Voorbeeldopdracht – Organisatietalent voor team Digitale Overheid

Locatie: VNG, Den Haag

Afbeelding bij Voorbeeldopdracht – Organisatietalent voor team Digitale Overheid

Organisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de vereniging van en voor alle gemeenten van Nederland. Samen met alle gemeenten stáát de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG zet de trend in binnenlandse bestuur en bereikt zichtbaar resultaat voor raad, college en ambtenaren.

De Directie Informatiesamenleving binnen de VNG is de autoriteit waar kennis en overzicht bestaat over de ontwikkeling van en het benutten van digitalisering en informatie voor het veilig, effectief en doelmatig functioneren van de gemeente. Toegevoegde waarde wordt geleverd door belangenbehartiging, beleid- en visieontwikkeling, agenda setting en door samen te werken in projecten en programma’s binnen de VNG.

Team
De ambitie van de gemeentelijke Digitale agenda 2020 is om burgers in staat te stellen deel te nemen aan een open en transparante samenleving. Daarvoor is één efficiënte overheid noodzakelijk. Een overheid die gebruik maakt van de mogelijkheden van ICT om dienstverlening en de onderliggende processen effectiever en efficiënter in te richten; of zelfs geheel overbodig te maken. Een overheid die die massaal digitaal werkt en lokaal maatwerk levert.

Binnen de Directie Informatiesamenleving bevindt zich het team Digitale Overheid. Binnen dit team wordt in eerste instantie tijdelijke vervanging gezocht vanwege zwangerschapsverlof van een medewerker. Omdat de werkzaamheden voor het team groeien, zijn bij gebleken geschiktheid vervolgopdrachten mogelijk.

Opdracht
Continuering van de lopende activiteiten en bewerkstelligen van voortgang op deze actielijnen.

Ondersteunen teamleider Digitale Overheid met coördinatietaken en organisatietaken op verschillende dossiers.

 • Coördinatie interne stroom van documenten.
 • Coördinatie op de VNG agenda op het dossier Data.
 • Coördinatie Klantenraden Logius & Routekaartoverleg gegevensuitwisseling.
 • Organiseren van gemeentelijke vertegenwoordiging voor bepaalde gremia’s.
 • Organiseren IMG Viag overleggen van CIO’s.
 • Annoteren diverse (interbestuurlijke) overleggen.

Beleidsondersteuning en ontwikkeling op het brede veld van de Digitale Overheid.

 • Regie op gegevens (MijnOverheid).
 • Datagedreven gemeente.
 • GGU planningscyclus en afstemming met VNG Realisatie op het gebied van het Data dossier.

Actief afstemming opzoeken met diverse personen binnen en buiten het team/VNG.
Vertalen van ontwikkelingen naar inzet van VNG en gemeenten.
Belangenbehartiging van gemeenten.

Gevraagde profiel/competenties

 • WO werk- en denkniveau
 • Ervaring met beleidsontwikkeling (aantoonbaar in CV) is een pré.
 • Kunnen rapporteren uit overleggen en annoteren voor overleggen
 • Coördinatievermogen
 • Organisatievermogen
 • Dienstverlenend en ondernemend
 • Helicopterview, snel verbanden zien en snel kunnen schakelen
 • Proactief
 • Samenwerkingsgericht / verbindend
 • Maatschappelijk betrokken
Tags
  Sociaal domein
  Sociaal domein
  Fysieke leefomgeving
  Fysieke leefomgeving
  Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship