Grip op Samenwerken in Regio Stedendriehoek
“Met heldere processen komt het resultaat bijna vanzelf”

Grip op Samenwerken in Regio Stedendriehoek

De gemeenteraad van de gemeente Voorst vroeg om extra ambtelijke ondersteuning voor de griffie om meer grip te krijgen op regionale samenwerkingsverbanden. En zo ging ik daarom de afgelopen 6 maanden aan de slag als Projectleider Grip op Samenwerking bij de raadsgriffie van de gemeente Voorst. Zij wilden meer grip krijgen op regionale samenwerkingsverbanden door het schrijven van een gezamenlijke beleidsnota, samen met de andere 7 gemeenteraden in Regio Stedendriehoek. En het was mijn taak om dat proces te begeleiden.

Interessante trainee opdracht
In een eerdere opdracht voor het traineeship had ik bij een regionale samenwerkingsorganisatie gewerkt. En ik ben eerder ook actief geweest bij een gemeenteraadsfractie. Daarom begreep ik heel goed welk probleem hier speelde en dat maakte mij ook direct erg enthousiast om hier aan de slag te gaan. Ook leek het mij erg leuk om voor een griffie te werken, met de dynamiek van de politiek. Het ‘faciliteren van de democratie’ leek mij zinvol en mooi werk.

Complexe werkelijkheid
In de opdracht kwam ik er al snel achter dat de juridische werkelijkheid rondom gemeenschappelijke regelingen erg complex is. De gemeenteraden wilden graag meer grip: meer kunnen controleren en meer kunnen sturen. Maar volgens de wet kunnen ze alleen maar invloed uitoefenen door de wethouder een opdracht mee te geven aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kan vervolgens een opdracht geven aan het dagelijks bestuur en het dagelijks bestuur pas aan de directeur. Dan zijn er ook nog 8 verschillende gemeenteraden, of bij de Veiligheidsregio zelfs 22 verschillende gemeenteraden: en daarmee vaak net zoveel verschillende opdrachten... In praktijk lijkt de mening van een individuele gemeenteraad daarom te verwateren in een overvloed aan meningen en processen. Maar die gemeenteraden verlenen de organisatie wel de democratische legitimiteit!

Maatregelen simpel en pragmatisch
Om de grip te verhogen heeft een regionale raadswerkgroep in Regio Stedendriehoek, met wel 20 raadsleden uit de verschillende gemeenten, een notitie met maatregelen geschreven. Dat proces heb ik georganiseerd en begeleid. De maatregelen moesten kloppen binnen alle juridische kaders: de gemeenteraad moest bijvoorbeeld niet op de stoel van het college gaan zitten. Maar de gemeenteraad moet wel goed kaders kunnen stellen, en de regionale organisatie, via het college, kunnen controleren. De maatregelen moesten daarnaast ook simpel en pragmatisch zijn: geen grote nieuwe juridische bouwwerken of vage constructies optuigen. En dat is gelukt.

Terugblik
Toen ik eind april mijn opdracht bij gemeente Voorst afrondde, was net de coronacrisis uitgebroken. In bijna alle gemeenteraden was inmiddels al wel een raadslid ambassadeur geworden om de maatregelen ook in zijn/haar eigen gemeenteraad te bespreken en te bekrachtigen met een motie of initiatiefvoorstel. Om in deze laatste weken nog bij te dragen aan het gesprek met de raadsleden heb ik een videoboodschap en een infographic gemaakt over het proces en de maatregelen in de notitie. In het kort staan in de notitie maatregelen om 1. onderlinge samenwerking tussen gemeenteraden te verbeteren; 2. de informatie vanuit de samenwerkingsverbanden te verbeteren en 3. meer mogelijkheden te bieden aan de gemeenteraden om te kunnen sturen. Als alle gemeenteraden dezelfde boodschap aannemen en ook in de toekomst meer samenwerken, kunnen de raden beter hun rol vervullen.

Ik ben trainee, dus ik deed bijna alles voor het eerst. Zowel de opleidingsdagen bij de VNG als de begeleiding van de griffier van Voorst, Bernadette Jansen, hebben mij erg geholpen om deze opdracht goed af te ronden. Ik heb in deze opdracht echt geleerd hoe belangrijk het is om rollen en procedures duidelijk te maken. Als die helder en goed zijn ingericht, komt het resultaat bijna vanzelf. Ook heb ik geleerd hoe belangrijk het is om alle betrokken partijen goed te informeren en te betrekken bij een proces waar zij een rol in hebben. Ik kijk daarom terug op een fijne en leerzame tijd en ik weet nu dat ik terecht enthousiast was over het werken bij de griffie.


Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship