Voorbeeldopdracht - Accountmanager Leiden Binnenstad

Locatie: gemeente Leiden

Afbeelding bij Voorbeeldopdracht - Accountmanager Leiden Binnenstad

Wat is het doel?
Werken aan een goed ondernemers- en vestigings-, verblijfs- en investeringsklimaat in de binnenstad van Leiden voor bedrijven, zodat Leiden een aantrekkelijke stad is voor bedrijven, bewoners en bezoekers.

Hoe ga je dit doen? 

 • Je gaat zorgen voor een warm welkom in de Leidse binnenstad voor nieuwe bedrijven die ervoor gekozen hebben om in Leiden te komen ondernemen, maar nog niet concreet in het vergunningentraject zitten.
 • Nieuwe bedrijven moeten zich welkom voelen, je moet hierbij denken aan het aanbieden van gemeentelijke diensten voor een goede en soepele toegang tot de gemeente.
 • Voor de ‘preferente’ accounts  éxtra klaar te staan, de ‘de rode loper’ uit te rollen. De bedrijven voelen zich daardoor zeer welkom in de stad. Gevestigde bedrijven hebben een aanspreekpunt en worden hiermee met zeer korte lijnen bediend.

Wat is de rode loper aanpak: bedrijven worden aan een accountmanager gekoppeld die voor hen het eerste aanspraakpunt binnen de gemeente is. De accountmanager “regelt” hun zaken en zorgt dat collega’s worden ingeschakeld wanneer dat nodig is. Ook binnen andere afdelingen is bekend welke bedrijven dit zijn. Op verzoek van de accountmanagers kan binnen de organisatie prioriteit worden gevraagd voor de behandeling van werkzaamheden voor deze accounts. De lijst is in principe flexibel. Ook activiteiten van een bedrijf die een grote economische impact hebben, kunnen er toe leiden dat dit bedrijf tijdelijk op de lijst wordt geplaatst.

Wat doe je nog meer

 • Bedrijven informeren over gemeentelijke aangelegenheden zoals beleid, processen, plannen, regels en kennis over de stad
 • Meedenken in het voorstadium van vergunningaanvragen
 • Indien nodig begeleiding te bieden bij initiatieven/wensen van bedrijven die afdeling overstijgend zijn
 • Als klankbord voor een bedrijf te dienen wanneer het vast loopt binnen de organisatie en/of zich niet goed geholpen voelt
 • Het opstellen van een strategisch accounthoudersplan over de belangrijkste ondernemers in het gebied (economische meerwaarde/arbeidsplaatsen) en een passende aanpak daarvoor
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven over beleidsstukken met economische impact
 • Je legt verbindingen tussen partijen in de binnenstad, stad en gemeente

 Gevraagde competenties

 • Dienstverlenend
 • Ondernemend
 • Verbindend
 • Enthousiasmerend
 • Hands-on
 • Georganiseerd

Wat bieden we jou?
Een veelzijdige opdracht waarin geen dag hetzelfde is, een ambitieus team waarbinnen eigen initiatief zeer op waarde geschat wordt en een mooie start van je traineeprogramma binnen een prachtige gemeente in de regio Zuid Holland.

Voorwaarden
Het traineeprogramma duurt twee jaar. Deze opdracht is in eerste instantie voor een half jaar. De arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel. Bekijk het opleidingsprogramma.

Tags
  Sociaal domein
  Sociaal domein
  Fysieke leefomgeving
  Fysieke leefomgeving
  Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship