Leergang Sturen in vertrouwen

Ambtenaren Bestuur en Veiligheid
15
Max. deelnemers
4
Aantal dagen
€ 595,-
Investering

Gemeenten hebben de opgave het samenleven van inwoners mogelijk te maken. Vanuit een angst voor chaos gaat dit veelal gepaard met een drang naar beheersing. De laatste jaren dringt het bewustzijn door dat dit juist soms chaos teweegbrengt. In deze cursus zoeken wij naar een andere manier van kijken waarin niet wantrouwen en beheersing maar vertrouwen en vakmanschap de sleutelwoorden zijn.

De leergang bestaat uit vier dagdelen. Elk dagdeel zet een aspect van de beleidscyclus centraal, waarbij we doordenken hoe je een beweging van wantrouwen naar vertrouwen kunt inzetten. We bespreken daarbij hoe het perspectief van de ambtenaar als ambachtsman kan inspireren. Voorafgaand aan elke bijeenkomst krijgt u literatuur te lezen en wat denkvragen mee.

Deze leergang heeft een reflectief karakter: we bieden geen pasklare oplossingen of stappenplannen. In plaats daarvan bieden we een denkkader, gebaseerd op recente bestuurskundige literatuur. In de leergang laten we onszelf en onze professionele praktijk bevragen door de literatuur. U oefent in deze leergang een ‘reflectieve practitioner’ te zijn.

  • Dagdeel 1 - Beheersingsdenken en ambtelijk vakmanschap
  • Dagdeel 2 - Beleidsontwikkeling “Ambities, taal en onbedoelde gevolgen"
  • Dagdeel 3 - Beleidsuitvoering “Inzicht in professionele praktijken"
  • Dagdeel 4 - Beleidsevaluatie “Verantwoording, inquisitie en leren”

Elke bijeenkomst bestaat uit een mix van theoriebespreking, dialoog over casuïstiek uit de eigen praktijk en verwerkingsopdrachten in groepen.

Dr. Wim Dekker is lector Informele Netwerken en Laatmoderniteit aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij geeft als lector leiding aan de Werkplaats Sociaal Domein Gelderse Vallei. Ook doceert hij sociologie bij de opleiding Social Work aan de CHE. Regelmatig verschijnen beschouwingen van hem over het sociaal werk op kennisplatform socialevraagstukken.nl.

Dr. Robert van Putten is lector Bezieling & Professionaliteit aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij doet onderzoek naar ‘tijd en professionaliteit’ en naar de rol van maakbaarheidsdenken in bestuur en beleid. Hij publiceerde daarover onder andere De ban van beheersing: naar een reflexieve bestuurskunst (2020), waarop deze leergang mede is gebaseerd.

Deze leergang is geschikt voor beleidsmedewerkers (junior / senior) en strategisch adviseurs bij gemeenten.

Ook interessant voor u