Opdrachtgevers

Wij werken voor veel verschillende opdrachtgevers samen met onze samenwerkingspartners.

VNG Connect is dé congresspecialist voor de (decentrale) overheid. Ook organiseren wij bijeenkomsten in opdracht van onderwijsinstellingen, kennisinstituten, koepelorganisaties en de Rijksoverheid.
Dat doen we zo nodig samen met een of meer van onze partners.

Hieronder een overzicht van een aantal opdrachtgevers en partners.

Movisie  | Partner VNG congressen
Verbond Sectorwerkgevers Overheid | Partner VNG congressen
Stichting Nederland Schoon | Partner VNG congressen
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden | Partner VNG congressen
Koninklijke Vereniging voor Afval en Reinigingsmanagement  | Partner VNG congressen
VNG | Partner VNG congressen
Schakelteam personen met verward gedrag | Partner VNG congressen
Ministerie van Justitie en Veiligheid  | Partner VNG congressen
Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten | Partner VNG congressen
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Partner VNG congressen
Vereniging Juridische Kwaliteitszorg | Partner VNG congressen
Bouwend Nederland | Partner VNG congressen
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Partner VNG congressen
Rijksoverheid | Partner VNG congressen
Sociale Verzekeringsbank | Partner VNG congressen
VNG Realisatie | Partner VNG congressen