Leergang De gemeentejurist in een complexe bestuurlijke omgeving

Ambtenaren BedrijfsvoeringBestuur en Veiligheid
20
Max. deelnemers
6
Aantal dagen
€ 3735,-
Investering

Tijdens deze leergang komen maatschappelijke veranderingen waarmee u als gemeentejurist te maken heeft uitgebreid aan de orde.

Voor de totstandkoming van deze leergang hebben de VNG Connect Academie en VU Law Academy de handen ineengeslagen. Vanuit beide organisaties worden gemeentejuristen tijdens de leergang voorzien van nieuwe concepten, inspiratie en een zeer breed handelingsrepertoire. Innovatie en proactief eigenaarschap staan daarbij centraal.

De leergang is bedoeld voor gemeentejuristen en juridische beleidsmedewerkers werkzaam bij de (semi) overheid, zoals bij de gemeente, waterschap, omgevingsdienst en provincie, die hun functie meer inhoud willen geven door meer inzicht in de organisatie waarbinnen zij werken. Daardoor kunnen zij hun juridische kennis tactischer en strategischer inzetten, geven zij de functie van gemeentejurist meer diepgang en opereren zij effectiever.

Digitale informatiesessie
Wilt u meer informatie over deze opleiding? Meld u dan aan bij de digitale informatiesessie over deze masterclass op maandag 21 februari van 16:00 tot 17:00. Onze docenten zitten klaar om u u meer over deze opleiding te vertellen en al uw vragen te beantwoorden.

Aanmelden: vngconnectacademie@vng.nl

 

Het programma bestaat uit de volgende modules:

  • Module 1. Uitleg grondslagen van de leergang & de behoorlijke gemeente
  • Module 2. De integere gemeente
  • Module 3. De effectieve gemeente (omgaan met ‘wicked problems’)
  • Module 4. De oplossingsgerichte gemeente
  • Module 5. De marktgerichte gemeente
  • Module 6  Presentatie reflectieverslag en uitreiking van het certificaat

Het docentencorps bestaat uit zowel juristen als ook sociale wetenschappers die samen steeds opnieuw de spanning tussen het juridisch kader en de maatschappelijke laten zien en hoe u daarin effectief kunt handelen.

De leergang staat onder leiding van prof. dr. Richard Neerhof, hoogleraar Bestuursrecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam (winnaar docentenprijs 2018) en dr. Duco Bannink, universitair hoofddocent Bestuurskunde bij de Vrije Universiteit Amsterdam (winnaar prijs Innovatief onderwijs FSW 2019). De juridische docenten, de sociaalwetenschappelijke/bestuurskundige docenten en de casusdocenten zijn allemaal gespecialiseerd in het functioneren van de gemeente en decentrale overheden en doe onderzoek naar het zo effectief mogelijk functioneren van decentrale overheden

Hier vindt u een overzicht met alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.

Om focus te hebben bij het verkrijgen en verwerken van de kennis uit de bijeenkomsten bieden we met de inzet van een moderator de deelnemers de mogelijkheid om op geplande momenten tijdens en tussen de bijeenkomsten te werken aan uw eigen ontwikkelvraagstuk/ plan. Samen met de moderator, docenten en de overige deelnemers worden uw specifieke leervragen behandeld, aan de hand van een concrete vraag/opgave uit uw eigen praktijk. Hiermee werkt u nog gerichter aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties die voor u van belang zijn. De uitvoering van uw ontwikkelplan komt elke bijeenkomst terug en tijdens de geplande sessie met de moderator.

Binnen en buiten de gemeentelijke organisatie bevinden zich actoren zoals politici, maatschappelijke organisaties, burgers en marktpartijen die ieder denken en handelen vanuit hun eigen perspectieven; van politiek tot economisch, van juridisch tot technisch. Als gemeentejurist laveert u tussen deze vaak botsende perspectieven in. Het kan daarbij verleidelijk zijn om met name te denken vanuit wat mag of moet, maar juist wanneer u in een complexe bestuurlijke context tot oplossingen wilt komen die voor de betrokken actoren werken en acceptabel zijn, is het van belang om ook te kijken naar het ‘willen’ en ‘kunnen’.

Bekijk hier het model (.png)

Met andere woorden: de uitdagingen waarvoor u als gemeentejurist in de praktijk staat, kunnen niet alleen aangepakt worden vanuit juridische, bestuursrechtelijke kennis. Dieper inzicht in de manier waarop een gemeentelijke organisatie functioneert en hoe politici en bestuurders opereren en hoe burgers reageren is uiterst belangrijk. Als gemeentejurist kunt met dat inzicht het bestuursrecht effectiever inzetten en daarmee een waardevoller partner voor bestuurders, politici en burgers zijn. Wanneer u als gemeentejurist beschikt over inzichten vanuit meerdere invalshoeken en het daarbij behorende brede handelingsrepertoire, kunt responsief en effectief opereren in een maatschappelijke en politiek-bestuurlijke omgeving. Deze leergang reikt u daartoe het gereedschap aan!

Punten
Door het volgen van deze leergang kunt u 20 PWO (puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgeving en overheidsjuristen) punten behalen.

Certificaat
U ontvangt een certificaat wanneer u aan 4 van de 5 colleges heeft deelgenomen, een ontwikkelplan heeft geschreven van minimaal 300 woorden, en een presentatie heeft gegeven tijdens de laatste bijeenkomst.

Ook interessant voor u

Nieuw