Voorbeeldopdracht - Beleidsmedewerker project “Bestuurlijk Afpakken”

Locatie: Nijmegen/Goor
Afbeelding bij Voorbeeldopdracht - Beleidsmedewerker project “Bestuurlijk Afpakken”

Wat is het project Bestuurlijk Afpakken?
Bestuurlijk Afpakken kan gezien worden in het licht van het afpakken door justitie of de belastingdienst: als iemand op een criminele wijze vermogen vergaart, wordt dit zoveel mogelijk afgepakt. In gemeenteland wordt dit nog amper gedaan, terwijl er genoeg ondermijners zijn die óók gemeentelijke schulden hebben en die zich voordoen als een ‘kale kip’. Het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centrum) Oost-Nederland wil een aanpak ontwikkelen waarbij dat soort schulden, die een link hebben met ondermijnende criminaliteit, daadkrachtiger worden geïnd. Hierbij wordt een start gemaakt met een select aantal gemeenten. Daarnaast is het de bedoeling om voor andere gemeenten in beeld te brengen op welke wijze zij hun inningen-traject hebben ingericht en op welke manier daarbij aandacht is voor schulden die een link hebben met criminaliteit.


Doel trainee-opdracht
Ten behoeve van een nog te ontwikkelen regionale aanpak bestuurlijk afpakken, in beeld brengen op welke manier binnen de gemeenten in de regio Oost-Nederland:

 • de afdeling veiligheid/ondermijning en de afdeling incasso met elkaar samenwerken en informatie delen; en
 • (langdurige) schulden worden verwerkt én geïnd op het gebied van:
  • Gemeentelijke belastingen
  • Herstelsancties
  • Sociaal domein

Ervaring vanuit andere RIEC-regio’s is dat medewerkers van de financiële administratie van gemeenten niet altijd bekend zijn met het RIEC en met de aanpak van ondermijning. Het kan dus zijn dat binnen een gemeente eerst wat moet worden gedaan aan de bewustwording van die medewerkers, samen met de afdeling veiligheid.


Wat vragen wij?

 • Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur vanuit een HBO- of WO-opleiding bestuurskunde, bedrijfskunde, integrale veiligheidskunde, rechten of criminologie;
 • Algemene kennis van wet- en regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid (zoals Gemeentewet, Algemene Wet Bestuursrecht, Wet Bibob, Opiumwet, APV, etc);
 • Interesse in en/of ervaring met bestuurlijke aanpak van ondermijning;
 • Bij voorkeur interesse in of ervaring met financiële processen binnen een gemeentelijke organisatie;
 • Bij voorkeur woonachtig in Oost-Nederland (Gelderland of Overijssel) of bereid om hier naartoe te reizen.

Wie zijn wij?

Het RIEC-ON maakt deel uit van een landelijk netwerk van 10 RIEC’s en een Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC). Het RIEC is een samenwerkingsverband om gemeenten en andere overheidspartners te ondersteunen bij de bestuurlijke en integrale aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Hierbij gaat het om het doorbreken van economische machtsposities die zijn opgebouwd met op criminele wijze vergaard kapitaal, het tegengaan van de vermenging van onder- en bovenwereld en het voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd.

Bij het RIEC-ON werken circa 40 mensen, veelal gedetacheerd vanuit de verschillende overheidsdiensten. Naast een regionaal team dat ook landelijk ondersteunt, hebben we vijf jonge, hechte districtsteams met daarin een accountmanager (integraal en bestuurlijk), een casuscoördinator en een analist. Verder maken we gebruik van een flexibele schil van experts. Met de diverse teams werken we intensief samen. De sfeer is open en professioneel; zo staan we als stevige sparringpartners voor elkaar klaar. We zijn als RIEC-ON in ontwikkeling aan de hand van de Meerjarenstrategie “Ondermijning de Baas”. De huidige organisatiestructuur kan daarbij herzien worden om samenwerkings- en besluitvormingsprocessen optimaal te faciliteren, uit te voeren en/of te coördineren/sturen.

Het RIEC-ON-bureau is gevestigd in Goor, gemeente Hof van Twente, en heeft een nevenvestiging in het stadskantoor van de gemeente Nijmegen. Daarnaast werken we aan het vormen van 5 actiecentra, één per district.

  

Voorwaarden
Het traineeprogramma duurt twee jaar. Deze opdracht is in eerste instantie voor een half jaar. De arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel. Meer informatie over de invulling van het opleidingsprogramma kan je vinden op:  https://www.vngconnect.nl/trainees/Opleidingsprogramma.

Tags
  Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship