Masterclass Bibliotheekbeleid voor gemeenten

Utrecht Ambtenaren Bedrijfsvoering
12
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Utrecht
Locatie
€ 585,-
Investering

Wat moeten we nou met een bibliotheek? Wat is uw antwoord op deze vraag van uw wethouder? Het is een uitdagend vraagstuk en tegelijkertijd een zoektocht naar het antwoord op vragen als:

  • Op welke wijze kunnen bibliotheken een bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven va een gemeente?
  • Wat doen bibliotheken nu concreet, welke dienstverlening bieden zij burgers?
  • Hoe formuleert u de ambities op het taakgebied van het bibliotheekwerk?
  • Hoe komt u tot een bibliotheekbeleid dat past bij uw gemeente?
  • Hoe vult u het opdrachtgeverschap naar de bibliotheekorganisatie in?

VNG Connect Academie biedt u in deze masterclass het antwoord op deze vragen. Samen met andere professionals/vakgenoten leert u van ervaringsdeskundigen en werkt u aan innovatieve oplossingen voor het bibliotheekwerk binnen uw gemeente.

De masterclass geeft inzicht in de werking van bibliotheekwerk in Nederland met handvatten voor gemeentelijk beleid. We starten de masterclass met een deel theorie en gaan in op vragen als:

  • Wat is het nut van het bibliotheekwerk?
  • Wat doen zij en welk maatschappelijk effect heeft het?
  • Welke rol kunnen zij spelen bij bevorderen van geletterdheid, mediawijsheid, sociale inclusie en toegang tot betrouwbare informatie?

Daarna komt het bibliotheekstelsel aan bod met onder andere de Wet stelsel openbare bibliotheken en de rolverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten. Ook de laatste ontwikkelingen en trends komen aan bod. Tot slot wordt ingegaan op de wijze waarop de gemeente grip kan krijgen op het bibliotheekwerk door middel van ‘sturen op resultaat, koersen op effect’.

De Masterclass bestaat uit een eendaagse training op een centraal gelegen locatie. 

10:00 - 10:15 uur Introductie, kennismaking en ophalen vragen
10:15 - 11:00 uur Trends en ontwikkelingen rond bibliotheken
11:00 - 11:45 uur Maatschappelijke opgave bibliotheekwerk
11:45 - 12:30 uur    Het bibliotheekstelsel; hoe is het bestuurlijk georganiseerd?
12:30 - 13:15 uur    Pauze
13:15 - 14:00 uur    Bibliotheekwerk in de praktijk; de bomen en het bos zien
14:00 - 14:45 uur    Bibliotheekbeleid voor gemeenten; van maatschappelijk effect naar subsidieverlening
14:45 - 15:30 uur    Sturing op de subsidierelatie
15:30 - 16:00 uur    Openstaande vragen beantwoorden en afronding

Deze masterclass Bibliotheekbeleid voor gemeenten is bedoeld voor professionals die binnen gemeentelijke organisaties/samenwerkingsverbanden het bibliotheekvraagstuk anders willen aanpakken. Door de theorie te koppelen aan het bibliotheekvraagstuk uit uw eigen praktijk, ontwikkelt u een reflexieve houding en nieuwe handelingsperspectieven binnen de complexe situatie waarbinnen u moet opereren.

De docent heeft actuele kennis van zaken, is direct betrokken en adviseert bij relaties met door overheden gefinancierde instellingen waaronder bibliotheken. De docent heeft ervaring vanuit de rol van de overheid, maar ook als directeur-bestuurder van een bibliotheekorganisatie en als adviseur voor instellingen, gemeenten en provincies.

Ook interessant voor u

Uitgelicht