door VNG begeleid kunnen worden in de trend die datademocratie zal inzetten.

Functie
De trainee is in staat om zelfstandig -vanuit een duidelijk kader- vooronderzoek te doen naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van datademocratie voor gemeenten, de inventarisatie van de stand van zaken. Onder begeleiding werkt de trainee aan een notitie die in de relevante bestuurlijke commissies behandeld kan worden. Deze notitie bevat een visie op de wenselijkheden, onwenselijkheden, mogelijk te voorziene investeringen en dienstverlening door de VNG op het gebied van (de ontwikkeling van) de mogelijkheden van datademocratie voor de leden van de VNG.

We zoeken tevens iemand die het team Lokale Democratie en Veiligheid (zowel inhoudelijk en organisatorisch) kan ondersteunen. Qua ondersteuning valt te denken aan het organiseren van bijeenkomsten, het ondersteunen van de twee beleidscommissies en taken die passen bij licht beleidsmatig werk op het gebied van Lokale Democratie dan wel Veiligheid.

Taken
 • Het uitvoeren van het vooronderzoek naar mogelijkheden en onmogelijkheden van het ondersteunen van de ontwikkeling van datademocratie met en voor onze leden.
 • Het aangaan van de nodige relaties daartoe binnen de organisatie van VNG en daarbuiten, waaronder contact met een of meerdere departementen.
 • Het ondersteunen van het werk van het team lokale democratie en veiligheid in brede zin. Daarbij inbegrepen is het ondersteunen van de secretarissen van de Commissies Bestuur en Veiligheid en Raadsleden en Griffiers.
 • Het meewerken en mee-overleggen in relevante interne en externe besprekingen. Dit laatste (mede) namens de VNG.
Gevraagde profiel
 • HBO/WO werk- en denkniveau, bij voorkeur met affiniteit op gebied van Informatiesamenleving.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • In staat om zelfstandig te werken.
 • In staat om snel te kunnen schakelen en te kunnen prioriteren.
 • Enige ervaring en kennis van datademocratie / het snijvlak van Informatiesamenleving en democratie is een pré.
Gevraagde competenties
 • Hands-on
 • Resultaatgericht
 • Georganiseerd
 • Samenwerkingsgericht en verbindend
 • Proactief
 • Nauwkeurig
 • Klantgericht
Tags
  Sociaal domein
  Sociaal domein
  Fysieke leefomgeving
  Fysieke leefomgeving
  Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship