Voorbeeldopdracht - Gemeente Bunnik - Beleidsmedewerker

Locatie: Bunnik
Afbeelding bij Voorbeeldopdracht - Gemeente Bunnik - Beleidsmedewerker

Prettig wonen en leven, met ruimte voor elkaar: dat is waar onze gemeente voor staat. Bunnik is met alle drie haar kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven een plek waar mensen zich thuis voelen. Niet voor niets zijn we een van de beste woongemeenten in de regio. En dat willen we graag zo houden. Maar dat betekent niet dat we kunnen stilzitten. De omgeving van onze gemeente verandert. Om ook in de toekomst een levendige, gezonde en groene gemeente te zijn waar onze bewoners zich gekend en (h)erkend voelen, ondernemers kansen zien en waar bezoekers graag komen, moeten we nu aan de slag. Kom jij ons hierbij helpen?

Wat ga je doen?
Gemeente Bunnik investeert in een toekomstbestendige leefbaarheid en kwaliteit van onze dorpen door binnen en buiten de kernen te gaan bouwen. De (jr) beleidsadviseur RO heeft hierin een grote rol.

Een werkdag is nooit hetzelfde, maar kan er als volgt uit zien: je collega’s vragen om de inzet van jouw ideeën m.b.t. een vraagstuk in de fysieke leefomgeving. Daarna heb je een afspraak om te brainstormen over de concrete vertaling van de ambities in het nieuwe Omgevingsplan. ’s Middags schuif je aan bij de Omgevingstafel en ben je onderdeel van het vraaggesprek bij een complex bouwinitiatief dat daar besproken wordt met de initiatiefnemer en externe partners. Aan het einde van de middag bereid je je voor op een participatiebijeenkomst voor inwoners, waar je de communicatie (mede)voor hebt verzorgd en waar je een onderdeel zult presenteren.

Bij gemeente Bunnik ben je als jr beleidsadviseur RO mede verantwoordelijk voor het inhoudelijk vorm geven aan ruimtelijke vraagstukken en het ondersteunen en faciliteren van (complexe) bouwinitiatieven. Dit in de geest van de Omgevingswet waarbij vertrouwen en loslaten sleutelwoorden zijn. Je kan zelfs een rol als projectleider pakken indien gewenst.  Je werkt nauw samen met collega’s van je team en van andere teams. Je bent ook actief in de regionale samenwerkingsverbanden en vertegenwoordig je de rol en bijdrage van Bunnik hierin.

En niet onbelangrijk, je leert om college- en raadsvoorstellen op te stellen en hoe je de gemeente vertegenwoordigt in gerechtelijke procedures over omgevingsplannen. Kortom een uitdagende en leerzame trainee opdracht met veel mogelijkheden om je profileren!

Wat neem je mee

  • Netwerkvaardigheden; je schakelt gemakkelijk en snel tussen diverse bestuurslagen.
  • Politieke sensitiviteit.
  • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Ben jij afgestudeerd waarbij je op het thema duurzaamheid, ruimtelijke ordening, bestuur/wetgeving en/of milieu een volgende stap zoekt?  Dan zou dit zomaar jouw eerste trainee opdracht kunnen zijn.

Voorwaarden
Het traineeprogramma duurt twee jaar. Deze opdracht is in eerste instantie voor een half jaar. De arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel. Meer informatie over de invulling van het opleidingsprogramma kan je vinden op:  https://www.vngconnect.nl/trainees/Opleidingsprogramma.

Tags
    Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship