Het ontwikkelen van praatpalen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
"De rol van RVO een stuk duidelijker en overzichtelijker door praatplaten"

Het ontwikkelen van praatpalen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De afgelopen 6 maanden heb ik een opdracht gedaan bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een mooie en interessante werkplek als VNG Trainee. RVO is onder deel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met ruim 4.500 medewerkers, verdeeld over 6 vestigingen. RVO is een uitvoerder van het rijksbeleid als het gaat om duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Niet alleen ministeries zijn opdrachtgevers, maar ook de decentrale overheden en de Europese Unie zijn soms opdrachtgever. Gemeenten zijn de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker op de agenda komen staan bij het rijk en dus ook bij RVO. Gemeenten zijn vaak klant, maar ook partner en opdrachtgever. Om de decentrale overheden goed te kunnen bedienen heeft de RVO vijf regio-liaisons die optreden en de gemeenten in contact brengen met de juiste deskundigen binnen de organisatie. De regio liaisons zijn opgedeeld in vijf landsdelen.

Voor de regio-liaisons is het de taak om het RVO-verhaal goed te kunnen vertellen in gesprek met een wethouder of een gemeenteambtenaar. Voor een organisatie met veel verschillende onderwerpen en expertises is dat een hele opgave. Om het RVO-verhaal goed te vertellen bij een gemeente heb ik samen met een grafisch vormgever praatplaten gemaakt. Deze praatplaten zijn gemaakt op thema’s die voor decentrale overheden belangrijk zijn en aansluit bij de expertise van RVO: energietransitie, circulaire economie, regionale economie, agrarisch en natuur en gebiedsontwikkeling en wonen.

Tijdens mijn traineeship heb ik trainingen gevolgd over grafisch faciliteren en grafisch storytelling. Deze trainingen hebben goed geholpen om duidelijk te krijgen hoe ik het RVO-verhaal op papier wilde hebben. Daarna ben ik bij de verschillende afdelingen opzoek gegaan naar mooie praktijkverhalen en om duidelijk naar voren te krijgen wat de rol van RVO is op het desbetreffende thema. Deze zoektocht heeft uiteindelijk geleid tot vijf praatplaten die de rol van RVO laten zien op de verschillende thema’s. De regio-liaisons, maar ook andere adviseurs bij RVO, kunnen deze praatplaten gebruiken in gesprekken met de gemeenten. Hiermee wordt de rol van RVO op een beleidsthema een stuk duidelijker en overzichtelijker.

Het viel me tijdens mijn trainingen grafisch faciliteren al op dat een grafisch verhaal een overzichtelijk en een duidelijk beeld geeft van een situatie. De trainingen hebben mij geholpen om creatiever en grafischer na te denken. Op deze manier vormen de trainingen van vrijdag direct input voor je werkzaamheden op de maandag daarna en zie je dat je vaardigheden tijdens het traineeship ook daadwerkelijk uitgebreid worden.


Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship