Een waardevolle aanwinst voor iedere publieke organisatie
'Onze trainees zijn stuk voor stuk leergierige aanstormende talenten'

Een waardevolle aanwinst voor iedere publieke organisatie

Onderzoek naar het nut en de noodzaak om ‘onderwijs-zorgarrangementen ook in te zetten op cluster 1 en 2 scholen’. Dat is in één zin de opdracht die Eline Fekkes als VNG Connect Trainee uitvoert voor de gemeente Rotterdam. Juist in deze onzekere tijden zijn de extra handen van trainees in vrijwel iedere publieke organisatie welkom. Roel Tempelman van VNG Connect vertelt hoe aanstormende talenten als Eline te werk gaan.

Het traineeprogramma is verbonden aan de VNG. Een trainee uit het programma werkt 2 jaar lang, 32 uur per week aan meerdere opdrachten. Dit doen de trainees voor verschillende publieke organisaties met één gemeenschappelijke deler: de opdrachten hebben altijd een link met een gemeentelijk vraagstuk. Eline is gedetacheerd waardoor haar opdrachtgever vrijwel volledige ontzorgd wordt: geen werkgeverslasten, P&O-begeleiding en geen ww-verplichtingen.

Waardevol
Roel Tempelman is binnen VNG Connect een van de verantwoordelijken voor het traineeprogramma. ‘Werken met jonge mensen zoals Eline geeft ontzettend veel energie. Het zijn stuk voor stuk leergierige aanstormende talenten: proactief, flexibel en gewend om autonoom te werken. Dat is natuurlijk fijn voor de overheidsorganisaties waar ze hun opdrachten doen, zeker nu tijdens corona veel wordt thuisgewerkt. Eén dag in de week hebben de trainees een opleidingsdag. Naast inhoudelijke onderwerpen ligt op die dag de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden. Elke trainee heeft bovendien een eigen externe coach. En de trainees leren ook veel van elkaar, door intervisie.’

Mooie opdrachten
‘Inmiddels zijn er 60 trainees aan de slag voor opdrachtgevers door het hele land, bijvoorbeeld als beleidsmedewerker zoals Eline of als projectsecretaris. De trainees zijn allrounders die binnen zowel het sociale als het fysieke domein tot hun recht komen. Zo werkt collega-trainee Samira El Fadili nu mee aan “de doorontwikkeling toegang sociaal domein” in de gemeente Rijswijk. Dit heeft ze zo goed gedaan, dat ze haar een baan hebben aangeboden.’

Aantrekkelijke werkgever
Organisaties die trainees een plek geven, halen daarmee een (digitaal) vaardige, flexibele en leergierige aanpakker in huis. Daarnaast is er voor opdrachtgevers nog een ander positief gevolg: ze presenteren zich als aantrekkelijke werkgever, juist voor jongeren. Tempelman: ‘Bij de meeste publieke organisaties is de aanwas van jonge medewerkers lastig. VNG Connect levert dit talent. Bovendien maken we een match op maat: we kunnen vaak een trainee met de gewenste achtergrond leveren. En als we die niet in onze bestaande traineepool hebben, dan werven we die.’

Aanwinst
De reacties van organisaties die met trainees uit het programma werken, zijn ronduit positief vertelt Roel Tempelman. ‘Ik hoor vaak: “ik wist niet dat het me zoveel zou opleveren”. Ook krijg ik regelmatig de vraag wanneer een trainee klaar is met het programma, omdat een opdrachtgever de trainee graag aan zich wil binden. Veel gemeenten zijn op zoek naar flexibele krachten die snel kunnen starten. Onze trainees vormen juist nu een waardevolle aanwinst voor iedere publieke organisatie.’


Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship