Voorbeeldopdracht – Projectmedewerker Foodvalley en Regionale Energiestrategie

Locatie: Regio Foodvalley, Ede

Afbeelding bij Voorbeeldopdracht – Projectmedewerker Foodvalley en Regionale Energiestrategie

Inleiding
Regio Foodvalley werkt samen met andere overheden en partijen aan de energietransitie en samenhangende ruimtelijke opgaven. Komend half jaar wordt er met een projectteam gewerkt aan de Regionale Energiestrategie (RES) van Regio Foodvalley. Deze moet binnenkort aan het Rijk worden aangeboden. Om dit te kunnen realiseren zijn wij voor ons projectteam op zoek naar een enthousiaste en gedreven projectsecretaris en projectmedewerker.

Voor informatie over Regio Foodvalley kijk op www.regiofoodvalley.nl. Informatie over de Regionale Energiestrategie vind je op www.resfoodvalley.nl .

Wij zoeken iemand die van aanpakken weet, ons helpt met het organiseren en regelen van bijeenkomsten en bijdraagt aan het creëren en behouden van overzicht. Jij bewaakt de acties en de voortgang en zorgt dat er projectmatig gewerkt wordt. Documentmanagement, effectief samenwerken en gestructureerd werken zijn jou op het lijf geschreven. Je bent een teamplayer die die zich medeverantwoordelijk voelt om met elkaar een goed resultaat te bereiken. Je kijkt graag met een kritische en inhoudelijke blik naar rapportages en memo’s en adviseert de programmamanager over de consistentie en eventuele hiaten aan data en informatie. Verzamelen van data en informatie en dit verwerken tot notities spreekt je aan. Je doet veel ervaring op met complexe bestuurlijke besluitvormingsprocessen rondom de energietransitie en draagt bij aan stakeholdermanagement, communicatie en (burger)participatie.

Wat ga je doen?

 • Bijdragen aan het succes van complexe programma’s en projecten waaronder de regionale energiestrategie (RES) en de woonopgave van Regio Foodvalley
 • Je vindt het leuk om in een dynamische en afwisselende netwerkorganisatie te werken
 • Je bent omgevingssensitief en in staat om op alle niveaus te communiceren (projectteam, bestuurders, externe partijen)
 • Samenwerken met het projectteam RES en andere programmamanagers van de regio
 • Mede bewaken van de planning en werkprocessen (o.a. planning en acties, zowel inhoudelijk als procesmatig)
 • Adviseren van programma- en projectmanagers
 • Voorbereiden, plannen en organiseren van bijeenkomsten
 • Verslaglegging van complexe overleggen
 • Projectorganisatie en datamanagement: beheren van contactgegevens van partijen, overlegstructuur en planning, documentmanagement, versiebeheer.
 • Afstemming met collega’s van andere programma’s binnen Foodvalley.
 • Contact leggen met verschillende partijen en overheden, leveren van een bijdrage aan het stakeholdermanagement en bijbehorende communicatie en participatieprocessen.
Verzamelen van data en informatie en dit verwerken tot notities spreekt je aan. Je doet veel ervaring op met complexe bestuurlijke besluitvormingsprocessen rondom de energietransitie en draagt bij aan stakeholdermanagement, communicatie en (burger)participatie.

Wat vragen we van jou?
 • HBO/WO-niveau
 • Samenwerken in een politiek-bestuurlijke omgeving
 • Interesse in complexe vraagstukken op het snijvlak van publiek en privaat
 • Interesse in projectmatig werken en aanbrengen van structuur
 • Overzicht bewaren en bewaken van de voortgang
 • Enthousiast en stressbestendig
 • Makkelijk communiceren, zowel schriftelijk als mondeling
 • Ervaring met het organiseren en regelen van overleggen en bijeenkomsten
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en bent nauwkeurig
 • Ervaring met digitaal vergaderen
 • Proactief en initiatief nemen vanuit jouw eigen creativiteit
Wat bieden we jou?
 • Een veelzijdige opdracht waarin geen dag hetzelfde is.
 • Een organisatie waarin kennis en netwerken aan de orde van de dag zijn.
 • Een collegiaal en ambitieus team waarbinnen initiatief zeer op waarde geschat wordt.
Tags
  Openstaande opdrachten
  Openstaande opdrachten
  Openstaande opdrachten
  Openstaande opdrachten
  Openstaande opdrachten
  Openstaande opdrachten
  Fysieke leefomgeving
  Fysieke leefomgeving
  Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship