Voorbeeldopdracht – Onderzoeksproject “Hoe sterk zijn onze schouders”

Locatie: Den Haag, (VNG kantoor)

Afbeelding bij Voorbeeldopdracht – Onderzoeksproject “Hoe sterk zijn onze schouders”

Wil je graag bijdragen aan professionaliteit en vakmanschap van alle gemeenten in Nederland? Neem je initiatief en hou je ervan zaken te onderzoeken, informatie te structureren en te analyseren? Heb je een achtergrond in bestuurskunde? Dan is dit wellicht een leuke opdracht voor jou!

Organisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de koepelorganisatie van alle 355 gemeenten. Samen met deze gemeenten bouwt de VNG aan de kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De belangen van de gemeenten worden door de VNG verstrekt en uitgedragen door gemeenschappelijke kennisplatforms en landelijke netwerken en diensten. De gemeenten worden gesteund in hun ambities als de eerste overheid voor het aangaan van maatschappelijke strategieën voor een stabiele toekomst van het lokale bestuur.

Wat ga je doen?
De afgelopen tijd is een flink aantal taken bij gemeenten belegd, waardoor ‘uitvoering’ een belangrijk thema is geworden. De VNG onderzoekt daarom in aanloop naar de verkiezingen en een nieuw kabinet de uitvoeringskracht van gemeenten. In samenwerking met VNG Realisatie en BZK onderzoeken we aan de hand van casestudies, bestuurlijke en ambtelijke gesprekken met gemeenten, literatuur en data wat belangrijke aspecten, aandachtspunten en randvoorwaarden zijn voor gemeenten om hun taken goed uit te kunnen voeren.

In een klein team houden we (momenteel digitale) interviews met in totaal 10 gemeenten en leggen we binnen de VNG zoveel mogelijk goede verbindingen met verschillende relevante programma’s, projecten, beleidsafdelingen en bedrijven. Daarnaast analyseren we bestaande onderzoeken (over o.a. decentralisaties sociaal domein, Omgevingswet, klimaatakkoord, financiën).

 • Casestudies voorbereiden over gemeenten;
 • Inhoudelijk actief meedenken en adviseren;
 • Verslaglegging van deze diverse bijeenkomsten zoals teamoverleg en klankbordgroep en het vertalen van complexe inhoudelijke materie in actiepunten;
 • Voorbereiden en plannen van interviews en de verwerking daarvan;
 • Gesprekken met gemeenten voeren en verslag maken;
 • Onderzoeken analyseren en samenvatten;
 • Verslagen en rapporten schrijven;
 • Acties teamoverleg en klankbordgroep.

Wat vragen we van jou?

 • WO-niveau, bij voorkeur een achtergrond in bestuurskunde en affiniteit met lokaal bestuur
 • Ervaring in het doen van onderzoek: informatie structureren en analyseren
 • Meedenken met een kritische blik
 • Goede schrijfvaardigheid
 • Zelfstandige werkhouding
 • Netwerken
 • Oog voor detail
 • Initiatiefrijk en enthousiast

Wat bieden we jou?

 • Een veelzijdige opdracht waarin geen dag hetzelfde is.
 • Een organisatie waarin kennis en netwerken aan de orde van de dag zijn.
 • Een collegiaal en ambitieus team waarbinnen initiatief zeer op waarde geschat wordt.

Voorwaarden
Het traineeprogramma duurt twee jaar. Deze opdracht is in eerste instantie voor de periode van een half jaar. De arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel.

Tags
  Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship