Voorbeeldopdracht - Gemeentelijk Expert- Zorgfraude

Locatie: Utrecht
Afbeelding bij Voorbeeldopdracht - Gemeentelijk Expert- Zorgfraude

Sta jij voor 344 gemeenten?
In Nederland besteden we structureel meer dan 100 miljard euro aan zorg per jaar. Soms is daarbij sprake van misbruik. Zoals frauderen met persoonsgebonden budgetten of het onterecht declareren van rekeningen. Door misbruik komt zowel de kwaliteit van de zorg, waar uiteindelijk patiënten de dupe van worden, als de betaalbaarheid van zorg onder druk te staan. Durf jij het aan om de verantwoordelijkheid te nemen voor de belangen van 344 gemeenten en haar inwoners? Ben jij op zoek naar een interessante functie, waarin geen dag hetzelfde is én wil jij een bijdrage leveren aan de aanpak van zorgfraude? Dan is deze opdracht bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) iets voor jou!

De organisatie
Het IKZ is een samenwerkingsverband dat bestaat uit negen partners die vanuit uitvoering, toezicht en handhaving, opsporing of vervolging allemaal een eigen taak hebben in het Nederlandse zorgstelsel en/of in de aanpak van zorgfraude. De IKZ-partners zijn de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Belastingdienst, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), het Openbaar Ministerie (OM), zorgverzekeraars (via Zorgverzekeraars Nederland) en natuurlijk de gemeenten (via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten)!

Binnen het IKZ brengt het team Casuïstiek signalen van fraude samen en verrijkt deze met informatie van IKZ-partners. Verder coördineert het IKZ de multidisciplinaire afhandeling van meldingen en stelt het IKZ rapportages op na kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeken. Zo stelt het IKZ partners in staat fraude efficiënt  en effectief te bestrijden.

Wat ga je doen?
Het IKZ vindt het belangrijk dat gemeenten aangesloten zijn en gebruik maken van de kennis en expertise van de IKZ-partners. Je gaat aan de slag bij samenwerkingsverband IKZ vanuit VNG Naleving, naast twee andere VNG collega’s. Als trainee beoordeel je meldingen van vermoedelijke zorgfraude in het gemeentelijke domein. Je verrijkt signalen met informatie van gemeenten, andere IKZ-partners en openbare bronnen. Je hebt daarbij oog voor de wettelijke grondslagen voor informatiedeling. Je leert over verschillende zorgsoorten en fraudevormen en doet kennis op over de financiering van het Nederlandse zorgstelsel. Je herkent signalen van vermoedelijke zorgfraude in het gemeentelijk domein en weet deze adequaat te verrijken. Indien nodig neem je contact op met de melder. Je maakt van je bevindingen een begrijpelijk geheel en deelt dit met de partner(s) zodat zij er actie op kunnen ondernemen. Je verwerkt je bevindingen in het informatiesysteem en in rapportages. Je draait daarbij mee als voorwaardig lid van team Casuïstiek en bent aanwezig bij operationele overleggen. Ook ben je onderdeel van team Zorg van VNG Naleving en is er tijdens de opdracht ruimte voor het uitwerken van een specifieke vraag of klein project. Zo leer je al werkende over toezicht op het zorgstelsel en lever je een concrete bijdrage aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.

Gevraagde profiel

  • In staat om zelfstandig te werken.
  • Je beschikt over analytische vaardigheden en een onderzoekende houding.
  • Je weet prima de weg te vinden in digitale registers, communiceert makkelijk en gaat kritisch en secuur om met data, onder andere vanwege privacyaspecten.
  • Je houdt overzicht en kunt snel doordringen tot de kern van -soms onoverzichtelijke- informatie.
  • In staat om snel te kunnen schakelen en verbanden te leggen tussen verschillende bronnen.
  • Je bent vindingrijk, flexibel en samenwerkingsgericht en vindt pionieren een uitdaging.
  • Ervaring in signaalanalyse en/of onderzoek en kennis van het Nederlands zorgstelsel is een pre.


Voorwaarden
Het traineeprogramma duurt twee jaar. Het dienstverband is voor deze opdracht in eerste instantie voor een half jaar. De arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel. Meer informatie over de invulling van het opleidingsprogramma kan je vinden op:  https://www.vngconnect.nl/trainees/Opleidingsprogramma.

Tags
    Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship