3-daagse Training Woonbeleid

Ambtenaren Fysieke leefomgeving
15
Max. deelnemers
3
Aantal dagen
€ 2090,-
Investering

In de 3-daagse training Woonbeleid bieden VNG en Platform31 actuele en praktijkgerichte kennis en handvatten om ambtenaren te ondersteunen bij het vormgeven van het woonbeleid. Wonen behoort tot één van de belangrijkste thema’s van de Nederlandse gemeenten. De druk op de woningmarkt is groot en er is sterke behoefte aan meer nieuwe woningen en aan nieuwe woonvormen voor verschillende doelgroepen. Het woonbeleid moet steeds weer inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Dit vraagt om actuele kennis van beleidsmedewerkers die werken aan maatschappelijke opgaven binnen het woondomein.

De training is bedoeld voor beleidsmedewerkers die meer inzicht en kennis willen op het brede terrein van wonen en de actuele ontwikkelingen. Het is zowel interessant voor startende beleidsmedewerkers, die de brede scope van het woonbeleid willen verkennen, als voor beleidsmedewerkers die hun algemene kennis willen opfrissen en aanvullende inzichten willen in recente woonopgaven en –ontwikkelingen. De training heeft ook een netwerkfunctie doordat de deelnemende beleidsmedewerkers Wonen van verschillende gemeenten elkaar beter leren kennen en ervaringen kunnen uitwisselen. 

 

Het programma bestaat uit:

  • Dag 1: Woonbeleid en samenwerking met woningcorporaties: waaronder het woonbeleid in vogelvlucht en woningbehoefte. 
  • Dag 2: Woningbouwrealisatie: onder andere sturing op een betaalbaar woningbouwprogramma en de rol van marktpartijen bij woningbouwontwikkelingen.
  • Dag 3: Woonvormen en huisvesting van doelgroepen: Nieuwe wetsvoorstellen en vernieuwende woonvormen voor verschillende doelgroepen.

(Gast)sprekers van Platform31, VNG en organisaties uit de woonsector presenteren over de verschillende onderwerpen in deze training Woonbeleid. Zij hebben actuele kennis en ervaring met de verschillende onderwerpen binnen het woonbeleid. De training wordt begeleid door Platform31.

Ook interessant voor u