Voorbeeldopdracht – Project Inclusieve- en omnichannel dienstverlening

Locatie: Den Haag (kantoor VNG Realisatie)

Afbeelding bij Voorbeeldopdracht – Project Inclusieve- en omnichannel dienstverlening

Wil je graag bijdragen aan professionaliteit en vakmanschap van alle gemeenten in Nederland? Neem je initiatief en hou je ervan de zaken goed te organiseren? Haal jij bovendien het beste uit jezelf in een functie binnen een dynamische werkomgeving? Dan is dit wellicht een leuke opdracht voor jou!

Organisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:  

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
 • verbeteren van de dienstverlening;
 • een efficiënte en wendbare organisatie;
 • anticiperen op de toekomst.

Wat ga je doen?
De focus in deze opdracht ligt op twee projecten; inclusieve dienstverlening en omnichannel dienstverlening.
Inclusiviteit van dienstverlening betekent dat zowel online als offline dienstverlening voor burgers vindbaar, begrijpelijk en toegankelijk is. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een uitkering of een paspoort. Niet voor iedere burger is goede toegang momenteel vanzelfsprekend. Groepen die nog vaak over het hoofd worden gezien, zijn bijvoorbeeld minder digitaal vaardigen, mensen met een beperking en laaggeletterden/anderstaligen.

Binnen de nieuwe ontwikkeling omnichannel dienstverlening wordt gekeken naar de kanaalvoorkeur de klantinteractie met inwoners en ondernemers. Kanalen zoals telefonie, balie, chat, Whatsapp, domeinen, etc. De organisatie heeft zorg voor een integraal klantbeeld om de klant proactief een integraal en compleet antwoord te kunnen geven. We werken hierin samen (keten) aan één overheid voor de klant. De klant ervaart hierdoor een soepele interactie en ziet één organisatie, welk kanaal de klant ook kiest. Hierdoor wordt gezorgd dat gemeentelijke dienstverlening aansluit bij de behoefte van de inwoner en ondernemer  en dat de dienstverleningskanalen van de gemeenten goed op elkaar aansluiten, zoals telefonie, balie, chat, Whatsapp, domeinen, etc.

De projecten hebben beiden impact op de dienstverlening van overheden aan inwoners en ondernemers. Je draagt bij aan het succesvol verlopen van twee belangrijke projecten voor VNG Realisatie, de rijksoverheid en alle gemeenten in Nederland. Je bent de organisatorische ruggengraat van het projectteam en ontzorgt de projectleider door in ieder geval de volgende taken op je te nemen:

 • Inhoudelijk actief meedenken en adviseren;
 • Plannen, organiseren, logboek up to date houden en voorbereiden van bijeenkomsten met gemeenten, stuurgroep, of klankbordgroep;
 • Voorbereiden agenda voor bijeenkomsten in overleg met de projectleider;
 • Verslaglegging van deze diverse bijeenkomsten. Daarbij vertalen van complexe inhoudelijke materie in gedragen actiepunten;
 • Bijhouden van de planning, voortgang en administratie van beide projecten;
 • In samenwerking met andere onderdelen van VNG Realisatie en andere stakeholders, de communicatie van beide projecten uitvoeren, onder andere d.m.v. ondersteunen, informeren en activeren van gemeenten, stuurgroep en werkgroepleden;
 • Voorbereiden en plannen van interviews en helpt de projectleider met de verwerking daarvan;
 • Voorbereiden van communicatie-uitingen;
 • Gemeenten met elkaar in contact brengen op basis van hun informatiebehoeften;
 • Reviewen van documenten op consistentie, taalgebruik en spelfouten;
 • Overige administratieve en secretariële werkzaamheden.

 Wat vragen we van jou?

 • Affiniteit met (digitale) inclusie
 • Zelfredzaamheid; je durft te vragen, bellen en kunt je eigen weg vinden
 • Mensen enthousiasmeren en verbinden
 • Stressbestendig, je kunt goed presteren onder druk 
 • Goed in plannen en organiseren (durft ook mensen na te jagen)
 • Je kunt inhoud snel eigen maken
 • Gevoel voor politieke gevoeligheden en belangen (je houdt van schrijven en kan goed netwerken)
 • Ondernemend en pro-actief

Wat bieden we jou?

 • Een veelzijdige opdracht waarin geen dag hetzelfde is.
 • Een organisatie waarin kennis en netwerken aan de orde van de dag zijn.
 • Een collegiaal en ambitieus team waarbinnen initiatief zeer op waarde geschat wordt.

Voorwaarden 

Het traineeprogramma duurt twee jaar. Deze opdracht is in eerste instantie voor de periode van een half jaar. De arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel.

Tags
  Fysieke leefomgeving
  Fysieke leefomgeving
  Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship