Voorbeeldopdracht – Basisteam “Ontwikkelen Gemeenschappelijke Basis”

Locatie: Kantoor VNG Realisatie, Den Haag

Afbeelding bij Voorbeeldopdracht – Basisteam “Ontwikkelen Gemeenschappelijke Basis”

Wil je graag bijdragen aan professionaliteit en vakmanschap van alle gemeenten in Nederland? Heb je affiniteit met informatie- en innovatievraagstukken? Neem je initiatief en hou je van overzicht creëren in de samenhang en voortgang van actiepunten? Dan is dit wellicht een leuke opdracht voor jou!


Over VNG Realisatie
VNG Realisatie bundelt kennis en expertise zodat zij de gemeenten kunnen ondersteunen op informatie- en innovatievraagstukken. De huidige informatiesamenleving vragen om ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. De gemeentelijke dienstverlening is op veel vlakken gelijk voor alle gemeenten in Nederland. Daarom willen gemeenten samen optrekken door Samen Organiseren. Het gezamenlijk verbeteren van gemeentelijke dienstverlening voor inwoners en bedrijven leidt tot een efficiëntere inzet van middelen.

Basisteam “Ontwikkelen Gemeenschappelijke Basis”
Eenvoudige, snelle en betere dienstverlening van de overheid is een belangrijke doelstelling voor de VNG. Het gezamenlijke antwoord van de Nederlandse gemeenten hierop is de beweging Samen Organiseren en de bestuurlijke agenda Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU); ‘samen werken aan één krachtige lokale overheid’. Voor de aansturing van de gezamenlijke investeringen, ontwikkelingen en uitvoering van Samen Organiseren is een Taskforce en een College van Dienstverleningszaken ingesteld.

Het Basisteam “Ontwikkelen Gemeenschappelijke Basis” realiseert de informatiekundige en procesmatige basis voor de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. Dit doen we samen met gemeenten, de ministeries, ICT-leveranciers en partners in de overheid. Het team ontwikkelt producten en diensten die de informatiehuishouding en dienstverlening van gemeenten laat aansluiten bij de eisen van de informatiesamenleving. Onderdelen van het team zijn:

 • Digitale Identiteit
 • Common Ground
 • Basisprocessen
 • Dienstverlening

Met korte ontwikkelslagen worden oplossingen beproefd en vertaald naar nieuwe uitgangspunten voor in te zetten middelen. Zo worden oplossingen bedacht of (gewenste) beleidsuitgangspunten ontwikkeld voor actuele vraagstukken. Belangrijke aspecten van het werk zijn dan ook:

 • Verstaan van de behoeften van de gemeenten;
 • Politieke sensitiviteit;
 • Organiseren van de samenwerking;
 • Duidelijke set aan informatie genereren voor gemeenten (o.a. over standaarden);
 • Zorgen dat de informatie consistent is met vigerend beleid.

Speerpunten in 2020:

 • Het realiseren van een moderne IT infrastructuur waarbij data wordt gescheiden van applicaties (Common Ground).
 • Het aanbrengen van standaardisatie binnen processen en dienstverleningsconcepten bij gemeenten.
 • Het experimenteren met een digitale identiteit voor inwoners en ondernemers.

We realiseren dit samen met gemeenten, waarbij we 1x ontwikkelen voor 355x gebruik.

Wat ga je doen?
Jij bent een spin in het web als secretaris voor het gehele basisteam OGB. Je leert adviseren op de onderwerpen op gebied van bedrijfsvoering en inhoud en je bent ondersteunend aan het management. Je creëert inzicht in de samenhang en de voortgang van de speerpunten en je draagt zorg voor de randvoorwaarden voor het werk in het basisteam. Je analyseert daarnaast het integrale overzicht van het basisteam door verbanden aan te tonen tussen de verschillende speerpunten en verbindingen te leggen tussen collega’s.  Omdat we een team zijn, doen we het samen en vragen we om je eigen rol hierin op te pakken. Je bent een belangrijke speler om het team tot een winning team te brengen. Hieronder staan je taken en verantwoordelijkheden specifieker uitgelegd. Wie jij bent is voor ons ook belangrijk. Dit gaat dan o.a. over de mate van extraversie, vriendelijkheid, ordelijkheid, openheid en sociale verbinding.

Bijbehorende taken:

 • Bewaken van de voortgang van de speerpunten van het basisteam;
 • Informatie ophalen bij de stakeholders;
 • Analyse uitvoeren op de samenhang van activiteiten door verbindingen te leggen tussen de doelstellingen;
 • Adviseren op verbeterpunten aan het basisteam;
 • Controleren van de samenhang in besluitvorming;
 • Samenwerken en daarin met het team een voorbeeld in zijn;
 • Ontwikkelen van kennisdelen in het team;
 • Inzichtelijk maken van de voortgang in het portfolio;
 • Onderzoeken en verdiepen in Digitale Identiteit en Common Ground
 • Zorg dragen voor een goed verloop van het VNG innovatiefonds.

Jouw verantwoordelijkheden:

 • Secretarisrol van portfolioboard OGB zoals verzorgen agenda, afspraken vastleggen en contoleren of de acties uitstaan;
 • Secretaris Landelijk projectteam Digitale identiteit: agenda, afspraken vastleggen en contoleren of de acties uitstaan, verzamelen relevante informatie bij stakeholders en bijdrage in de communicatie over de experimenten.
 • Adviseur van OGB; meedenken en adviseren aan OGB coördinatoren, met name op het gebied van Digitale Identiteit en Common Ground. Hier komen ad hoc opdrachten en taken bij, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, de organisatie van evenementen en het formuleren van inhoudelijk advies.

Opdracht en verwacht resultaat:

 • Per kwartaal het opstellen en verder ontwikkelen van de voortgangrapportages OGB en Common Ground.
 • (Gedeeld) proces eigenaar bij het innovatiefonds:
  • Begeleiden van (minimaal 3) trajecten; aanvraag – besluit
  • Eerste analyse op binnenkomende aanvragen
  • Experts advies teams opzetten per aanvraag
  • Gesprekken voeren met gemeenten.
 • Organiseren van gemeentelijke overleggen (o.a. Digitale Identiteit) i.s.m. coördinator.

Wat vragen we van jou?

 • WO-niveau, voorkeur voor de richtingen: Economie, Bestuurskunde, Bedrijfskunde, Bedrijfskundige Informatica, MBA;
 • Energieke houding, lef, dus niet te afwachtend zijn;
 • Affiniteit met (het leren van) nieuwe werkmethoden zoals agile, in tribes, incubators, ontwikkelteams;
 • Niet alleen je capaciteiten maar ook wie jij bent, bepaalt ook in grote mate de match!

De volgende competenties zijn voor ons van belang;

- Planmatig en betrouwbaar, met als leerdoelen:
Dit onderdeel is cruciaal voor de ontwikkeling van bedrijfsvoering en management.

 • Structuur aanbrengen in het werk (actieplan, werkplan etc)
 • Zorgvuldigheid en systematische navolgbare aanpak
 • Betrouwbaar zijn in het uitvoeren van het aangenomen werk

- Mensgericht en sociaal, (belangrijk onderdeel van de kernwaarden):
Dit onderdeel is belangrijk voor het bouwen aan teamspirit en wederzijdse erkenning.

 • Samenwerken
 • Verantwoordelijkheid nemen en geven
 • Aanspreekbaar zijn en elkaar aanspreken
 • Oog hebben voor de motieven van anderen

- Resultaatgericht met politieke sensitiviteit werken, met als ontwikkelmogelijkheid:
Dit onderdeel is belangrijk voor het ontwikkelen van ondernemerschap en resultaten kunnen boeken.

 • Politieke sensitiviteit
 • Verstaan van de vraag van gemeenten, de belangen en consistentie met wetgeving
 • Werken vanuit de bedoeling
 • Focus (aanbrengen) en competitief door lef te tonen

Wat bieden we jou?

 • Een veelzijdige opdracht waarin geen dag hetzelfde is
 • Een organisatie waarin kennis en netwerken aan de orde van de dag zijn
 • Een collegiaal en ambitieus team waarbinnen initiatief zeer op waarde geschat wordt  

Voorwaarden
Het VNG Connect Traineeprogramma duurt twee jaar. Deze opdracht is in eerste instantie voor de periode van een half jaar. De arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel.

Tags
  Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship