Omgevingsveiligheid voor ruimtelijke planmakers

Incompany
Ambtenaren Fysieke leefomgeving
20
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering

Woningbouw realiseren in de buurt van risicobronnen: wat regelt u waar?

Doel van de bijscholing is inzicht krijgen in hoe het thema omgevingsveiligheid straks een (grotere) rol speelt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wat is het wettelijk kader? Wat kunt u regelen in het omgevingsplan en wat in de milieuvergunning? Aan de hand van een casus met een woningbouwopgave in de omgeving van risicobronnen (onder meer een transportroute gevaarlijke stoffen) lichten we de theorie toe. Hierbij leggen we de link met andere thema’s van de Omgevingswet, zoals energietransitie.

Alle bijscholingen worden online gegeven met behulp van Microsoft Teams. Het programma is als volgt:

08:45  Online inloop
09:00  Kennismaken en leerdoelen
09:15  Introductie Omgevingswet, even opfrissen
09:45 Pauze
10:00 Veranderingen op het gebied van omgevingsveiligheid met de komst Ow
11:00  Pauze
11:15  Casus: initiatief in aandachtsgebieden
12:30  Lunchpauze
13:15  Omgevingsveiligheid in het omgevingsplan
13:45  Pauze
14:00 Casus spoorzone Tilburg
15:15  Afsluiting & Evaluatie
15:30  Einde

 

De bijscholing is bedoeld voor ruimtelijke planmakers bij kleine, middelgrote en grote gemeenten, hun ketenpartners, zoals provincies, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, en GGD’en, en adviesbureaus. 

Deze training heeft een minimumaantal van 12 deelnemers.

 

Ook interessant voor u