Nieuw

Masterclass Omgevingsplan in één dag

Ambtenaren Fysieke leefomgeving
20
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
€ 745,-
Investering

Vanaf 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Elke gemeente heeft vanaf dat moment van rechtswege één omgevingsplan voor het gehele grondgebied. Gemeenten moeten dit plan omvormen tot een omgevingsplan waarin alle gemeentelijke regels in samenhang zijn gebundeld. Dit wordt het juridische kader voor de hele fysieke leefomgeving.

De deelnemers aan deze masterclass doorlopen alle essentiële processen om te komen tot onderwerpen die als basis gelden voor een aangesloten omgevingsplan. Een ‘start-omgevingsplan’ kan voor een klein gebied bepaald worden en is hiermee technisch correct, heeft een volledige inhoudsopgave en bevat een selectie van meest belangrijke regels. Dit kan als de basis dienen voor het maken van een integraal en compleet omgevingsplan voor een gemeente.

Deze masterclass wordt gegeven in samenwerking met GemeenteDSO, een samenwerkingsverband van Royal HaskoningDHV, IDgis en Value&Result.

Deze masterclass behandelt op welke wijze u vanuit visie en beleid een integraal omgevingsplan kunt maken. Hierbij maken we gebruik van voorbeeldplannen, staalkaarten en de bruidsschat. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een lokale planviewer om direct de resultaten te kunnen zien.

Juridische regels

 • Regel-inventarisatie
 • Regelstructuur en casco
 • Regels bruidsschat en staalkaarten
 • Annoteren

Aan het einde van de masterclass heeft de deelnemer een basiskennis van stappen, de regels en te maken keuzes voor uw omgevingsplan.

GEO kaart & werkingsgebieden

 • BGT als basis
 • Indeling van werkingsgebieden in lagen
 • Toekenning van functies, zones, beperkingengebieden
 • Toepassing huidige plankaarten en kadastrale kaart.

Aan het einde van de masterclass heeft de deelnemer kennis van de logische structurering van locaties in het omgevingsplan.

Toepasbare regels

 • RTR – STTR/IMTR
 • Functionele structuur en samenhang juridische wereld
 • Vragenbomen
 • Aansluitpunten en aansluitingen

Aan het einde van de masterclass heeft de deelnemer beter inzicht in de mogelijkheden en totstandkoming van toepasbare regels.

Juridische regels Jan-Willem Geuke - Jurist omgevingsrecht
GEO kaart & werkingsgebieden Michiel Faber - GIS Software Engineer
Toepasbare regels Yoram Rougoor - Modeleur vragenbomen DSO

De cursus is primair bedoeld voor programmamanagers, planmakers, beleidsmedewerkers binnen het domein van de fysieke leefomgeving, RO- en bestuursrechtjuristen en de medewerkers die zorgen voor de implementatie Omgevingswet en de aansluiting op de DSO-LV.

Van de deelnemers wordt verondersteld kennis te hebben van de hoofdlijnen van de Omgevingswet.

Ook interessant voor u

Uitgelicht