Leeratelier regionaal samenwerken

Eerder uitgevoerd aanbod
Ambtenaren Bestuur en Veiligheid
Hoe houdt u als gemeente grip op de tientallen samenwerkingsverbanden waaraan gemeenten deelnemen? Kunt u überhaupt sturen in de netwerksamenleving? Hoe richt u een samenwerking goed in? Welke instrumenten heeft u tot uw beschikking? Hoe gaat u in een samenwerking om met al die verschillende partners, binnen en buiten de gemeente, met eigen agenda’s, drijfveren en motieven? In het vierdaagse leeratelier 'Regionaal samenwerken' gaan we in op bovenstaande vragen. We kijken vanuit een theoretische en een praktische invalshoek naar het vraagstuk en vanuit uw eigen casuïstiek. Vanuit de theorie: welke inzichten biedt de wetenschap ons om de context van het werken in een netwerksamenleving beter te begrijpen en welke (juridische) instrumenten heb je tot uw beschikking om samenwerking goed vorm te geven? Vanuit de praktijk: hoe past u die inzichten daadwerkelijk toe in de praktijk, wat werkt wel en niet en waarom. Welke dilemma's komt u tegen en hoe kunt u daar mee omgaan? Uw eigen casus is de rode draad van het leeratelier.
Het programma van het Leeratelier Regionaal Samenwerken ziet er als volgt uit:
 
Dag 1: Het speelveld in kaart gebracht
  • Maatschappelijke transformatie, de netwerksamenleving, participatiesamenleving en wat betekent deze transformatie voor gemeenten en voor uw rol?
  • Het dynamische krachtenveld, welke politieke, historische, maatschappelijke krachten en persoonlijke, emotionele drijfveren bepalen samenwerking?
 
Dag 2: Spelregels bij het opzetten van een samenwerking
  • Hoe organiseert u samenwerking aan de voorkant, welke vormen van samenwerking zijn er, het samenspel tussen de partijen, hoe zet u kaders en structuren in ten dienste van de inhoud?
  • Hoe is in uw casus de samenwerking opgezet of hoe moet deze worden opgezet.
 
Dag 3: Grip houden op samenwerking
  • Hoe gaat u in een samenwerking om met de verschillende partners, binnen en buiten de gemeente, met eigen agenda’s, drijfveren en motieven?
  • De eigen rol in samenwerking. Dilemma’s in samenwerking in te vullen thema door deelnemers.
 
Dag 4: De eigen rol in samenwerking (vervolg)
 
Dag 5: Presentaties opdrachten
Presentatie eindopdracht, plan van aanpak.
Maarten Hageman, voormalig secretaris van de regio's Nijmegen en Rivierenland en directeur Faculteit Maatschappij en Recht Hogeschool Utrecht begeleidt het leeratelier. Verder werken aan dit leeratelier een scala aan docenten uit wetenschap en praktijk mee, onder wie:
  • Prof. Dr. Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur Universiteit Twente;
  • mr. Rob de Greef, partner bij Proof Adviseurs en docent Vrije Universiteit;
  • Roelof van Netten, gemeentesecretaris Papendrecht en voormalig secretaris-directeur regio Holland Rijnland;
  • Jeroen Smarius, gemeentesecretaris gemeente Uden.

Ook interessant voor u