Voorbeeldopdracht - Medewerker Strategische Ondersteuning Algemeen Directeur

Locatie: gemeente Rijswijk

Afbeelding bij Voorbeeldopdracht - Medewerker Strategische Ondersteuning Algemeen Directeur

Organisatie

De gemeente Rijswijk is op zoek naar een enthousiaste medewerker Strategische Ondersteuning Algemeen Directeur/Gemeentelijk Management Team die met hun onafhankelijk onderzoeksbureau uitvoering geeft aan de burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl. Daarnaast is er ruimte om bezig te zijn met andere (strategische) onderwerpen. Dit is afhankelijk van je persoonlijke interesses en ambities. Vind jij het leuk om een project van A tot Z uit te voeren? Schakel je makkelijk tussen uitvoering en strategie? Spreek jij de taal van de verschillende gesprekspartners? Heb jij een scherpe blik en laat jij je niet zo maar iets wijs maken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Rijswijk is volop in beweging. Dat geldt voor de stad zelf, maar ook voor de gemeentelijke organisatie. De organisatie richt zich op het realiseren van integrale (maatschappelijke) opgaven en stemt haar dienstverlening nog meer af op de vragen en behoeften. Vragen van inwoners, ondernemers en instellingen in Rijswijk, maar ook van betrokkenen en belanghebbenden van buiten de gemeente. Rijswijk is een toegankelijke organisatie. Wie in Rijswijk gaat werken, komt terecht in een open cultuur, waarin de lijnen kort zijn. Je hebt dus makkelijk contact binnen alle bestuurlijke en gemeentelijke niveaus. Ze werken opgave gestuurd, zodat ze flexibel en wendbaar in kunnen spelen op (toekomstige) bestuurlijke en maatschappelijke uitdagingen. Dit gebeurt in opgaventeams waarin een beroep wordt gedaan op ieders talenten. Voorop staat het te behalen resultaat. Flexibiliteit en creativiteit zijn hierbij onontbeerlijke eigenschappen. Wil je meer informatie over het opgaven gestuurd werken binnen de gemeente Rijswijk? Kijk dan op de wiki.

Over de Opgave Strategische Ondersteuning AD/GMT

Met raad en daad staat deze opgave de Algemeen Directeur (AD) en het Gemeentelijk Management Team (GMT) bij. Het beoogd resultaat is: helpen bijdragen aan het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen. Dit doet de opgave met name vanuit de volgende specialisaties/aandachtsgebieden:

 • juridische kwaliteitszorg
 • bedrijfsvoering
 • mede zeggenschap
 • integriteit

En via de volgende functies/rollen:

 • concernjurist
 • secretaris GMT
 • secretaris OR
 • coördinator Integriteit
 • coördinatie Burgerpeiling ‘Waarstaatjegemeente.nl’ en Vensters voor Bedrijfsvoering
 • monitoring uitvoering Agenda van de Stad (stadsvisie Rijswijk 2030)

De opdracht

Eens per twee jaar doet Rijswijk mee aan de onderzoeken van hét gemeentelijke platform Waarstaatjegemeente.nl. Zij zoeken iemand die samen met onderzoeksbureau Het Pon zorgt draagt voor de uitvoering van de Burgerpeiling. Iemand die in het opgaventeam de uitvoerende spin in het web is, maar ook meedenkt over het gebruik van de uitkomsten.

De uitkomsten in het onderzoeksrapport Burgerpeiling schetsen een beeld hoe Rijswijkers oordelen over het functioneren van Rijswijk en wat volgens hen de prioriteiten voor verbetering zijn. In de organisatie worden de uitkomsten gedeeld en onder andere gebruikt: als sturings- en toezichtinformatie zoals de begroting (effect- en resultaatindicatoren) en als sturingsinformatie voor de interne bedrijfsvoering (kwaliteitszorg).

In deze opdracht krijg je de mogelijkheid om het project van A tot Z uit te voeren. Je versterkt je vaardigheden in opdrachtgeverschap en het werken in projectmatig verband. Je ervaart van dichtbij hoe inwoners de uitvoering van gemeentelijke taken beoordelen. Hoewel er vast omschreven projectstappen zijn, is er ruimte voor eigen inbreng. Denk hierbij aan het delen van de resultaten met het Gemeentelijk Management Team (GMT), het college, de raad, opgaven-managers en de rest van de organisatie. Of aan het gebruik van de resultaten als sturings- en toezichtinformatie.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Zorg dragen voor een goede uitvoering en verwerking van het onderzoek.
 • Verwerken binnengekomen reacties. Indien nodig: uitzetten van acties n.a.v. open antwoorden; monitoring afhandeling ervan.
 • Conceptrapportage van feedback voorzien; overleg en vaststellen definitieve rapportage.
 • Schrijven B&W-voorstel en raadsinformatiebrief.  Publiceren resultaten op website en Waarstaatjegemeente.nl.

Gezien de aard van de opdracht is er tijd beschikbaar om bezig te zijn met andere (strategische) onderwerpen zoals gebiedsontwikkeling, de Omgevingswet, Stadsvisie 2030, organisatievisie, strategische personeelsplanning, innovatie, organisatievernieuwing, integriteit, social media, interne communicatie en informatiebeveiliging. Denk hierbij aan het meedenken met visievorming sessies, uitvoeren van bewustzijnscampagnes en het organiseren van bijeenkomsten – al dan niet met externe partners.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt een goede taalbeheersing, zodat je je mondeling en schriftelijk helder kunt uitdrukken.
 • Je bent praktisch ingesteld en kunt zelfstandig werken, zodat je zelf het initiatief neemt én tijdig terugkoppelt.
 • Je bent aantoonbaar analytisch sterk.
 • Je hebt een goed overzicht in tijd en ruimte, zodat je nauwkeurig en gedetailleerd kunt werken terwijl je het overzicht over het geheel niet verliest.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met gemeenten.
 • Je hebt affiniteit met ICT en digitalisering.

Gevraagde competenties

Gemeente Rijswijk haar kernwaarden zijn af te korten tot ROTS: Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams. Deze vier basiseigenschappen vormen de basis van iedere medewerker in Rijswijk.

Daarnaast zoeken zij iemand met de volgende eigenschappen:

 • Sensitief
 • Generalistisch
 • Reflectief
 • Methodisch werken

Gewenste startdatum

dit is een voorbeeldtekst

Gezien de aard van de opdracht zijn er momenten waarop er tijd beschikbaar is voor andere werkzaamheden. Dit kunnen werkzaamheden zijn bij de opgave Strategische Ondersteuning AD/GMT of bij andere opgaven in de organisatie. Dit is afhankelijk van je persoonlijke interesses en ambities. De toegankelijke en open cultuur maakt het makkelijk om verschillende ervaringen op te doen. Bovendien kan je werken aan je netwerk door kennis te maken met onze 1e lichting interne trainees die na 2 jaar per september 2017 in dienst zijn gekomen. Of ga eens mee met onze jonge ambtenaren naar bijeenkomsten in de regio.

Tags
  Fysieke leefomgeving
  Fysieke leefomgeving
  Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship