Trainee - Projectsecretaris City Deal Energieke Wijken

Locatie: Den Haag (ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Afbeelding bij Trainee - Projectsecretaris City Deal Energieke Wijken

Overheid, maatschappelijke partijen en ondernemers staan voor de opgave om de doelen en afspraken van het klimaatakkoord, inclusief de energietransitie en de transitie naar aardgasvrije wijken, te realiseren. Bij de betrokken partijen is het besef gegroeid dat deze opgave extra pregnant is in wijken en buurten waar veel bewoners in een kwetsbare positie zitten. Tegelijk is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat het juist in deze wijken een meerwaarde biedt om de energietransitie te koppelen aan het versterken van de sociaal – economische positie van de bewoners en de leefbaarheid van de buurt. Burgemeesters en Rijk constateren dat de leefbaarheid en veiligheid in meerdere grote stedelijke vernieuwingsgebieden onder druk staat en dat extra inzet noodzakelijk is. In de praktijk blijkt het echter vaak lastig om de koppelkansen optimaal te verzilveren.

Agenda Stad, PAW en het Programma Leefbaarheid en Veiligheid zetten samen met gemeenten, maatschappelijke partijen en departementen in op het afsluiten van een City Deal. Hierin zal meerjarig worden samengewerkt door te experimenteren en innoveren, waar nodig doorbraken te realiseren in wet- en regelgeving, en de resultaten op te schalen. De concrete praktijk in de buurten en huishoudens is daarbij het vertrekpunt. Ook middelgrote en kleinere gemeenten kunnen deelnemen. Deelnemende gemeenten hebben in ieder geval concrete plannen om de energietransitie in wijken en buurten te koppelen aan sociaaleconomische opgaven die leven in de wijk en daarbij als koploper te investeren in innovatieve aanpakken.

Onderleggers voor de City Deal Energieke wijken, duurzaam en sociaal, zijn de Rijksprogramma’s Agenda Stad, Aardgasvrije Wijken en Leefbaarheid en Veiligheid, inclusief het Volkshuisvestingsfonds.

Voor de City Deal Energieke Wijken zoeken we een trainee die als projectsecretaris de partijen ondersteunt die samenwerken aan de vraagstukken rond het koppelen van de energietransitie in combinatie met het versterken van de sociaal-maatschappelijke positie van bewoners van kwetsbare wijken en het verbeteren van de leefbaarheid in die wijken.

We werken in de City Deal met 10 steden, 3 corporaties en 3 departementen langs 4 werklijnen aan deze opgaven.

Wat ga je doen?
Op de volgende onderdelen ga je in ieder geval aan de slag:

 • Ondersteuning projectleider en City Deal algemeen; organiseren 2-wekelijks teamoverleg, opvolgen acties, plenaire bijeenkomsten en werkbezoek organiseren, verslaglegging, samen met eigen kleine projecten.
 • Ondersteuning van de 4 werklijnen ontzorgen deelnemers met praktische ondersteuning en inhoudelijke ondersteuning zoals bijvoorbeeld een onderzoek doen, contacten onderhouden tussen deelnemers aan de werklijnen.

 Affiniteit met de vraagstukken waar we in de deal aan werken is een pré.

Wat vragen we van jou?
We zoeken een projectsecretaris die proactief, nieuwsgierig en enthousiast is. Daarnaast:

 • heb je kennis en/of ervaring binnen het sociaal domein
 • heb je goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk
 • ben je in staat om zelfstandig te werken
 • ben je in staat om snel te kunnen schakelen en contact te leggen
 • werk je nauwkeurig
 • ben je proactief en flexibel

Wat bieden we jou?

Een veelzijdige opdracht waarbij geen dag hetzelfde is, werken binnen een collegiaal en ambitieus team waarin eigen initiatief zeer op waarde geschat wordt en een mooie start van je traineesprogramma bij VNG Connect Trainees.

Gewenste startdatum
1 februari

Spreekt deze functie je aan?
Ben jij die resultaatgerichte professional die zich thuis voelt bij de geschetste opdracht en zich herkent in het gevraagde profiel? Stuur dan uiterlijk 11 januari je motivatie voor deze opdracht en je actuele CV naar ons op via onderstaande link.

Klik hier om te solliciteren

 Mocht je zelf niet voldoen aan hetprofiel,maar weliemand kennendie past bij dit profiel, stuur dit bericht dan door!

Voorwaarden
Het traineeprogramma duurt twee jaar. Het dienstverband is voor deze opdracht in eerste instantie voor een half jaar. De arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel.

Procedure
Uiterlijk 15 januari hoor je of je geselecteerd bent voor een sollicitatiegesprek. De selectieprocedure bestaat uit minimaal 2 gesprekken: (mits je nog niet bij ons op gesprek bent geweest)met VNG Trainees voor het traineeprogramma in het algemeen en voor de opdracht specifiek: de opdrachtgever.

Tags
  Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship