Voorbeeldopdracht - Bestuursondersteuning en -advies

Locatie: gemeente Coevoerden
Afbeelding bij Voorbeeldopdracht - Bestuursondersteuning en -advies

De gemeente
De gemeente Coevorden heeft 36.000 inwoners en bestaat uit een historische vestingstad met daaromheen tal van karakteristieke dorpen. Ze zijn er om de lokale overheidstaken goed, betrouwbaar en efficiënt uit te voeren en het bestuur te ondersteunen bij de realisatie van haar ambities. Hierbij benutten ze de kracht van de samenleving en die van hun medewerkers die waar nodig waarde toevoegen.

Kernwaarden die hierbij passen zijn Omgevingsbewustzijn, Open en Aanspreekbaar, Klantgerichtheid en Doelgerichtheid. De medewerkers krijgen ruimte voor ontwikkeling op het gebied van loopbaan, mobiliteit en opleidingen, ondersteund door een uitnodigende werkomgeving op basis van de principes van Het Nieuwe Werken. Spreken deze kernwaarden je aan en zie je hiervoor kansen binnen deze functie, dan kun je bij deze gemeente echt het verschil gaan maken! Door onze schaalgrootte en de korte lijnen krijg je naast uitdagend werk met een grote diversiteit ook nog eens veel ruimte en verantwoordelijkheid.

Coevorden vraag om medewerkers die de vertaalslag van buiten naar binnen kunnen maken.

Coevorden Verbindt
Vanuit de gedachte dat de samenleving prima in staat is om zaken zelf te regelen of problemen op te lossen is het College van B&W letterlijk op zoek gegaan naar de kracht van de samenleving.

Om dit doel te realiseren hebben zij een aantal programma’s geïnitieerd.

 • Programma Coevorden Verbindt. Hiermee wil het bestuur ruimte te bieden aan de eigen kracht van de samenleving, om de bezuinigingen het hoofd te kunnen bieden, maar ook om duidelijke keuzes en concrete plannen te maken die worden vastgelegd in het bestuursprogramma.
 • Programma Organisatieontwikkeling. De omgeving wordt complexer en dynamischer. Ontwikkelingen volgen elkaar vandaag de dag zo snel op dat constante verandering de norm is geworden. Tegelijk is er een andere verhouding tussen burger en gemeente ontstaan. Het maatschappelijk initiatief komt prominenter op de agenda. Deze belangrijke bestuurlijke opgaven zijn bepalend voor de (door)ontwikkeling van de organisatie. Het is belangrijk meer te richten op de ontwikkelingen in de omgeving en de betekenis daarvan voor de ontwikkeling van ambtelijke organisatie.
 • Programma Dienstverlening i.o.

Doel traineeship
Coördineren deeltrajecten, invulling en ondersteuning geven aan de binnen de (staf) unit Bestuurs- en concernondersteuning vallende activiteiten en organisatiebrede  programma’s. Op het snijvlak van ondersteuning, strategie, communicatie en bestuursadvies aan het college van burgemeester & wethouders.

Wat?

 • Op het kruispunt van beleid/bestuur/uitvoering bijdragen leveren aan het formuleren en bewaken van strategische lijnen passend binnen de strategische visie
 • Vanuit de strategische visie bijdragen leveren aan de implementatie.
 • (Deel)projecten

Functie-aandachtspunten
Van de kandidaat verwachten we dat deze:

 • De relevante ontwikkelingen waar we mee te maken hebben kent en ziet
 • Zelfstandig activiteiten kan oppakken.
 • Bij voorkeur al enige ervaring heeft met burger & bestuur traject(en)
 • Scherp oog voor beeldvorming

Competenties

 • Van buiten naar binnen denken
 • Communicatief zeer sterk
 • Verbinder
 • Oog voor verschillende belangen en context
 • Oplossingsgericht
 • Helikopterview
 • Netwerken
 • Creativiteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Analytisch vermogen
 • Visie
Tags
  Sociaal domein
  Sociaal domein
  Fysieke leefomgeving
  Fysieke leefomgeving
  Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship