Voorbeeldopdracht - Projectmedewerker ondersteuning transformatie Jeugd VWS-VNG

Locatie: Den Haag, kantoor VNG/Ministerie van VWS
Afbeelding bij Voorbeeldopdracht - Projectmedewerker ondersteuning transformatie Jeugd VWS-VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de koepelorganisatie van alle gemeenten. Zij behartigt hun belangen bij het kabinet, de Tweede Kamer, overheden en maatschappelijke organisaties. De vereniging levert diensten en producten voor gemeentebestuurders en -medewerkers. De medewerkers van directie beleid, team Inclusieve Samenleving houden zich bezig met belangenbehartiging, dienstverlening en platformfunctie op brede terrein van sociaal beleid onder meer arbeidsmarkt, zorg, jeugdhulp, onderwijs- (huisvesting), leerlingenvervoer, cultuur en sport. Het ministerie van VWS en de VNG werken nauw samen aan de ondersteuning van gemeenten bij de transformatie van de jeugdhulp.

Taken en werkzaamheden
Je werkt gemiddeld twee dagen voor VWS. Bij het Rijk ben je werkzaam binnen het team Financiën, samen met je collega’s binnen dit team werk je aan financiële beleidsvraagstukken rond het jeugdstelsel. De beide andere dagen werk je voor de VNG. Als projectmedewerker ondersteun je beleidsmedewerkers. Daarnaast voer je zelfstandig een aantal taken uit:

 • Het inhoudelijk en logistiek voorbereiden van het netwerk van de J42 (het ambtelijk netwerk van de gemeentelijke jeugdregio’s, het onderhouden van het contact en de uitwisseling tussen de regio’s).
 • Ondersteuning van het team Financiën van directie Jeugd (VWS).

 • Bij zowel VNG als VWS ben je ook betrokken bij een inhoudelijk dossier.
  • Bij de VNG is dat het versterken van de regionale samenwerking van gemeenten
  • Bij VWS ben je, in samenwerking met collega’s, betrokken bij de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel.
  • Daarnaast zal je een bijdrage leveren aan een van de ontwikkelopgaven die volgen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Welke ontwikkelopgave dit precies is, hangt deels af van de besluitvorming rondom de hervormingsagenda. We zullen in samenspraak beslissen aan welke opgave je een bijdrage gaat leveren.

Daarnaast help je bij het plannen en organiseren van bijeenkomsten van werkgroepen, notuleren en de uitvoer van diverse organisatorische taken zoals het bijhouden van actuele adresbestanden, zowel ambtelijk en bestuurlijk. Je weet intern de juiste personen te vinden door gebruik te maken van de kennis en kunde van je collega’s. Je weet ook extern de juiste mensen bij elkaar te halen bij diverse te organiseren bijeenkomsten. Je krijgt de gelegenheid om je onderwerpen eigen te maken.

Bij wederzijdse tevredenheid is het een traineeopdracht van 12 maanden.

Gevraagde profiel
Je bent een echte regelaar en perfectionist, je zit niet graag stil, bent proactief en neemt graag het initiatief, bent nauwkeurig en hebt een goed gevoel voor cijfers. Je bent enthousiast en samenwerkingsgericht, vindt het leuk om anderen te helpen en ziet ook waar jouw hulp nodig is. Je bent goed in communicatie, toont eigenaarschap voor de werkzaamheden waarvoor je verantwoordelijk bent en fungeert als een spin in het web. Waar anderen het overzicht verliezen, heb jij dit juist haarscherp op je netvlies.

Voorwaarden
Het traineeprogramma duurt twee jaar. Het dienstverband is voor deze opdracht in eerste instantie voor een half jaar. De arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel. Bekijk het opleidingsprogramma.  

Tags
  Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship