Nieuw

Risico-opleiding Overheden (ROO) voor gemeenten

Incompany
Ambtenaren Persoonlijke ontwikkelingBedrijfsvoering
15
Max. deelnemers
6
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering

VNG Risicobeheer heeft deze Cpion geaccrediteerde post-hbo Risico-opleiding Overheden (ROO) ontwikkeld. In het werkveld is er veel behoefte om niet langer louter vanuit een verzekeringsperspectief naar activiteiten te kijken, maar om dit vanuit een breder beeld te benaderen. In de praktijk werken veel medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verzekeringsportefeuille nog traditioneel.

Om in deze behoefte te voorzien, heeft VNG Risicobeheer de Cpion geaccrediteerde post hbo Risico-opleiding Overheden (ROO) ontwikkeld. Het doel van de opleiding is om de deelnemers anders naar het verzekeringsbeleid te laten kijken. Hoe kunnen we omgaan met risico’s? Hoe vertalen we dit in ander gedrag bij onze dagelijkse werkzaamheden? Het is zaak om een balans te vinden tussen risicomanagement en verzekeren.

Tijdens de opleiding gaat u samen met vakgenoten interactief (mix van ‘halen en brengen’) aan de slag met risicomanagement binnen uw gemeente. Niet alleen met het identificeren en het kwantificeren van die risico’s. U krijgt handvatten hoe u zich verder kunt ontwikkelen in uw rol om de risico’s te verzachten, daarover te adviseren/communiceren en zo direct te kunnen bijdragen aan de opgaven van uw gemeente.

Module 1 - Verzekeringen bij lagere overheden (2 dagdelen)

In deze module staan de volgende onderwerpen centraal:

 • de basis van verzekeringen;
 • de (huidige) focus qua risico’s mitigeren door middel van verzekeringen en de verschillende eisen en randvoorwaarden;
 • de kenmerken van de meest gangbare verzekeringen en de inkoop van deze verzekeringen.

Resultaat:

Na deelname aan de module:

 • bent u in staat uw eigen verzekeringspakket te beschrijven naar risicocategorieën;
 • heeft u globale kennis van de verzekeringsmarkt en de rollen van de diverse partijen;
 • bent u in staat de huidige polissen ter discussie te stellen door na te denken over het te lopen risico.

 

Module 2 - Introductie in risicomanagement (2 dagdelen)

In deze module staan de volgende onderwerpen centraal:

 • de basisprincipes van risicomanagement binnen een organisatie;
 • het “waarom & hoe” van risicomanagement;
 • de koppeling van risicomanagement vanuit een silobenadering naar de toepassing;
 • de soorten risico’s en hoe met verschillende risico’s kan worden omgegaan;
 • de diverse risicohoudingen;
 • de koppeling met het menselijke gedrag.

Resultaat:

Na deelname aan de module:

 • heeft u kennis van de basisbegrippen van risicomanagement;
 • kunt u de stappen van het risicomanagementproces toelichten en toepassen;
 • kunt u risicohoudingen (binnen matrices) herkennen.

 

Module 3 - Risicomanagement versus uw praktijk (2 dagdelen)

In deze module staan de volgende onderwerpen centraal:

 • de koppeling naar zowel kwantitatieve aspecten als (beginselen) rondom risicohoudingen;
 • het risicomanagement binnen de overheid;
 • de vertaalslag naar de financiële aspecten rondom het omgaan met risico’s.

Resultaat:

Na deelname aan de module:

 • heeft u kennis van risicohoudingen bij verschillende situaties;
 • heeft u kennis over kans rekenen;
 • heeft u kennis over kostprijsprijsberekening;
 • heeft u kennis en inzicht over kosten- en batenanalyse;
 • beschikt u over handvatten voor advisering van risico-overdracht.

 

Module 4 - Communicatie en risico’s (2 dagdelen)

In deze module staan de volgende onderwerpen centraal:

 • de diverse communicatievaardigheden voor risico en risicomanagement;
 • de impact van soft skills (vaardigheden/ beïnvloedingstijlen) bij risicomanagement.

Resultaat:

Na deelname aan de module:

 • heeft u kennis van en inzicht in het generieke communicatieproces;
 • heeft u inzicht in communicatie over risico’s;
 • heeft u begrip van beïnvloedingsstijlen;
 • heeft u begrip van en inzicht in eigen rol als medewerker verzekeringen/risicomanagement;
 • bent u in staat effectief te interveniëren (gegeven uw eigen rol).

 

Module 5 - Introductie Openbaar Bestuur (2 dagdelen)

In deze module staan de volgende onderwerpen centraal:

 • een introductie in openbaar bestuur
 • de paragraaf weerstandsvermogen;
 • de risicobeheersing binnen een jaarverslag.

Resultaat:

Na deelname aan de module:

 • heeft u kennis van en inzicht in gemeentefinanciën;
 • heeft u inzicht in Risicomanagement bij Veiligheidsregio;
 • heeft u inzicht in positionering van verzekeringen binnen domein.

 

Module 6 - Beweging in het politieke krachtenveld (2 dagdelen)

In deze module staan de volgende onderwerpen centraal:

 • de private organisatie versus de publieke organisatie;
 • de (kern) onzekerheden in de beroepspraktijk;
 • een scenarioanalyse en reële opties.

Resultaat:

Na deelname aan de module:

 • heeft u kennis van en inzicht het omgaan van scenario’s en reële opties;
 • kan u belangrijke onzekerheden vanuit de beroepspraktijk identificeren;
 • kan u scenario’s vanuit de beroepspraktijk ontwikkelen;
 • kan u reële opties bepalen voor de ontwikkelde scenario’s.

Het docententeam bestaat uit een mix van experts en ervaringsdeskundigen vanuit VNG Risicobeheer en onderwijsinstellingen. Docenten binnen de opleiding zijn onder andere:

Chris Ravensbergen
Chris Ravensbergen


Chris Ravensbergen is directeur van VNG Risicobeheer. Hij studeerde Management van Verandering aan de Erasmus Universiteit. Vervolgens Verzekeringskunde & Enterprise Risk Management aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet nu promotieonderzoek naar het (doelmatig) afdekken van brandrisico’s van gemeentelijk vastgoed aan de TU Delft/Universiteit van Twente. Eerder werkte Chris bij de gemeente Westland en het CBS. Chris past vanuit VNG Risicobeheer het kritisch denken over risicomanagement regelmatig toe bij en samen met gemeenten.

Dennis van der Waal
Dennis van der Waal


Dennis van der Waal is hogeschooldocent Risicomanagement & Gedragseconomie bij Hogeschool Rotterdam. Hij studeerde Bedrijfseconomie aan de HES Rotterdam en vervolgens Verzekeringskunde & Enterprise Risk Management aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet nu, als docent-onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam, onderzoek naar vroegtijdig signaleren van verval bij mkb-bedrijven. Daarnaast werkt Dennis op freelancebasis voor zowel voor VNG Risicobeheer als voor de Haagse Hogeschool, waar hij kerndocent Operational Risks is bij de Master Risk Management.

Edwin Toren
Edwin Toren


Edwin Toren is senior beleidsadviseur bij VNG Risicobeheer. In deze rol is hij adviseur op het vlak van (verzekerbare) risico’s. Eerder werkte Edwin bij VGA – Gemeente Amsterdam en de Vereende. Daarnaast is Edwin actief binnen VPO (Verzekerings Platform Overheden) en is zelfstandig opleider voor financiële- en verzekeringstechnische opleidingen.

Naeem Arif
Naeem Arif


Naeem Arif is zelfstandig risk & audit consultant. Zijn aandachtsgebieden zijn: het brede terrein van enterprise risk management (ERM) en internal/operational auditing. Hij studeerde Bedrijfseconomie en Internal Operational Auditing aan de Haagse Hogeschool en vervolgens Internal Auditing aan de Erasmus Universiteit. Hij is verbonden aan Nyenrode Business Universiteit voor de opleidingen Accountancy, MSc in Controlling en Executive Master Finance & Control. Daarnaast is Naeem verantwoordelijk voor de post-bachelor opleiding Internal Auditing aan de Haagse Hogeschool.

De locatie wordt in overleg bepaald.

De Risico-opleiding Overheden (ROO) is bedoeld voor medewerkers die in hun dagelijks werk direct of indirect te maken hebben met risicomanagement: inkopers, medewerkers verzekeringen, medewerkers financiën, medewerkers juridische zaken, beleidsadviseurs en (business) controllers.