Masterclass rollen van de overheidsjurist

Eerder uitgevoerd aanbod
Ambtenaren Bedrijfsvoering
Leer de kernwaarden van uw organisatie te vertalen naar uw dagelijks handelen. Verken uw eigen stijl. Kies de rol die de beste kans op resultaat biedt en ervaar hoe collega’s in andere gemeenten dat doen. Door inbreng van een eigen casus sluit deze masterclass nauw aan op uw praktijk. Overheidsjuristen kunnen meerdere rollen of strategieën kiezen, lettend op de situatie en gegeven de ‘eigen stijl’. Sommige overheidsjuristen leggen in hun werkzaamheden het zwaartepunt op de positie van loyaal ambtenaar, andere op die van tegenwicht biedend jurist. Er zijn ook juristen bij de overheid die hierin geen tegenstelling ervaren. De rol en stijl die een jurist kiest is relevant in een organisatie die regelgedreven is maar tegelijk wendbaar en adaptief moet zijn. De VNG Academie biedt deze masterclass aan (ervaren) overheidsjuristen binnen de rijks- en de gemeentelijke overheid. U brengt een eigen casus in. Met professionals gaat u aan de slag met de rollen in het proces en met het resultaat daarvan. 
De masterclass bevat de volgende onderwerpen:
  • Dag 1: Rollen van de overheidsjurist
  • Dag 2: Inzicht in uw eigen stijl
  • Dag 3: Verbinden van de theorie met uw praktijk
  • Dag 4: Feedback en presenteren
 
Vooraf: Ontdek uw sterke punten
Als deelnemer aan de masterclass ontvangt u het boek ‘Ontdek je sterke punten’. Vooraf leest u een klein deel van het boek door, maakt de bijbehorende test en levert deze twee weken voor de eerste bijeenkomst in. De docenten zorgen dat u tijdens de masterclass aan de slag kunt met uw eigen testuitslagen.

Juristen die er tegen aan lopen dat ze worden betrokken bij integrale opgaven, terwijl de juridische relevantie niet op voorhand duidelijk is met samenwerkingspartners die geen begrip hebben van de publieke verantwoordelijkheid en juridische vereisten bij samenwerkingsprocessen. Hier gaat het om reflectie op taakopvattingen en professionele verantwoordelijkheden. De masterclass is bedoeld voor juristen die deze dilemma's onderkennen en effectiever willen hanteren.

Het docentencorps bestaat uit een divers gezelschap van experts uit de wetenschap en de dagelijkse praktijk:

Hans Licht
Hans Licht
Dhr

Hans Licht is organisatiefilosoof met veertig jaar ervaring. Hij heeft onder meer ervaring met de aanpak van eenzaamheid in Amsterdam en met de nationale aanpak Circulaire Economie. Hij doceert de masterclass Regievoeren zonder macht en verzorgt de leergang Netwerkregie bij het SBO. Ook heeft hij diverse boeken op zijn naam, zoals Netwerkregie en Programmatisch Creëren.

Geert Kamps
Geert Kamps
mr

Geert Kamps is trainer, schrijver, spreker en (team-) coach. Hij beschikt over ruime ervaring en werkte onder meer tien jaar als NLP business trainer voor ambtenaren en overheidsjuristen. Hij is deskundig op het gebied van verandermanagement, systemisch werk, creatief denken, topsport, individuele- en teamcoaching, consultancy en muziek- en theatertechnieken. Hij zet zich in voor sporters en is mentaal trainer bij profschaatsteam Corendon en was teammanager van Paracycling Team NL bij de Paralympics in London 2012. Hij is oprichter van en bestuurder bij de Stichting Flow & Go Foundation die mensen krachtige tools wil geven om projecten op sociaal vlak succesvol uit te voeren.