Privacyverklaring

Privacyverklaring VNG Connect Trainees

We doen er alles aan om uw privacy te respecteren en om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te houden conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). In deze verklaring leggen we uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens als u zich inschrijft via onze website, of gegevens verschaft via andere wegen, zoals per e-mail.

U leest hier welke gegevens we verzamelen en voor welke doelen we ze gebruiken. Ook beschrijven we welke rechten u heeft en hoe we uw gegevens beveiligen. Bovendien beantwoorden we een aantal vragen over uw privacy.

Heeft u nog andere vragen? Stel ze gerust via vngconnecttrainees@vng.nl.

 1. Wie is wie?
  Als u in deze verklaring ‘u’ of ‘uw’ leest, bedoelen we u als bezoeker van onze website, of als (potentieel) kandidaat voor het VNG Connect Traineeship. Leest u ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, of ‘onze’, dan bedoelen we VNG Connect Trainees, als onderdeel van VNG Opleiding & Detachering B.V. Wij zijn gevestigd aan de Nassaulaan 12 in Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58273700.
 2. Verantwoordelijke of verwerker?
  Organisaties die persoonsgegevens verwerken, kunnen volgens de AVG ‘verantwoordelijke’ of ‘verwerker’ zijn. Bij VNG Connect Trainees zijn we de ‘verantwoordelijke’ als het gaat om kandidaten en werknemers binnen het VNG Connect Traineeship. In dat geval zijn wij degene die bepalen welke persoonsgegevens we verwerken en met welk doel en op welke manier we dat doen. Als u deze gegevens wilt inzien of wilt laten corrigeren of verwijderen, moet u bij ons zijn.
 1. Welke gegevens verzamelen we? En waarvoor gebruiken we die?
  We kunnen uw persoonsgegevens voor meerdere doelen verzamelen en verwerken. Hieronder beschrijven we om welke doelen en gegevens het gaat.
a. Bij uw bezoek aan onze website

Alle gegevens die onze website verzamelt, zijn zo veel mogelijk anoniem. Zo kunnen we wel zien hoe vaak en wanneer onze website bezocht wordt, maar niet wie de bezoekers zijn. Wij zijn met onze pagina aangesloten op de website van de VNG. De VNG gebruikt alleen technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de VNG website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de VNG gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de VNG website worden geoptimaliseerd.

b. Bij het aanmelden voor het bestand met geïnteresseerde, potentiële VNG Connect Trainees

Als u zich aanmeldt verwerken we de gegevens die u op het aanmeldformulier invult. Dat zijn naast uw NAW- en contactgegevens ook gegevens die u heeft vermeld op uw CV en motivatiebrief, zoals opleidingsachtergrond en werkervaring. We verwerken uw gegevens om te kunnen beoordelen of u in

aanmerking komt voor het VNG Connect Traineeship en om contact met u te kunnen leggen indien dat het geval is. Daarnaast delen wij eventueel uw gegevens met derden (opdrachtgevers, zoals gemeenten) indien er een match is tussen wensen van opdrachtgever en uw profiel als geïnteresseerde kandidaat. Wij zullen u gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden, zoals marketingacties e.d.

 1. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
  Om uw persoonsgegevens te beveiligen hebben we diverse technische en organisatorische maatregelen genomen. De keuze van deze maatregelen hebben we gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het soort persoonsgegevens dat we vastleggen, en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Enkele voorbeelden van beveiligingsmaatregelen die we hebben genomen:
 • Ons gebouw is niet toegankelijk voor onbevoegden.
 • We hebben geheimhouding van uw persoonsgegevens afgesproken met onze leveranciers en werknemers.
 • We hebben met onze leveranciers goede afspraken gemaakt over de beveiliging van persoonsgegevens.
 1. Met wie delen we uw persoonsgegevens?
  We delen zo min mogelijk persoonsgegevens met derden. Dit doen we alleen als dit wettelijk verplicht is, of als we dat mogen van de wet. Bijvoorbeeld als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Het gaat voornamelijk om het volgende:
 • Het delen van uw sollicitatiegegevens met opdrachtgevers, zoals de VNG en gemeenten. Dit met als doel om u als potentiële VNG Connect Trainee te kunnen plaatsen op een opdracht binnen het VNG Connect Traineeship. Uiteraard doen wij dit altijd in/na overleg met u.
 • Wij werken samen met leveranciers, die in opdracht van ons uw persoonsgegevens vastleggen. Voorbeelden zijn:
  - RIS (Recruitment Informatie Systeem)
  - Yoobi en AFAS (personeelsinformatiesysteem, alleen van toepassing bij uiteindelijke indiensttreding als VNG Connect Trainee binnen VNG Opleiding & Detachering B.V.)

  Met deze leveranciers hebben we goede afspraken gemaakt over de geheimhouding en beveiliging van uw persoonsgegevens.
 1. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
  We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we ze hebben vastgelegd. Bij inschrijving vragen we toestemming om uw gegevens maximaal een jaar te bewaren. Indien u hiermee akkoord gaat, krijgt u na een jaar opnieuw een verzoek om akkoord te gaan met het bewaren van uw gegevens. Indien u hier niet op reageert of ervoor kiest om dit niet te willen, verwijderen we uw gegevens. Kandidaten die niet door de eerste selectie komen, worden hierover per e-mail bericht. Sollicitatie- en persoonsgegevens van deze kandidaten zullen wij direct na het versturen van dat emailbericht verwijderen.
 1. Welke rechten heeft u als het gaat om uw privacy?
  U heeft de volgende rechten:
 • U heeft het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die we van u verwerken.
 • U kunt ons vragen om persoonsgegevens die feitelijk onjuist zijn, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen.
 • U kunt bezwaar maken tegen het vastleggen van uw persoonsgegevens.
 • U kunt ons vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens (digitaal) aan u over te dragen. Dit recht geldt alleen voor persoonsgegevens die we hebben vastgelegd om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren en voor persoonsgegevens die we met uw toestemming hebben vastgelegd.
 • Als we uw gegevens op basis van toestemming hebben verwerkt, dan heeft u altijd het recht om die toestemming in te trekken. Tot het moment van intrekken hebben we uw gegevens rechtsgeldig verwerkt. Na het intrekken van de toestemming, zullen we uw gegevens verwijderen. Dit kan anders zijn als we uw gegevens ook nodig hebben voor een ander doel en we een wettelijke grondslag hiervoor hebben. Dan bewaren we die gegevens voor dat doel.

  Hoe kunt u gebruik maken van een van bovenstaande rechten?
  U kunt een brief sturen naar: VNG Connect Trainees, Nassaulaan 12, 2514 JS te Den Haag. U kunt het verzoek ook per e-mail doen via vngconnecttrainees@vng.nl.

  We kunnen u - voordat we uw verzoek in behandeling nemen- vragen om u eerst te identificeren. Dit kan door een afspraak te maken op ons kantoor. We mogen in bepaalde gevallen uw verzoek geheel of gedeeltelijk weigeren, maar moeten dan wel duidelijk uitleggen waarom we dat doen.
 1. Wat kunt u doen als u een privacy klacht heeft?
  Heeft u een klacht op het gebied van uw privacy, dan vragen we u om deze klacht eerst aan ons te melden via po.connect@vng.nl, zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen als u vermoedt dat er misbruik van uw gegevens is gemaakt, of dat er een datalek is geweest. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 2. Kunnen we deze privacyverklaring ook wijzigen?
  Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Als we iets wijzigen, dan vermelden we dat op onze website en/of hoort u dit rechtstreeks van ons per e-mail.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in april 2020 ivm nieuwe naam VNG Connect.

Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship