Voorbeeldopdracht - Projectmedewerker Kennisnetwerk Data en Smart Society

Locatie: Den Haag (kantoor VNG Realisatie)

Afbeelding bij Voorbeeldopdracht - Projectmedewerker Kennisnetwerk Data en Smart Society

Wil je graag bijdragen aan professionaliteit en vakmanschap van alle gemeenten in Nederland? Leg je makkelijk contact en hou je ervan de zaken goed te organiseren? Haal jij bovendien het beste uit jezelf in een functie binnen een dynamische werkomgeving? Dan is dit wellicht een leuke opdracht voor jou!

Organisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:  

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
 • verbeteren van de dienstverlening;
 • een efficiënte en wendbare organisatie;
 • anticiperen op de toekomst.

Afdeling
Het basisteam Data en Monitoring begeleidt gemeenten bij het gebruik van data voor inzicht in de lokale stand van zaken op verschillende beleidsterreinen, van werk en inkomen tot openbare orde en veiligheid. Maar ook voor onderzoek, agendavorming, besluitvorming en het afleggen van verantwoording aan de raad of het college. Daarnaast ondersteunt het team gemeenten bij het toepassen van big data en het starten met open data.

Project
Het Kennisnetwerk Data en Smart Society organiseert verschillende activiteiten voor gemeenten en draagt bij aan verschillende publicaties op innovatie onderwerpen. Binnen VNG Realisatie is het kennisnetwerk een samenwerking van verschillende teams: Datagedreven Gemeente, Smart Society, Innovatie, de Data Science Hub en Waarstaatjegemeente. Het Kennisnetwerk bestaat normaliter uit een online en offline omgeving. Online worden maandelijks meetups voor 50-100 gemeentelijke deelnemers georganiseerd rondom de Datagedreven Gemeente, in kleinere samenstellingen vinden er workshops plaats rondom het thema Smart Society en er vinden Awareness dagen plaats bij gemeenten.

Wat ga je doen?
Voor het kennisnetwerk zoeken we een allround trainee. De trainee draagt bij aan het verder opbouwen van het kennisnetwerk en krijgt praktische en inhoudelijke taken. De trainee is verantwoordelijk voor de website, Pleio omgeving (online samenwerkingsplatform voor alle overheidsorganisaties en bestuurslagen in Nederland) en de kennisbank. De trainee zorgt dat teksten op de websites up-to-date zijn en schakelt hiervoor met de verschillende projectleiders. De trainee vult zelf de kennisbank met relevante publicaties.

De trainee besteedt de meeste tijd aan praktische ondersteuning bij de organisatie van de verschillende (online) bijeenkomsten, hij/zij zorgt dat locaties geregeld zijn, ziet toe dat de uitnodigingen op tijd uitgaan en is dé schakel met collega’s van communicatie. In de voorbereiding en op de meetups komt de trainee in contact met veel collega’s, inhoudelijke experts en verschillende gemeenten en treedt op als vertegenwoordiger van het Kennisnetwerk. Daarnaast ondersteun je bij verschillende projecten binnen de teams van het cluster Datagedreven Gemeente, zoals de Wet Open Overheid, Ondermijning, Open raadsinformatie en Sensordata.

Dit zijn je werkzaamheden;

 • Je bent secretaris van het tweewekelijks overleg van het Kennisnetwerk. Je helpt goede communicatie faciliteren binnen het team van het kennisnetwerk.
 • Je helpt bij de voorbereiding en organisatie van o.a. de (online) meetups en workshops, handelt de praktische zaken af en bent mede verantwoordelijk voor de bijeenkomsten.
 • Je draagt bij aan de programmering van meetups
 • Je bent technisch moderator van webinars
 • Je vult de kennisbank aan met interessante publicaties.
 • Je draagt bij aan artikelen voor de website en bent projectleider van de pleio van het kennisnetwerk.
 • Je zorgt mede voor verslaglegging van bijeenkomsten en publicaties van artikelen.
 • Je signaleert behoeften en ontwikkelingen bij gemeenten op Smart Society en vertaalt deze naar activiteiten in het Kennisnetwerk.
 • Je draait mee met verschillende projecten uit het team Datagedreven gemeenten, waaronder ondermijning en Wet Open Overheid. Je schakelt met de afdeling communicatie, zorgt dat uitnodigingen op tijd uit zijn en houdt de aanmeldingen bij.
 • Je denkt mee over digitale werkvormen waarop we gemeenten kennis kunnen bijbrengen over verschillende innovatieve onderwerpen.
 • Je denkt mee over de vormgeving van het Kennisnetwerkt.
 • Je bent beschikbaar voor ad hoc taken.

Wat vragen we van jou?

 • HBO/ WO niveau
 • Zelfredzaamheid; je durft te vragen, bellen en kunt je eigen weg vinden
 • Dienstverlenend en communicatief, je weet mensen te enthousiasmeren en te verbinden
 • Stressbestendig, je kunt goed presteren onder druk 
 • Goed in plannen en organiseren (durft ook mensen na te jagen)
 • Ondernemend en pro-actief
 • Praktisch
 • Nauwkeurig

Wat bieden we jou?

 • Een veelzijdige opdracht waarin geen dag hetzelfde is.
 • Een organisatie waarin kennis en netwerken aan de orde van de dag zijn.
 • Een collegiaal en ambitieus team waarbinnen initiatief zeer op waarde geschat wordt.

Voorwaarden
Het traineeprogramma duurt twee jaar. Deze opdracht is in eerste instantie voor de periode van een half jaar. De arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel.

Tags
  Veiligheid
  Veiligheid
  Informatiesamenleving
  Informatiesamenleving
  Sociaal domein
  Sociaal domein
  Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship