Nieuw

VNG Leergang Urban Communication

Ambtenaren Bedrijfsvoering
18
Max. deelnemers
12
Aantal dagen
€ 6995,-
Investering

Top-leergang voor senior communicatieadviseurs 100.000+ gemeenten

Als strategisch/senior communicatieadviseur bij de gemeente wordt u elke dag uitgedaagd de wensen en behoeftes van inwoners en die van bestuurders en beleidscollega’s met elkaar te verbinden. Daarvoor heeft u vandaag-de-dag andere kennis, vaardigheden en instrumenten nodig dan een paar jaar geleden. Zeker als u werkt bij een grote gemeente, waar u letterlijk middenin de samenleving staat en met alle actuele maatschappelijke thema’s te maken heeft.

Specifiek voor u bieden we de twaalfdaagse leergang Urban Communication. Oorspronkelijk is deze leergang ontwikkeld door de vier grote gemeenten samen met hoofdtrainer Gonda Duivenvoorden, bekend als trainer/adviseur en van het boek ‘De psychologie van Communicatie’. Na drie succesvolle edities met de vier grootste gemeente bieden we de leergang nu ook aan senior communicatieadviseurs van de 100.000+ gemeenten.

Doel van deze leergang is om uw kennis te vergroten, uw adviesvaardigheden te versterken, uw grip en regie op uw opdrachtportefeuille te vergroten. En, minstens zo belangrijk, de opleiding inspireert, vergroot uw relevante netwerk en vergroot de trots op uw werk en de passie waarmee u uw werk uitvoert.

Lees het artikel Urban Communication: Nu leren, morgen aan de slag

Het programma van de leergang bestaat uit zes modules van twee dagen. Tijdens de leergang werken we vanaf module 2 met een case uit de praktijk.  De deelnemers gaan hier mee aan de slag en presenteren aan het einde van de dag hun bevindingen.

Module 1: Coachend adviseren
Module 2: Accountability – De rol van communicatie
Module 3: Trends en ontwikkelingen - De wereld om ons heen
Module 4: Stakeholdermanagement – De behoeften en belangen van de ander
Module 5: Gedrag en participatie – communicatie en de invloed op gedrag
Module 6: Inspirerend adviseren

Module 1: Coachend adviseren
In deze module staat centraal het aanleren van vaardigheden om samen met opdrachtgevers scherp te krijgen wat het vraagstuk is. U leert om dieper op een vraagstuk en mogelijke oplossingen in te gaan. U maakt daarbij gebruik van de denkkracht van uw opdrachtgevers.

U leert tijdens deze module om zuiver te luisteren en geen aannames te doen. Daarvoor in de plaats stelt u intrigerende vragen die de opdrachtgever verder helpt om duidelijk te krijgen wat precies het vraagstuk is. Gedurende de hele leergang worden deze vaardigheden geoefend.

De eerste twee dagen staan in het teken van coachend adviseren en elkaar leren kennen. U bent hiervoor twee dagen en één nacht in een hotel in een bosrijke omgeving. Tijdens deze module leert u uw groepsgenoten ook beter kennen. Dit vormt de basis voor collegiale coaching tijdens de hele leergang.

U:

 • heeft door het oefenen van de basisvaardigheden van coachend adviseren kennis hoe u dit kunt toepassen in een adviesgesprek;
 • heeft de vraagstukken van uw collega-deelnemers leren kennen en ze hiermee verder geholpen door in te zetten op luisteren, samenvatten, doorvragen en uit de oplossing te blijven;
 • heeft functioneel leren samenvatten en de regie gehouden in het gesprek;
 • heeft ervaren hoeveel rust u kunt creëren in uw gesprek als u open luistert en vragen stelt die de denklast bij uw opdrachtgever legt;
 • weet hoe belangrijk timing is van uw advies en hebt ervaren wat dit u kan opleveren in een gesprek.

Deelnemer van Urban Communication van de vier grote gemeenten:
“Ik val op een andere manier op bij anderen. Ik pak elke gelegenheid aan om te oefenen met het stellen van de juiste vragen en mijn adviesgesprekken anders in te steken. Ik krijg steeds meer complimenten daarvoor.”

Module 2: Accountability – De rol van communicatie
In deze module zetten we de gemeenten en zijn doelen centraal. U gaat woorden geven aan waar communicatie een bijdrage aan levert en waarom. U leert te denken langs een aantal stappen om zo structuur aan te brengen in uw adviezen. U bent in staat om aan te geven wat uw doelen zijn op strategisch, tactisch en operationeel niveau. U weet waar uw verantwoordelijkheid voor neemt en hoe u verantwoordelijkheid kunt afleggen.

De theorie passen we toe op een actuele case. Op deze manier leert u hoe de denkstappen werken. Het scherp krijgen van het inhoudelijke vraagstuk, het stellen van doelen de verschillende niveaus en mogelijke oplossingsrichtingen is vervolgens de opdracht.

U:

 • leert over het beleid en de aanpak van communicatie van uw collega-deelnemers;
 • weet de bijdrage van communicatie aan het beleid van de gemeenten te benoemen en inzichtelijk te maken;
 • heeft geleerd hoe u structuur aanbrengt in uw advies;
 • heeft geoefend met het formuleren van doelstellingen op het niveau van het richten (strategie), inrichten (tactiek) en verrichten (operatie/uitvoering) van communicatie;
 • kunt werken met de verschillende resultaatgebieden van communicatie en bent daardoor in staat om goed overzicht te creëren voor u zelf en uw opdrachtgevers;
 • kunt goed focus aanbrengen en duidelijk maken wat u nodig heeft om verantwoordelijkheid te nemen;
 • weet waar uw verantwoordelijkheid voor kunt nemen en hoe u met coachend vaardigheden uw opdrachtgever meeneemt in de consequenties van uw advies;
 • heeft door het oefenen met de case inzicht gekregen in meerdere perspectieven, wat er nodig is vanuit de stad of ketenpartners voor het uitwerken van strategie, plan, activiteiten en middelen.

Deelnemer van Urban Communication van de vier grote gemeenten:
“Het accountable werken ga ik zeker toepassen in mijn werk. Ik kan mijn aanpak al goed onderbouwen, maar het richten, inrichten en verrichten gaat mij zeker helpen om mijn communicatie inzet te professionaliseren en naar een volgend niveau te brengen.”

Module 3: Trends en ontwikkelingen - De wereld om ons heen
In deze module staan de grote ontwikkelingen op onder andere technologisch, psychologisch en economisch centraal. We gaan aan de slag met de vraagstelling: Wat betekenen deze ontwikkelingen voor nu en in de toekomst voor uw vak, het bereiken van de mensen die laaggeletterd of anderstalig zijn.

Deze tweedaagse heeft een minder strak omlijnd programma. U wordt u bewust van uw eigen vooronderstellingen en daarmee de voor u logische oplossingen. De uitdaging is om uit uw comfortzone te stappen en u te verplaatsen in andere denkwijze en -richtingen. Hiervoor werken we ook met de breinvoorkeuren. U gaat ontdekken waar uw voorkeuren liggen en hoe u kunt inspelen op voorkeuren die voor u minder vanzelfsprekend zijn.

De praktijkcase is gericht op het out-of-the-box denken en stelt u voor interessante dilemma’s. Aan de hand van verschillende technieken gaat u aan de slag.

U:

 • heeft kennis gemaakt met nieuwe ontwikkelingen en hebt nagedacht over wat dit kan of gaat betekenen voor uw communicatieaanpak;
 • heeft geleerd om achter een concept te kijken en te ontdekken wat voor psychologische, economische, communicatieve etc. mechanismes hier spelen;
 • heeft kennis van actuele technologisch ontwikkelingen die van grote invloed kunnen zijn op het communicatievak;
 • heeft besproken en geoefend welke ontwikkelingen een bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van groepen mensen waar niet vanzelfsprekend makkelijk contact mee gelegd kan worden;
 • heeft zicht gekregen op hoe u zelf in de toekomst belangrijke ontwikkelingen kunt volgen;
 • heeft aan de hand van de praktijkcase geoefend met conceptueel denken.

Deelnemer van Urban Communication van de vier grote gemeenten:
“Twee inspirerende dagen met veel variatie aan onderwerpen, waardoor de energie hoog bleef. Ik vertaal de nieuwe ontwikkelingen ook gelijk door naar mijn werk en realiseer me dat wij binnen de gemeenten erg traditioneel communiceren. Ik wil me hier veel meer in verdiepen. Ook goed om mee genomen te worden in de filosofie van breinvoorkeuren. Dit gaat veel verder dan de modellen die ik ken. Goed toepasbaar.”

Module 4: Stakeholdermanagement – De behoeften en belangen van de ander
In deze module leren de deelnemers vanuit verschillende issues de stakeholders in kaart te brengen. Vanuit de leefwereld van de stakeholders ontdekt u welke belangen en behoeften de stakeholders hebben. U ontwikkelt een breder perspectief door het oefenen met verschillende scenario’s en de inzet van strategieën. U leert te kiezen uit de verschillende participatieniveaus en te experimenteren met effectbevorderende factoren uit de psychologie van communicatie.

In de praktijkcase leert u stapsgewijs hoe u een complex vraagstuk met een groot aantal stakeholders kunt aanpakken.

U:

 • kunt de issues rond een complex vraagstuk in kaart brengen en weet daaraan de stakeholders te verbinden;
 • kunt doelen bepalen en adviseren over participatieniveaus;
 • heeft geoefend hoe u een complex vraagstuk vanuit het perspectief van de stakeholders helder uiteen kunt zetten;
 • heeft inzicht in de issues op niveau van bestuur en politiek;
 • analyseert de belangen en behoeften en kijkt daarmee verder dan de standpunten;
 • kunt scenario’s uitdenken en communicatiestrategieën voorleggen;
 • weet hoe u de effectbevordende psychologische factoren kunt inzetten;
 • heeft ervaren hoe u bij een vraagstuk van toegevoegde waarde kunt zijn voor omgevings- en projectmanagers.

Deelnemer van Urban Communication van de vier grote gemeenten:
“Belangrijkste inzicht, kies niet je eigen organisatie/boodschap van je organisatie als vertrekpunt van communicatie, maar stel de ontvanger en zijn leefwereld centraal. In mijn projecten wil ik meer inzetten op de belangen van de stakeholders en niet blijven hangen bij de standpunten.”

Module 5: Gedrag en participatie – communicatie en de invloed op gedrag
In deze module staat gedrag en participatie centraal. Ieder vraagstuk is terug te leiden naar gedrag. Vanuit verschillende perspectieven wordt gekeken naar hoe u gedrag kunt beïnvloeden. U krijgt inzicht in wat in welke situatie wel en wat niet werkt. Uw gereedschapskist met mogelijkheden wordt gevuld met inzichten. Denk daarbij aan de werking van taal, beeldtaal en technieken die het bewuste en het onbewuste aanspreken. Waar houd u bijvoorbeeld rekening mee als u mensen die laaggeletterd zijn wil bereiken. 

Tijdens de praktijkcase gaat u aan de slag met het analyseren en uitwerken van een aantal oplossingsrichtingen. Hoe kunt u inwoners helpen in hun gedrag en hoe kunt u ze mee laten werken. En hoe pakt u uw rol bij verschillende vormen van participatie.

U:

 • analyseert wat de oorzaak is van gedrag;
 • weet wat de drempels zijn om het gewenste gedrag te vertonen;
 • zet interventies in om (onbewust) gedrag te beïnvloeden;
 • weet wat voor invloed taal heeft op het onbewuste gedrag van mensen;
 • weet hoe u groepen mensen en gedragingen kunt ordenen;
 • weet wat wel en niet werkt in bepaalde situaties.

Deelnemer van Urban Communication van de vier grote gemeenten:
“Ik kijk na deze module met een andere bril naar mijn projecten. Ik ga het gesprek aan over effectieve communicatie en de methodieken achter gedragsbeïnvloeding. Ik wil meer nadenken over het invliegen van experts bij thema’s als gedrag. Mooie uitdaging in het verschiet.”

Module 6: Inspirerend adviseren
Tijdens deze laatste module gaan we aan de slag met actuele onderwerpen en zetten we in op het verstevigen van de adviesvaardigheden. De module wordt samen met de deelnemers ingevuld. Dit houdt in dat onderwerpen die bij de deelnemers spelen worden behandeld.

U:

 • heeft geoefend met het verwoorden van hoe u werkt en waar u voor staat als adviseur;
 • weet hoe u gebruik kunt maken van het netwerk dat u met de deelnemers hebt opgebouwd;
 • heeft gewerkt met actuele onderwerpen die tijdens deze twee dagen door de groep zijn aangedragen.

Deelnemer van Urban Communication van de vier grote gemeenten:
“Ik sta steviger in mijn schoenen. Mijn wereld is groter geworden en ik heb nieuwe energie. Ik weet hoe ik mijn rol als communicatieadviseur wil uitoefenen”

De leergang wordt afgesloten met een feestelijke certificaatuitreiking.

Kerndocent van deze leergang is Gonda Duivenvoorden die de mentor & motor van de opleiding is. Gonda is een zeer ervaren trainer die een schat aan ervaring meebrengt en daarnaast beschikt over uitstekende didactische vaardigheden. Deelnemers zijn unaniem zeer lovend over haar. Ze brengt met enthousiasme het vak onder de aandacht, onderkent de kracht van de deelnemers en zet deze in t.b.v. het vak en ze geeft op inspirerende manier les.

Naast Gonda, als continue factor tijdens de gehele leergang, wordt met co-trainers en gastsprekers gewerkt. Dit zijn mensen die hun sporen verdiend hebben op het onderwerp dat in de betreffende module aan de orde komt. Gedurende de gehele leergang zijn dus altijd twee trainers aanwezig.

Zo werken aan de eerstvolgende leergang mee, de trainers Wilma Kossen, Gert Koot, Cathelijne Janssen, Reint Jan Renes en verschillende gastsprekers.

Deze leergang vindt plaats op verschillende locaties in het land.

Deze leergang is voor strategische/senior communicatieadviseurs die werkzaam zijn bij een 100.000+ gemeente. U heeft al flink wat ervaring en wilt graag weer eens uitgedaagd worden in uw ontwikkeling. U bent bereid circa 4 uur per week te besteden aan deze leergang. Deze tijd heeft u nodig voor het lezen van gemiddeld twee boeken per module, artikelen en ter voorbereiding op de verschillende cases. Na iedere module schrijft u een verslag. Kerndocent Gonda Duivenvoorden geeft u persoonlijke feedback op uw verslag en uw boekinzichten.

U heeft ruime ervaring als communicatieadviseur, u zit al minstens 10 jaar in het vak en u bent leergierig. Mocht u twijfelen of u voldoende ervaring heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Deze praktijkgerichte leergang valt onder BNP niveau 4 (C). Meer informatie over beroepsprofielen kunt u hier terugvinden.

Aantal dagdelen: 25