Uitgelicht

Workshop rechtmatigheidsverantwoording

Online Ambtenaren Bedrijfsvoering
15
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Online
Locatie
€ 550,-
Investering

Vanaf het boekjaar 2021 zal elke gemeente, provincie en gemeenschappelijke regeling zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording moeten opnemen in de jaarrekening. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de regels, die relevant zijn voor het financiële reilen en zeilen binnen uw organisatie. Uw accountant zal dan geen uitspraak richting de raad doen over het financieel rechtmatig handelen binnen uw gemeente. Wel zal de accountant de juistheid en volledigheid van de rechtmatigheidsverantwoording blijven controleren.

Dit heeft gevolgen voor de werkwijze in uw organisatie en de mogelijke inrichting van een interne controle functie binnen uw organisatie. Daarbij wordt de gemeente geacht in staat te zijn om tot de rechtmatigheidsverantwoording te komen.

Deze cursus wordt online aangeboden.
Lees meer onder programma.

Tijdens de workshop staan onderstaande onderwerpen centraal:

  • Inzicht in de wetswijziging;
  • De interpretaties van de commissie BADO naar aanleiding van de uitgebrachte Notitie Rechtmatigheidsverantwoording;
  • Inzicht in wat nodig is als onderbouwing bij het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording.

Tijdens de workshop is er ruim aandacht voor best practises van een risicoanalyse, intern control framework en inrichting interne controle.

Platform Workshop:
Voor deze workshop zullen wij gebruik maken van MS Teams.
De workshop start om 09:30 uur tot 12:00 uur en daarna van 13:00 uur tot 15:00 uur.

De workshop wordt begeleid door twee ervaringsdeskundigen t.w. Linda Braam en Jolanda van Tongeren. Beiden zijn werkzaam binnen een gemeente en nauw betrokken bij de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording.

In deze interactieve workshop staan de belangrijkste wijzigingen die met deze wetswijziging op uw af kunnen komen centraal evenals de best practices van andere gemeenten. U krijgt handvatten mee voor uw eigen gemeentelijke organisatie. Tijdens de workshop is er alle ruimte om elkaars ervaringen tot nu toe met elkaar te delen.

Ook interessant voor u

Nieuw