Tweedaagse Masterclass Bibliotheekbeleid voor gemeenten

Ambtenaren Sociaal domein
15
Max. deelnemers
2
Aantal dagen
€ 1095,-
Investering

Wat moeten we nou met een bibliotheek? Wat is uw antwoord op deze vraag van uw wethouder? Het is een uitdagend vraagstuk en tegelijkertijd een zoektocht naar het antwoord op vragen als:

Op welke wijze kunnen bibliotheken een bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven va een gemeente. Wat doen bibliotheken nu concreet, welke dienstverlening bieden zij burgers? Hoe formuleert u de ambities op het taakgebied van het bibliotheekwerk? Hoe komt u tot een bibliotheekbeleid dat past bij uw gemeente? Hoe kunnen bestuurders, collega’s, maar ook maatschappelijke partners daarbij worden betrokken? Hoe kan door dialoog tot betekenisvolle invulling van de ambities worden gekomen? Hoe vult u het opdrachtgeverschap naar de bibliotheekorganisatie in?

De VNG Academie biedt u in deze masterclass het antwoord op deze vragen. Samen met andere professionals leert u van ervaringsdeskundigen en werkt u aan innovatieve oplossingen voor het bibliotheekwerk binnen uw gemeente.

De masterclass geeft inzicht in de werking van bibliotheekwerk in Nederland met handvatten voor gemeentelijk beleid. We starten de masterclass met een deel theorie en gaan in op vragen als:

Wat is het nut van het bibliotheekwerk? Wat doen zij en welk maatschappelijk effect heeft het? Welke rol kunnen zij spelen bij bevorderen van geletterdheid, mediawijsheid, sociale inclusie en toegang tot betrouwbare informatie?

Daarna komt het bibliotheekstelsel aan bod met onder andere de Wet stelsel openbare bibliotheken en de rolverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten. Ook de laatste ontwikkelingen en trends komen aan bod.

Vervolgens wordt de stap gemaakt naar de praktijk. Wat doen bibliotheken nu concreet, welke dienstverlening bieden zij burgers? Dan komt het gemeentelijk beleid aan bod, wat moet en wil de gemeente realiseren op het gebied van bibliotheekwerk voor haar inwoners? En hoe vervult de gemeente haar rol als subsidieverstrekker ten opzichte van de uitvoerende bibliotheekorganisatie? Tot slot wordt de opgedane kennis in praktijk gebracht in een oefening aan de hand van de eigen casussen.

De Masterclass bestaat uit twee dagen. U werkt d.m.v. gerichte opdrachten aan uw eigen casus: een project, of plan van aanpak binnen uw gemeente of regio dat zich richt op het bibliotheekwerk. Ieder blok bestaat uit een deel theorie en een deel waarin ingegaan wordt op de ingebrachte casussen.

Dag 1

09:30 – 10:00    Introductie en kennismaking
10:00 – 11:30    Trends en ontwikkelingen rond bibliotheken
11:30 – 12:30    Maatschappelijke opgave bibliotheekwerk
12:30 – 13:30    Lunch
13:30 – 15:00    Het bibliotheekstelsel; hoe is het bestuurlijk georganiseerd?
15:00 – 16:30    Bibliotheekwerk in de praktijk, de bomen en het bos zien
16:30 – 16:45    Behandeling overgebleven vragen
16:45 – 17:00    Opdracht casussen voor dag 2

Dag 2

09:30 – 10:00    Terugblik dag 1, ophalen vragen
10:00 – 11:00    Presentatie opdracht casussen
11:00 – 12:30    Bibliotheekbeleid voor gemeenten, van maatschappelijk effect naar subsidieverlening
12:30 – 13:30    Lunch
13:30 – 15:00    Beleid ontwikkelen met burgers en maatschappelijke partner
15:00 – 16:30    Sturing op de subsidierelatie
16:30 – 16:45    Behandeling overgebleven vragen
16:45 – 17:00    Openstaande vragen beantwoorden en afronding

Deze tweedaagse masterclass is bedoeld voor professionals die binnen gemeentelijke organisaties/samenwerkingsverbanden het bibliotheekvraagstuk anders willen aanpakken. Door de theorie te koppelen aan het bibliotheekvraagstuk uit uw eigen praktijk, ontwikkelt u een reflexieve houding en nieuwe handelingsperspectieven binnen de complexe situatie waarbinnen u moet opereren.

De ervaren docenten hebben actuele kennis van zaken, ze zijn direct betrokken en adviseerden bij subsidierelaties met culturele instellingen waaronder voor bibliotheken. Er treden gastdocenten op die vanuit verschillende invalshoeken het bibliotheekstelsel belichten.

Ook interessant voor u

Uitgelicht