Nieuw

Zes online Masterclasses ‘Zo werkt de zorg binnen gemeenten’

Online Ambtenaren Sociaal domein
10
Max. deelnemers
6
Aantal dagen
Online
Locatie
€ 295,-
Investering

Gemeentelijk beleid raakt op allerlei terreinen aan het zorgstelsel. Denk aan het opzetten van preventiebeleid, zorg voor de jeugd, ondersteuning van ouderen en een integrale aanpak binnen het sociaal domein. Om te weten waar uw kansen liggen en welke andere partijen u zoal tegenkomt, is het belangrijk om te snappen hoe ons zorgstelsel eruit ziet. Zo vindt u sneller en beter uw weg.
In deze reeks van 6 online masterclasses nemen we u in vogelvlucht mee in de opbouw en werking van (onderdelen van) ons zorgstelsel. Wat is de basisgedachte, wat regelen de stelselwetten zoal en hoe lopen de geldstromen? We gebruiken praktijkvoorbeelden en er is alle ruimte voor uw eigen vragen.

De masterclasses zijn apart en als totaalpakket te volgen. De prijs per masterclass is € 295,-. De prijs voor het totaalpakket € 1770,-.

Na het volgen van de masterclass Zó werkt de ouderenzorg bent u in staat om:

 • De negen vormen van ouderenzorg te benoemen, via welke wet ze geregeld worden en wat de rol van gemeenten hierin is
 • Aan te geven welke spelers relevant zijn voor goede kwaliteit van ouderenzorg
 • De weg te vinden naar (samenwerkings)partners in ouderenzorg

Programma
Introductie op het zorgstelsel
Wat zijn de negen vormen van ouderenzorg? Wat regelen de Wmo, Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg? Wat is de rol van gemeenten? Welke spelers komt u zoal tegen en hoe lopen de belangrijkste geldstromen?

Oefenen met uw eigen casuïstiek
Nadenken over ouderenzorg werkt het best met concrete voorbeelden. We oefenen met vragen die we van tevoren van deelnemers ontvangen en met voorbeelden uit de media.

Docent
Deze masterclass komt tot stand in samenwerking met Platform Zó werkt de zorg, waar VNG partner van is. De masterclass Zó werkt de ouderenzorg wordt verzorgd door Kees Wessels. Hij schreef samen met Kees Kraaijeveld het boek Zó werkt de ouderenzorg. Kees Wessels is chef Zorg en welzijn bij De Argumentenfabriek en programmaleider Platform Zó werkt de zorg. Kees is betrokken bij allerlei vraagstukken in de ouderenzorg.

Na het volgen van de masterclass Zó werkt de gehandicaptenzorg bent u in staat om:

 • De hoofdvormen van gehandicaptenzorg te benoemen en de rol van gemeenten hierin
 • Aan te geven hoe de inkoop en toegang op hoofdlijnen zijn geregeld en wat het verschil is tussen zorg in natura en pgb
 • De weg te vinden naar (samenwerkings)partners in gehandicaptenzorg

Introductie op het zorgstelsel
Wat zijn de hoofdvormen van gehandicaptenzorg? Wat regelen de Wet publieke gezondheid, Wmo, Jeugdwet Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg? Welke spelers komt u zoal tegen en wat is de rol van de gemeente? Wat zijn vormen van wettelijke vertegenwoordiging? En uit welke wet worden hulpmiddelen betaald?

Oefenen met uw eigen casuïstiek
Nadenken over gehandicaptenzorg werkt het best met concrete voorbeelden. We oefenen met vragen die we van tevoren van deelnemers ontvangen en met voorbeelden uit de praktijk.

Docent
Deze masterclass komt tot stand in samenwerking met Platform Zó werkt de zorg, waar VNG partner van is. De masterclass Zó werkt de gehandicaptenzorg wordt verzorgd door Gertrude van Driesten of Kees Wessels. Gertrude en Kees schreven samen het boek Zó werkt de gehandicaptenzorg.

Na het volgen van de masterclass Zó werkt de zorgverzekering bent u in staat om:

 • Het verschil uit te leggen tussen de basiszorgverzekering, aanvullende verzekeringen en volksverzekeringen
 • De rol van gemeente, zorgverzekeraars en zorgkantoren te onderscheiden
 • De weg te vinden naar (samenwerkings)partners in de wereld van zorgverzekeringen

Programma
Introductie op het zorgstelsel
Hoe zijn gezondheidsrisico’s in Nederland verzekerd? Wie zijn hierin de hoofdrolspelers? Welke wetten zijn van belang en hoe loopt de toegang naar zorg en ondersteuning? We belichten ook hoe het inkoopproces van zorgverzekeraars eruitziet en wat de belangrijkste geldstromen zijn.

Oefenen met uw eigen casuïstiek
Nadenken over ons stelsel van zorgverzekeringen werkt het best met concrete voorbeelden. We oefenen met vragen die we van tevoren van deelnemers ontvangen en met voorbeelden uit de praktijk.

Docent
Deze masterclass komt tot stand in samenwerking met Platform Zó werkt de zorg, waar VNG partner van is. De masterclass Zó werkt de zorgverzekering wordt verzorgd door Robin Fransman, Chef Financiële sector bij de Argumentenfabriek. Robin schreef samen met Kees Kraaijeveld het boek Zó werkt de zorgverzekering.

Na het volgen van de masterclass Zó werkt publieke gezondheidszorg bent u in staat om:

 • De plek van publieke gezondheidszorg in ons zorgstelsel uit te leggen en de rol van  gemeenten en GGD daarbinnen
 • Uw doelen helder te formuleren
 • De weg te vinden naar (samenwerkings)partners in preventie

Programma
Introductie op het zorgstelsel
Wat zijn de kerntaken van publieke gezondheidszorg? Wat regelt de Wet publieke gezondheid? Wat is de rol van gemeenten en wat doet de GGD? We behandelen relevante spelers en hun rol. En we kijken naar de belangrijkste geldstromen.

Oefenen met uw eigen casuïstiek
Nadenken over publieke gezondheidszorg werkt het best met concrete voorbeelden. We oefenen met vragen die we van tevoren van deelnemers ontvangen en met voorbeelden uit de media.

Docent
Deze masterclass komt tot stand in samenwerking met Platform Zó werkt de zorg, waar VNG partner van is. De masterclass Zó werkt publieke gezondheidszorg wordt verzorgd door Gertrude van Driesten (De Denkacademie / De Argumentenfabriek). Zij schreef samen met Kees Wessels het boek Zó werkt publieke gezondheidszorg. Gertrude treedt ook op als docent/trainer bij de NSPOH en werkte eerder bij VNG (onder andere portefeuille publieke gezondheid) en bij GGD GHOR Nederland.

Na het volgen van de masterclass Zó werkt de ggz bent u in staat om:

 • Hoofdvormen van (jeugd)ggz te benoemen, en de rol daarin van gemeenten
 • Uit te leggen wat forensische zorg is en de relatie te leggen met andere vormen van zorg
 • De weg te vinden naar (samenwerkings)partners in de wereld van preventieve en curatieve geestelijke gezondheidszorg

Programma

 • Introductie op het zorgstelsel
  Wat zijn de hoofdvormen van ggz, wat is jeugd-ggz en wat is forensische zorg? Wat regelen de relevante stelselwetten? Wat is de rol van gemeenten?
 • Oefenen met uw eigen casuïstiek
  Nadenken over ggz werkt het best met concrete voorbeelden. We oefenen met vragen die we van tevoren van deelnemers ontvangen en met voorbeelden uit de praktijk.

Docent
Deze masterclass komt tot stand in samenwerking met Platform Zó werkt de zorg, waar VNG partner van is. De masterclass Zó werkt de ggz wordt verzorgd door Kees Wessels. Hij schrijft samen met Reijer Lomans en Kees Kraaijeveld het boek Zó werkt de ggz, dat in juni 2021 verschijnt. Kees Wessels is chef Zorg en welzijn bij De Argumentenfabriek en programmaleider Platform Zó werkt de zorg.

Na het volgen van de masterclass Zó werkt het sociaal domein bent u in staat om:

 • De opgave en hoofvormen van ondersteuning in het sociaal domein te benomen
 • Aan te geven wat de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet op hoofdlijnen regelen en waar dit voor burger samenkomt
 • Uw vragen over sociaal domein beleid scherp te formuleren
 • De weg te vinden naar (samenwerkings)partners in het sociaal domein

Programma

 • Introductie op het zorgstelsel
  Wat is de gedachte achter het sociaal domein? Wat zijn hoofdvormen van ondersteuning, en wat doen de hoofdrolspelers hierin? Wie houdt toezicht op het sociaal domein en hoe lopen de geldstromen?
 • Oefenen met je eigen casuïstiek
  Nadenken over de rol van gemeenten in het sociaal domein werkt het best met concrete voorbeelden. We oefenen met vragen die we vantevoren van deelnemers ontvangen en met voorbeelden uit de praktijk.

Docenten
Deze masterclass komt tot stand in samenwerking met Platform Zó werkt de zorg, waar VNG partner van is. De masterclass Zó werkt het sociaal domein wordt verzorgd door Gertrude van Driesten en Sara Blink. Zij schreven samen met Silvie Zonderland het boek Zó werkt de gehandicaptenzorg. Gertrude werkte eerder bij VNG voor het expertisecentrum sociaal

Deze masterclasses komen tot stand in samenwerking met Platform Zó werkt de zorg waar VNG partner van is.  De masterclasses worden afwisselend verzorgd door:

 • Gertrude van Driesten
 • Kees Wessels
 • Robin Fransman
 • Sara Blink

Ook interessant voor u

Nieuw