Voorbeeldopdracht - Projectmedewerker Team Kenniscentrum Dienstverlening

Locatie:VNG Realisatie, Den Haag

Afbeelding bij Voorbeeldopdracht - Projectmedewerker Team Kenniscentrum Dienstverlening

Inleiding
Doel van het programma Betere Dienstverlening en Regelgeving Economie 2020-2023 is om gemeenten te stimuleren de kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening en regelgeving aan ondernemers minstens op zelfde niveau te houden en waar nodig en mogelijk te verbeteren. Dit programma komt voort uit een vierjarige subsidie van EZK aan VNG Bureau. Voor dit vervolgprogramma bouwen wij voort op reeds gehaalde resultaten en hebben wij doelen en activiteiten beschreven die rekening houden met de huidige uitdagingen bij gemeenten: zoals het in stand houden van het MKB, ruimte voor innovatie en experimenten, het verbeteren van het lokale ondernemersklimaat en het zo tijdig mogelijk geven van goede dienstverlening aan ondernemers in het sociaal domein. Een leidend principe hierbij is dat de gemeente voor veel bedrijven het eerste contact met overheid is. Hoe de gemeente werkt aan haar dienstverlening en imago ten aanzien van ondernemers is daarom nog vaak bepalend voor het beeld dat ondernemers van de overheid hebben met betrekking tot de regeldruk beleving. Voor merkbare verbeteringen in de beleefde  (digitale) dienstverlening is het zaak dat afhandeling van verzoeken voor producten en diensten bij de gemeenten soepel verloopt.


Organisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:  

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
 • verbeteren van de dienstverlening;
 • een efficiënte en wendbare organisatie;
 • anticiperen op de toekomst.

Over Kenniscentrum Dienstverlening
Het Kenniscentrum Dienstverlening (KCDV) van VNG Realisatie staat voor dienstverlening van gemeenten waarbij inwoners en ondernemers centraal staan. We bieden gemeenten kennis, innovatie en praktische handvatten om hun klantgerichtheid verder te verbeteren en zoeken steeds naar wat binnen gemeenten nodig is om de belangrijke maatschappelijke opgaven op het gebied van dienstverlening te realiseren en ontwikkelen. Zo werken we efficiënt aan één overheid die begrijpelijke, inclusieve en toegankelijke dienstverlening levert. 

Hiermee draagt het KCDV bij aan de realisatie van de interbestuurlijke NLDigibeter agenda. Zo dragen de klantreizen en serviceformules bij aan persoonlijke dienstverlening vanuit de leefwereld van inwoners en ondernemers, aan het gebruikersvriendelijker en persoonlijker maken. 

Het KCDV biedt een breed spectrum aan van producten en diensten:

 1. Klantreizen
 2. Serviceformules
 3. Inclusieve dienstverlening
 4. Omnichannel
 5. Chatbot Verhuizen 
 6. Project Betere Dienstverlening en Regelgeving (Economie)
 7. Single Digital Gateway (SDG)
 8. Wet op Modernisering Bestuurlijk Elektronisch Verkeer (WMBEV)

Project Betere dienstverlening en regelgeving
De projectmedewerker werkt mee aan de doelstellingen van het project Betere Dienstverlening en Regelgeving Economie (BDR). Voor de komende vier jaar zijn doelstellingen beschreven aan de hand van drie sporen:

 1. Bevorderen van optimale gemeentelijke dienstverlening
 2. Bevorderen van betere lokale gemeentelijke regelgeving
 3. Bevorderen van ondernemersvriendelijke gemeentelijke voorlichting en communicatie

Concreet betekent dit voor het komende half jaar dat we aan de slag gaan met het in kaart brengen van de gemeentelijke dienstverlening richting ondernemers en de verbetermogelijkheden, het door ontwikkelen van de ondernemerspeiling, MKB-toets en activiteiten gericht op de gevolgen van de corona-maatregelen. 


Wat ga je doen?
Als projectmedewerker heb je affiniteit met economie, ondernemersdienstverlening en kun je inhoudelijk meedenken met de projectleiders. Je bereidt bijeenkomsten (en webinars) voor met gemeenten, stuurgroepen en werkgroepen. Je organiseert en coördineert deze bijeenkomsten en draagt zorg voor het verslag. Je plant interviews met gemeenten, bereidt vragen voor en helpt met de verwerking en analyse. Verder bereid je (in- en externe) communicatie voor. Dit doe je in nauwe samenwerking met de communicatieafdeling van VNG Realisatie en andere stakeholders. Binnen deze communicatieve taak valt ook het contact leggen met gemeenten, en het begeleiden van (kennis) bijeenkomsten. Je bent de spin in het web bij het organiseren van activiteiten. Je weet intern de juiste personen te vinden door gebruik te maken van de kennis en kunde van je collega’s. Je zorgt voor vraagbeantwoording en de planning. Voor deze rol is het belangrijk dat je makkelijk schakelt met verschillende mensen. Je hebt oog voor detail en je bent gedreven om verschil te maken voor gemeenten en indirect ondernemers. Je bent erop gebrand een resultaat te behalen en werkt zelfstandig. Je trekt daarbij wel tijdig aan de bel mocht daarbij hulp nodig zijn. Dit betekent concreet;

 • Ondersteunen van de projectleiders;
 • Inhoudelijk actief meedenken en adviseren;
 • Plannen, organiseren en voorbereiden van bijeenkomsten met gemeenten, stuurgroep, of klankbordgroep;
 • Voorbereiden agenda voor bijeenkomsten in overleg met de projectleiders;
 • Verslaglegging van deze diverse bijeenkomsten. Daarbij vertalen van complexe inhoudelijke materie in gedragen actiepunten;
 • Bijhouden van de planning, voortgang en administratie van beide projecten;
 • In samenwerking met andere onderdelen van VNG Realisatie en andere stakeholders, de communicatie van beide projecten uitvoeren, onder andere d.m.v. ondersteunen, informeren en activeren van gemeenten, stuurgroep en werkgroepleden;
 • Voorbereiden en plannen van interviews en helpt de projectleider met de verwerking daarvan;
 • Voorbereiden van communicatie-uitingen;
 • Gemeenten met elkaar in contact brengen op basis van hun informatiebehoeften;

Resultaat van de opdracht

 • Een soepele voortgang van de projecten op het gebied van planning, organisatie, samenwerking, communicatie met alle belanghebbenden.
 • Bijdragen aan de projectdoelstellingen zodat we die gezamenlijk kunnen bereiken.
 • Projectleiders ontzorgen in verschillende activiteiten zodat de projectleider zich kan richten op het aansturen van het gehele project in samenwerking met gemeenten, VNG collega’s en stakeholders.
 • Behalen van deadlines en binnen budget kunnen opereren.
Wat vragen we van jou?
 • HBO/WO niveau
 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Ondernemende houding
 • Samenwerken
 • Integriteit
 • Zelfontwikkeling
 • Organisatorische vaardigheden (planmatig)
 • Netwerken, intern en extern (verbinder)
 • Communicatief vaardig, goed presenteren en taalvaardig.
Tags
  Openstaande opdrachten
  Openstaande opdrachten
  Fysieke leefomgeving
  Fysieke leefomgeving
  Sociaal domein
  Sociaal domein
  Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship