Tip!

Train de trainer VNG Cyberoefening

Ambtenaren Informatiesamenleving
25
Max. deelnemers
0.5
Aantal dagen
Kosteloos
Investering

De VNG ondersteunt gemeenten bij veilig gebruik en opslag van gegevens over inwoners en ondernemers. Ook helpt ze bij het voorkomen en oplossen van cyberincidenten. Dit proces is continue in beweging. De gemeentelijke Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024 biedt gemeenten een handelingsperspectief dat aansluit bij de bestuurlijke praktijk.

Inzet hierop is van belang om de digitale weerbaarheid van gemeenten te versterken en het vertrouwen van inwoners en ondernemers in hun digitale veiligheid te vergroten en vast te houden. Ook bij incidenten en een (dreigende) crisis. Om die reden heeft de VNG in samenwerking met het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement een cyberoefenpakket ontwikkeld dat toepasbaar is voor alle gemeenten in Nederland. De oefening is gericht op het strategisch crisismanagement van de gemeente. De burgemeester kan met het eigen crisisteam oefenen en samen met politie en Openbaar Ministerie en/of de veiligheidsregio. 

De voorbereiding en de uitvoering van de cyberoefening is zelfstandig uit te voeren door de gemeente en het crisisteam. Alles wat de gemeente nodig heeft (scenario, berichten, plan van aanpak) zit in het pakket. 

Toolbox Cyberincident
Deze toolbox bevat hulpmiddelen bij de voorbereiding op en de aanpak van een cyberincident. Deze toolbox kwam tot stand naar aanleiding van de Overheidsbrede Cyberoefening op 28 oktober 2019. Het bestaat uit praktische instrumenten die zijn aangeleverd door de partners van de cyberoefening, aangevuld met tips en trucs van sprekers en deelnemers.

Bekijk de toolbox

  • De trainer van de gemeente krijgt uitleg over het cyberoefenpakket en oefenmodules;
  • De trainer krijgt uitleg over de voorbereiding en uitvoering van de oefening;
  • De trainer heeft de mogelijkheid om vragen te stellen over het cyberoefenpakket.
Toegang tot het Cyberoefenpakket kunt u nu aanvragen. Maak een account aan via deze link. Na inschrijving ontvang u van ons binnen één werkdag uw gebruikersnaam en wachtwoord.