Voorbeeldopdracht - Programma Transitiefase Corona

Locatie: Den Haag
Afbeelding bij Voorbeeldopdracht - Programma Transitiefase Corona

Wil jij meewerken aan één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van dit moment?

De organisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de koepelorganisatie van alle gemeenten. Samen met alle gemeenten bouwt de VNG aan de kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG behartigt de belangen van de gemeenten, voert gemeenschappelijke diensten voor gemeenten uit en biedt haar leden een platform. De gemeenten moeten worden gesteund in hun ambities om zich verder te ontwikkelen als eerste overheid én worden ondersteund in het aangaan van alle uitdagingen die zij ondervinden.

Het programma
De Coronacrisis heeft een enorme impact op gemeenten. De afgelopen periode is de VNG actief geweest om haar leden zoveel mogelijk te ondersteunen in de uitwerking van maatregelen genomen door het kabinet in de acute crisisfase. Ook hebben we volop ingezet op de beperking van de financiële impact van de crisis op gemeenten en hebben we op tal van manieren diensten aan onze leden geleverd. Deze activiteiten zullen de komende tijd continueren, maar we komen ook langzaam in een nieuwe fase, waarin we ons gaan voorbereiden op de “herstelfase”, en ook daarin zullen we ondersteuning bieden aan onze leden.

Het doel van het programma is dus om als vereniging de leden zo goed mogelijk te ondersteunen en zo strategisch mogelijk te vertegenwoordigen richting het Rijk. Hierbij hebben we aandacht voor de drie taken van de VNG: belangenbehartiging, dienstverlening en platform. Communicatie richting en met de leden is hierbij van groot belang. Het programmateam trechtert de verschillende initiatieven die vanuit de organisatie genomen worden en brengt op basis daarvan voorstellen uit aan de bestuurlijke klankbordgroep. Het programmateam brengt de adviezen van de bestuurlijke klankbordgroep terug de organisatie in.

Het team
Het programmateam bestaat uit een programmamanager, een programmasecretaris, twee adviseurs communicatie, en vanuit elk team en bedrijf in het VNG concern een coördinator.

Taken en werkzaamheden
We hebben ter aanvulling op de functie van programmasecretaris een trainee-functie beschikbaar.
Werkzaamheden zijn een beetje van het type programmasecretaris (iemand die ook veel met een oud-trainee zal optrekken) onder meer:

 • Ondersteunen bij de wekelijkse bestuurlijke klankbordgroep (groep van 40 burgemeesters)
 • Faciliteren van uitwisseling over uitvoeringsvraagstukken als gevolg van Corona, onder meer via een adviesgroep uitvoering
 • Helpen van het faciliteren van uitwisseling tussen gemeenten over het opzetten en ontwikkelen van gemeentelijke herstelplannen post Covid-19, onder meer via een werkgroep
 • Opzetten en organiseren van webinars voor gemeenten op verschillende onderwerpen met verschillende collega’s van de VNG Kortom: een dynamische functie, met genoeg werk waarin iemand mee kan denken

Kortom: een dynamische functie, met genoeg werk waarin iemand mee kan denken hoe we onze gemeenten de komende maanden zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

Gevraagde profiel

 • HBO/WO niveau;
 • Een proactieve, energieke werkhouding. We zoeken iemand die snel schakelt en nieuwe dingen oppakt en uitprobeert;
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
 • Een netwerker: iemand die makkelijk contacten maakt en het leuk vindt om mensen met elkaar te verbinden;
 • Denken in oplossingen, praktisch en realistisch: gericht op het vinden van oplossingen in het hier-en-nu;
 • Zorgvuldig, systematisch en betrouwbaar in het uitvoeren van het op zich genomen werk;
 • Het leuk vindt om in een onvoorspelbare omgeving te werken (want voorspelbaar is het Covid dossier na een jaar nog steeds niet)

Vanwege de huidige coronamaatregelen zul je online ingewerkt worden.

Tags
  Fysieke leefomgeving
  Fysieke leefomgeving
  Informatiesamenleving
  Informatiesamenleving
  Sociaal domein
  Sociaal domein
  Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship