In de spotlights: VNG Connect Trainees Opleidingslab
Wat is de meerwaarde van onze Opleidingslabs

In de spotlights: VNG Connect Trainees Opleidingslab

Tijdens hun traineeship werken onze trainees op de vrijdagen tijdens labs aan hun vaardigheden. We dagen ze tijdens het hele opleidingsprogramma uit om zich zowel persoonlijk als professioneel te ontwikkelen.Welke training vonden ze het meest leerzaam? Welke inzichten leverden dat op? En nog belangrijker: hoe gebruiken ze dat in hun opdrachten. We vroegen het aan vier trainees.

Max

Wat was de meest leerzame training voor jou?

‘’Dat was zonder twijfel de training over politiek-bestuurlijke sensitiviteit.’’

Welk inzicht leverde je dat op?

‘’Het was interessant om meer inzicht te krijgen in de gevoeligheden die spelen in de complexe verhoudingen binnen gemeenten. Van de wethouders tot de burgemeester, en van mijn leidinggevende tot de inwoners: iedereen heeft wensen en belangen. Je moet daar als ambtenaar altijd scherp op te zijn. Ik vind het belangrijk om binnen de gemeente aandacht te besteden aan wat ik op welke manier met wie doe en afspreek.’’

Hoe heb je dat in je opdracht gebruikt?

‘’In mijn huidige opdracht kom ik met verschillende overheidslagen in aanraking. Met meerdere gemeenten werken we samen met het Rijk en de provincie. We werken aan een ‘Regio Deal’. Binnen deze samenwerking zie ik aspecten uit deze training constant terug. Ik probeer, voordat ik iets onderneem of voorstel, het politiek-bestuurlijke krachtenveld nog beter in te schatten.’’

Maurits

Wat was de meest leerzame training voor jou?
‘’De training die zicht richtte op het project ‘’Iedereen doet mee!’’ van de VNG. Dat ging over inclusie en mensen met een beperking. We ging onder andere met een rolstoel door het centrum van Den Haag rijden, en spraken over digitale inclusie.’’

Welk inzicht leverde je dat op?
‘’Tijdens die tocht openbaarde zich een hele nieuwe wereld. Elke straat kan verschillende uitdagingen opleveren. Ik zal niet snel mijn fiets meer dwars op de stoep zetten.’’

Hoe heb je dat in je opdracht gebruikt?
‘Tijdens deze training werkte ik bij VNG Realisatie. Ik heb toen gekeken hoe ik de website van deze organisatie zo inclusief mogelijk kon maken.’’

Koen,

Wat was de meest leerzame training voor jou?
‘’Dat was een training over gestructureerd vergaderen. Dat leek me een enigszins basaal onderwerp, maar het bleek enorm nuttig.’’

Welk inzicht leverde je dat op?
‘’Het leerde me dat er allerlei bevorderende en belemmerende factoren kunnen optreden. Zoals overeenstemming over prioriteiten binnen de beschikbare tijd, onderbrekingen van het gesprek, tijd-management, gevoelige olifanten in de (digitale) kamer... Die herken ik ondertussen goed.’’

Hoe heb je dat in je opdracht gebruikt?
‘’Als ik een vergadering voorzit, ben ik me veel bewuster van mijn eigen aanpak. Hoe zorg ik dat iedereen aan bod komt? Is de chat handig om in te zetten voor hetgeen ik wil bereiken met dit online gesprek? Ik ben non verbale communicatie bespreekbaar gaan maken en heb meer de regie over het geheel.’’

Pim

Wat was de meest leerzame training voor jou?
‘’Dat was voor mij de nabeschouwing op de Tweede Kamer verkiezingen. We hadden die dag een aantal verschillende sessies met onder andere een politicoloog, een aanstormend Tweede Kamerlid en een lobbyist. Daarnaast werden er ook een debatworkshop en een (digitale) pubquiz georganiseerd. Die dag was heel veelzijdig.’’

Welk inzicht leverde je dat op?
‘’Door de duiding van de uitslagen en het stemgedrag van de kiezers, werd me een stuk meer duidelijk over de strategische keuzes die partijen maken, en welke rol hun houding ten opzichte van hun achterban daarin speelt. Ook ben ik me hierdoor gaan realiseren wat de rol van de lokale partijen is in het overbruggen van de kloof tussen politiek en de kiezers.’’

Hoe heb je dat in je opdracht gebruikt?
‘Ik werkte tijdens deze training bij het project Democratie en Jongeren bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze inzichten hebben me zeker geholpen in die opdracht. Zo werd het een stuk duidelijker dat bepaalde groepen (zoals jongeren) nog steeds slecht gehoord worden in de politiek, en dat er vooral ook veel aan gedaan moet worden om lokale politici meer aansluiting te laten vinden bij jongeren.’’ 


Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship