VNG Connect

De organisatie  
VNG Connect bestaat uit meer dan 40 enthousiaste medewerkers die gezamenlijk werken aan de organisatie van congressen en opleidingen gericht op burgemeesters, wethouders, raadsleden, managers en beleidsmedewerkers binnen de lokale overheid. Onze organisatie is een zelfstandige onderneming die deel uitmaakt van de groep van bedrijven van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Productgroep VNG Connect Congressen
VNG Connect Congressen organiseert samen met VNG Connect Academie jaarlijks zo’n 500 bijeenkomsten, trainingen, opleidingen en andere (digitale) leeractiviteiten. 

Productgroep VNG Connect Academie 
VNG Connect Academie is het leerplatform van en voor gemeenten en organiseert in nauwe samenwerking met de VNG opleidingen, trainingen en andere leeractiviteiten voor wethouders, raadsleden en beleidsambtenaren. 

Productgroep VNG Connect Trainees 
VNG Connect Trainees detacheert hoogopgeleid, jong talent bij lokale overheidsorganisaties om hen kennis te laten maken met het werken voor de lokale overheid. Tijdens het twee jaar durende Traineeprogramma wordt er naast de detachering een opleiding gevolgd.