Voorbeeldopdracht - beleidsmedewerker Klimaat - Provincie Utrecht

Locatie: Utrecht
Afbeelding bij Voorbeeldopdracht - beleidsmedewerker Klimaat - Provincie Utrecht

Het kernteam (programma) Klimaat centraal werkt aan een integrale kijk op de klimaatproblematiek van de provincie Utrecht en stimuleert veranderingen om tijdig en ‘gedragen’ te komen tot een klimaat neutrale provincie waarin het gezond en veilig leven, werken en verblijven is.

Ter ondersteuning van dit programma zijn we op zoek naar een praktische, creatieve en enthousiasmerende junior beleidsmedewerker (trainee) die de komende tien maanden namens het kernteam werkt aan het op de kaart zetten van klimaat als één van de leidende thema’s binnen de beleidsvelden van de provincie Utrecht.

Samen met de strategisch beleidsadviseur klimaat werk je aan een integrale kijk op de klimaatproblematiek van de provincie. Daarnaast werk je zelfstandig en projectmatig aan het concretiseren en verfijnen van de beleidsdoelstellingen van de provincie aangaande klimaatmitigatie.

 

Wat ga je doen?
Over tien maanden hebben alle medewerkers door jou ten minste één keer nagedacht over hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de reductie van CO2 in de provincie en binnen de organisatie, en zijn daaruit ook ten minste tien veranderingen voortgekomen.

Verder lever je een bijdrage aan het programma door:

  • bij te dragen aan het bereiken van de doelen uit de CO2-routekaart van de provincie Utrecht, en in het bijzonder door: lopende initiatieven aan te jagen of voorstellen te doen voor nieuwe.
  • mee te werken aan concrete quick-wins en praktische oplossingen binnen de eigen bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan het klimaatneutraal maken van de provinciale kantoren of het verminderen van de CO2-uitstoot van de dienstverlening of het woon-werk- en werk-werkverkeer).
  • goede, inspirerende voorbeelden met CO2-impact te verzamelen en deze bekendheid te geven binnen de organisatie.
  • te ondersteunen bij het ontwikkelen van en uitdragen van de kernboodschap van Klimaat centraal, waarbij het accent ligt op het ‘Samen in gang zetten van veranderingen om de provincie zo snel mogelijk klimaatneutraal te maken.
  • te helpen het programma Klimaat Centraal te positioneren als zichtbare, hulpvaardige partner bij het behalen van de klimaatdoelstellingen van de provincie.

 

Wat neem je mee
  • Netwerkvaardigheden; je schakelt gemakkelijk en snel tussen diverse bestuurslagen.
  • Projectmatige vaardigheden.
  • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Ben jij afgestudeerd en wil je op het thema klimaat/duurzaamheid, ruimtelijke ordening, bestuur/wetgeving en/of milieu een mooie start maken op de arbeidsmarkt? Dan zou dit zomaar jouw eerste trainee opdracht kunnen zijn.

 

Voorwaarden
Het traineeprogramma duurt twee jaar. Deze opdracht is in eerste instantie voor een periode van 10 maanden. De arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel. Meer informatie over de invulling van het opleidingsprogramma kan je vinden op vngconnect.nl/trainees/Opleidingsprogramma.

Tags
    Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship