Traineeopdracht – Projectmedewerker samenwerkingsplatform Sociaal Domein

Locatie: VNG kantoor, Den Haag

Afbeelding bij Traineeopdracht – Projectmedewerker samenwerkingsplatform Sociaal Domein

Zoek je een dynamische opdracht om je trainee traject een vliegende start te geven? Een opdracht waarbij je actief kan bijdragen aan de ontwikkeling van dit platform? Dan is dit zeker een opdracht om op te reageren!

Organisatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de koepelorganisatie van alle 352 gemeenten. Samen met deze gemeenten bouwt de VNG aan de kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De belangen van de gemeenten worden door de VNG verstrekt en uitgedragen door gemeenschappelijke kennisplatforms en landelijke netwerken en diensten. De gemeenten worden gesteund in hun ambities als de eerste overheid voor het aangaan van maatschappelijke strategieën voor een stabiele toekomst van het lokale bestuur.

 

Inleiding

Investeren in het sociaal domein is investeren in een vitale en inclusieve samenleving. Na zes jaar ervaring weten we goed wat werkt en wat verbetering behoeft. Inwoners zijn in toenemende mate tevreden én de kosten stijgen minder hard dan elders in het zorgstelsel. Het sociaal domein bedient vele gezichten: van jongeren met een licht verstandelijke beperking, tot ouderen met dementie. Van ouders met zorgen over een verslaafde puber tot mantelzorgers die overbelast dreigen te raken. Corona laat zien dat iedereen zomaar in een kwetsbare positie kan komen. Het sociaal domein biedt wat nodig is, vaak even, en soms structureel. Zodat mensen in een kwetsbare positie altijd op ons kunnen rekenen en de samenleving als geheel gezonder wordt dan ze nu is. Met oog voor de menselijke maat en de verschillen die er zijn tussen inwoners, gemeenten en regio’s. Investeren in bestaanszekerheid, gezondheid en kansengelijkheid rendeert in het sociaal domein en breder in de maatschappij. We nodigen Rijk en maatschappelijke partners uit om samen te investeren in één sterk sociaal domein.

 

Samenwerkingsplatform sociaal domein

Bij de VNG is een samenwerkingsplatform in oprichting. Dat is een interbestuurlijke samenwerking met gemeenten om verder te werken aan en van elkaar te leren in de aanpak van maatschappelijke opgaven sociaal domein. Het samenwerkingsplatform faciliteert daarbij de samenwerking tussen rijk & gemeenten, gemeenten & ketenpartners, kennisinstellingen & gemeenten. 

De inhoudelijke focus ligt hierbij op de drie opgaven die worden genoemd in de propositie ‘De winst van het sociaal domein’ (https://vng.nl/nieuws/propositie-de-winst-van-het-sociaal-domein). Dat richt zich op het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven.

Wat ga je doen?

Als projectmedewerker werk je mee bij het opzetten van het samenwerkingsplatform sociaal domein. Het platform is nog in oprichting en bevindt zich momenteel in de kwartiermakers fase. Het gaat hierbij om het opzetten van de platformstructuur, onderhouden van het netwerk en opvolging geven van bestaande ondersteuningsteams zoals VLOT (www.vng.nl/VLOT). Voor de trainee betekent dit dat er wordt gevraagd om mee te denken en te helpen bij de inhoudelijke en organisatorische organisatie. Te denken valt aan bijwonen van overleggen en (mondeling of schriftelijk) terugkoppeling verzorgen, faciliteren van netwerkbijeenkomsten en workshops, werving van nieuwe medewerkers en het meewerken aan communicatieproducten zoals een communicatieplan en een webpagina. 

Wat heeft de traineeopdracht jou te bieden?

De traineeopdracht geeft de trainee de mogelijkheid om in een korte tijd kennis te maken met een complex en dynamisch werkveld rondom landelijk beleid en regionale ondersteuning/implementatie op het sociaal domein. Hierbij ontwikkelt de trainee een breed netwerk bij zowel de ministeries als bij de VNG. Tegelijkertijd biedt de traineeopdracht ruimte om gezamenlijk de verdere werkzaamheden te bepalen waardoor de trainee zich maximaal en naar eigen wens kan ontwikkelen.

 

Wat vragen we van jou?

 • HBO/WO werk- en denkniveau
 • Kennis en/of ervaring met het sociaal domein (Jeugd, WMO, participatie)
 • Bij voorkeur kennis en/of ervaring met organisatie- en verandermanagement
 • Goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk
 • In staat om zelfstandig te werken
 • In staat om snel te kunnen schakelen en contact te leggen
 • Werkt nauwkeurig
 • Proactief en flexibel

Gewenste startdatum:

1 september 2021

Spreekt deze functie je aan?

Ben jij die jonge resultaatgerichte professional die zich thuis voelt bij de geschetste opdracht en zich herkent in het gevraagde profiel? Stuur dan uiterlijk 13 augustus je motivatie voor deze opdracht en je actuele CV naar ons op via onderstaande link.

Klik hier om te solliciteren

Voorwaarden

Het traineeprogramma duurt twee jaar. Deze opdracht is in eerste instantie voor de periode van een half jaar. De arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel.

Procedure

Na de eerste gespreksronde (met VNG Connect trainees) in week 33 wordt bepaald wie er worden voorgesteld aan de opdrachtgever. Het geven van een pitch waarin je je visie geeft op “de moderne ambtenaar” maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.  

Tags
  Fysieke leefomgeving
  Fysieke leefomgeving
  Informatiesamenleving
  Informatiesamenleving
  Sociaal domein
  Sociaal domein
  Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship