Voorbeeldopdracht – Projectmedewerker identiteits- en adresfraude

Locatie: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) - Ministerie van BZK, Den Haag

Afbeelding bij Voorbeeldopdracht – Projectmedewerker identiteits- en adresfraude
Organisatie – Ministerie van BZK
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

Organisatie – Rijksdienst voor Indentiteitsgegevens (RvIG)
In een constant veranderende samenleving is de veiligheid en betrouwbaarheid van identiteitsgegevens van essentieel belang. RvIG is de autoriteit en regisseur van het veilig en betrouwbaar gebruik van deze identiteitsgegevens. RvIG beheert de Basisregistratie Personen (BRP) en de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) en is verantwoordelijk voor de technische systemen voor de opslag en uitwisseling van persoonsgegevens. Ze geven de burgerservicenummers uit, die de basis vormen voor de uitwisseling van die gegevens. Daarnaast beheren ze de reisdocumenten van het koninkrijk.

Afdeling
De afdeling Relatiebeheer zorgt voor een optimale dienstverlening aan de relaties en geeft ze één aanspreekpunt. Het relatiebeheer gaat vooral om advisering van gemeenten en andere afnemers, signalen oppikken uit de uitvoeringspraktijk, toezicht en extern kwaliteitsbeheer. Daarnaast behandelen ze tweedelijns meldingen, onderhouden ze het netwerk en zorgen ze voor de planning en procesbewaking. ze hebben daar zeer competente mensen voor. Je komt te werken in een afdeling met medewerkers die met resultaatafspraken om kunnen gaan, weten hoe ze moeten functioneren op een dergelijke afdeling en uitstekend samen kunnen werken met andere afdelingen en externe partijen.

Zie onderin meer context over de verschillende diensten en producten.

Taken en werkzaamheden
RvIG zoekt een trainee waar burgers, gemeenten en andere (bestuurs)organen terecht kunnen voor hulp, advies en begeleiding. Meldingen, vragen en informatie over alle expertises van RvIG komen hier samen. Dit maakt het een zeer gevarieerde functie, waarin je verschillende verantwoordelijkheden kunt hebben.

RvIG behandelt bijvoorbeeld meldingen van identiteitsfraude of foutieve persoonsgegevens in registraties van de Nederlandse overheid. In deze opdracht help je in dat geval de burger bij het oplossen van de mogelijk ontstane problemen.

De registratie van een juist woonadres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers én voor de overheid. Een afwijking hoeft niet direct fraude te zijn, maar geeft wel kans op misbruik van regelingen. Dat uitzoeken en zo nodig corrigeren, is een publieke taak. Een publieke taak waar door gemeenten uitvoering aan kan worden gegeven door het doen van adresonderzoeken. Het is jouw taak om dit proces te ondersteunen en aan te jagen. Concreet kun je hierbij denken aan periodieke belacties met gemeenten en het ondersteunen bij de organisatie en uitvoering van grootschalige (contactgroep/regio) bijeenkomsten voor gemeenten.

De diversiteit aan meldingen, vragen en informatie in combinatie met een organisatie die volop in ontwikkeling is, bied jou op dit moment de mogelijkheid om je te ontwikkelen op verschillende expertisegebieden.

Gevraagde profiel

  • Vaardig in het contact met burgers, gemeenten en andere (bestuurs)organen.
  • Ervaring met het toepassen van relevante wet- en regelgeving is een pré.
  • Bij voorkeur kennis van en vaardigheid met relevante ICT systemen.
  • Ervaring in het voeren van gesprekken, goed kunnen luisteren en doorvragen.
  • Goede sociale vaardigheden: empathisch en ook duidelijk en krachtig kunnen optreden.
  • Goed in de Nederlandse taal, mondeling en schriftelijk.
  • Je kunt vertrouwelijk omgaan met de gevoelige informatie en persoonsgegevens.
Daarnaast ben je een organisatietalent, flexibel en omgevingsbewust. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zet persoonlijke voorkeuren opzij ten behoeve van gemeenschappelijke resultaten. Je bent leergierig, hebt overtuigingskracht, weet anderen te enthousiasmeren en hebt een zelfstandige instelling. Dit koppel je aan dienstbaarheid en een goed oog voor samenwerking.


Context:
De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsinstellingen en bestuursorganen zoals de Belastingdienst, zijn verplicht voor hun taken gebruik te maken van deze gegevens. Inwoners van Nederland zijn verplicht om veranderingen in hun persoonsgegevens door te geven aan de gemeente waar ze wonen. Gemeenten verwerken deze gegevens via hun eigen computersysteem in de Basisregistratie Personen. Een kopie van deze gegevens komt in de Gemeentelijke Basisadministratie Personen Verstrekkingsvoorziening (GBA-V). Gebruikers van de informatie krijgen gegevens aangeleverd uit de GBA-V. De GBA-V wordt beheer door de RvIG.

Je kunt de BRP dan ook zien als een essentiële basisregistratie voor het openbaar bestuur en de democratie in Nederland, een noodzakelijke en permanente vereiste voor het realiseren van publieke waarde op allerlei terreinen. De registratie ondersteunt de belastingheffing, het sociale zekerheidsstelsel, identiteitsgegevens en zorgt bijvoorbeeld voor de registratie van een pasgeboren kind, het officieel bevestigen van een huwelijk of het verkrijgen van reisdocumenten.
Nederlandse burgers reizen en identificeren zich met een paspoort en de identiteitskaart. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert het reisdocumentenstelsel. Hierbij moet je denken aan het paspoort en de identiteitskaart zelf. Daarop zijn bijvoorbeeld echtheidskenmerken te vinden, waarna veel onderzoek plaatsvindt. Maar we houden ook een aantal registers bij, bijvoorbeeld het register paspoort signaleringen. In het register paspoort signaleringen houden we bij aan welke personen geen paspoort mag worden verstrekt, bijvoorbeeld omdat iemand een betalingsverplichting heeft aan DUO of de Belastingdienst. Of zijn paspoort te vaak als vermist heeft opgegeven. Maar sinds kort bijvoorbeeld ook als sprake is van een uitreisverbod.

Een ander register dat de RvIG bijhoudt is het verificatieregister. Hierin zijn de nummers van reisdocumenten die niet in omloop mogen zijn te vinden. Hiervan mogen autoverhuur- of telecombedrijven bijvoorbeeld gebruik maken. Deze kunnen dan de geldigheid van een reisdocument controleren.

De Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) van de 6 Caribische eilanden bevatten de persoonsgegevens (persoonslijsten) van de inwoners die op het betreffende eiland zijn ingeschreven. De PIVA is vergelijkbaar met de Basisregistratie Personen (BRP) in Nederland.

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen. Overigens staan in de basisregistratie zowel ingezetenen en als niet-ingezetenen. Bij niet-ingezetenen kun je bijvoorbeeld denken aan een seizoenarbeiders uit andere landen.

Daarnaast kunnen burgers bij de RvIG terecht als ze melding willen doen van identiteitsfraude of –fouten. Zo bedenken oplichters bijvoorbeeld steeds weer nieuwe manieren om bijvoorbeeld een kopie ID van iemand te ontfutselen. Dat gebeurt bijvoorbeeld veel op marktplaats. Met een kopie ID kan vervolgens bijvoorbeeld een bankrekening worden geopend. Op dit terrein is de RvIG ook regelmatig aanwezig in consumentenprogramma’s als Kassa en Radar.

Tags
    Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship