Voorbeeldopdracht - Projectsecretaris BZK Regio’s aan de Grens

Locatie: Den Haag

Afbeelding bij Voorbeeldopdracht - Projectsecretaris BZK Regio’s aan de Grens

Vind je het leuk om als spin in het web het reilen en zeilen van het programma in goede banen te leiden? Ben je communicatief vaardig en heb je affiniteit met parlementaire zaken?

Het programma Regio’s aan de Grens
Het programma Regio’s aan de grens is op zoek naar een programmasecretaris met affiniteit (en ervaring) met organiseren, parlementaire zaken en communicatie.

Regio’s aan de Grens is een nieuw team dat is ontstaan door de samenvoeging van de teams bevolkingsdaling en grensoverschrijdende samenwerking. De samenwerking in de buurlanden en met de regio wordt door de minister van BZK als één van haar prioriteiten gezien. Doel van het programma is de economische groei en sociale en fysieke leefbaarheid in de (grens)regio’s te versterken langs vier sporen: door een gebiedsgerichte inzet, door een gecoördineerde Rijksinzet op bijvoorbeeld het dossier corona, door het versterken van de (grens)regionale samenwerkingsstructuur en door het stimuleren van kennis en innovatie. Daarbij gaat het om een grote diversiteit aan dossiers, van NOVI gebieden en Grenslandconferenties tot grenseffecten en grensoverschrijdende energie. De komende periode staat ook in het teken van de doorontwikkeling van het programma.

Het programma valt binnen de afdeling Regio en Leefbaarheid (directie bestuur, Financiën en Regio) van het ministerie van BZK. De programma’s Wind in de zeilen (investeringspakket Zeeland) en Agenda Stad maken ook onderdeel uit van de afdeling.

Organisatie
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar inwoners op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat inwoners kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximum voor inwoners en bedrijven wordt bereikt. ‘Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.’

Wat ga je doen?
Je voert bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden uit:

 • Spin in het web van het programma (programmasecretaris): samen met de programmamanager bijhouden van prioriteiten, jaarplanning, begroting / programmafinanciën, verantwoordingsinformatie en faciliteren van teamleden hierin
 • Voorbereiding en verslaglegging van interne en externe overleggen
 • Bijdrage leveren aan de totstandkoming van Kamerbrieven en beantwoorden Kamervragen
 • Voorbereiding van AO’s (Algemeen Overleg met een Kamercommissie) en begrotingsbehandelingen
 • Secretaris van het NOVI gebied North Sea Port District
 • Bijdragen aan / verzorgen van interne en externe communicatie (denk aan maandelijkse nieuwsbrief en sociale media)
 • Bijdrage leveren aan de organisatie van evenementen zoals een seminar en conferenties

Ook kan het zijn dat je gedurende de opdracht (indien nodig) gevraagd wordt om werkzaamheden voor de afdeling of één van de andere programma’s te doen.

Gevraagd profiel

 • Je hebt ervaring en affiniteit met parlementaire en bedrijfsvoering processen
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en een ‘gouden pen'
 • Je hebt ervaring met het maken van nieuwsbrieven en bijhouden van (professionele) sociale media pagina’s
 • Je bent initiatiefrijk, leergierig, contactueel sterk en creatief
 • Je kunt goed schakelen tussen interne processen en vragen van buiten
 • Je bent stressbestendig en kunt onder tijdsdruk werken

Voorwaarden
Het traineeprogramma duurt twee jaar. Deze opdracht is in eerste instantie voor 1 jaar. De arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel. Bekijk het opleidingsprogramma.

Tags
  Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship