Inspireren, agenderen, verbinden en bouwen

Dag van de Stad

Voor de opdrachtgevers van de Dag van de Stad (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, i.s.m. overige ministeries, Platform31, G4 en G40) moet de Dag van de Stad inspireren, agenderen, verbinden en bouwen. Met het congres ervaren deelnemers dat agglomeratiekracht van de stad en stedelijke regio’s kansen biedt en tegelijkertijd uitdagingen met zich meebrengt die om een oplossing vragen. Ook laten we zien dat steden over de mensen en middelen beschikken om die uitdagingen aan te gaan. Bij voorkeur in partnerschap met Rijksoverheid, medeoverheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partners.

Onze aanpak

Bij elke editie behouden we de onderdelen die als beste uit de deelnemersevaluaties van vorige edities kwamen, zoals de last lectures en de ontwerpateliers. Deze geven het congres herkenbaarheid bij de deelnemers. Tegelijkertijd voegen we elk jaar nieuwe onderdelen toe. Een congres dat over innovatie gaat moet het ook zijn. Nieuwe onderdelen sluiten aan op de actualiteit, op het overkoepelende thema en op de locatie. Voor 2021 brengt met name locatie Heerlen vanwege zijn relatief decentrale ligging enkele nieuwe uitgangspunten met zich mee. 

We richten ons op een dubbele doelgroep: mensen uit de regio die normaal niet naar de Dag van de Stad komen én vaste en nieuwe deelnemers uit de rest van Nederland: mensen uit de regio willen (inter)nationaal aansprekende namen en níet te veel usual suspects uit de eigen regio; mensen uit rest van Nederland reizen 3 uur heen en 3 uur terug naar Heerlen om én (inter)nationale toppers te horen én ook Heerlen en Bekende Heerlenaren te horen en te zien. Daarom kunnen deelnemers van ver al een dag eerder naar Heerlen komen voor een interactief internationaal voorprogramma waarbij Dag van de Stad samen met o.a. IBA Parkstad en Euregio samenwerken en ze kunnen overnachten in (de buurt van) Heerlen. 

Voor onze projectleider Marc Gerritssen blijft de Dag van de Stad ieder jaar een uitdagend evenement om te organiseren, want we vernieuwen dit concept continue. Dat betekent dus nieuwe werkvormen, andere locaties en andere onderwerpen in de spotlights. Geen editie van de Dag van de Stad is dus hetzelfde.


"Ik ben elke keer weer verrast door de steengoede sprekers en de verrassende werkvormen"

  

En zo ziet dat er uit

Foto Dag van de Stad 2018 - fysiek event Foto Dag van de Stad 2019 - fysiek event  
Foto Dag van de Stad 2020 - digitaal Foto Dag van de Stad 2020 - digitaal  Wilt u meer zien? Ga dan naar dedagvandestad.nl.

Ook zo'n sprankelend evenement organiseren?

Neem contact op