Aanbevelingen voor volwassen risicomanagement gemeenten
"Er zijn aanzienlijke verschillen in de uitvoering van het risicomanagement tussen gemeenten"

Aanbevelingen voor volwassen risicomanagement gemeenten

Hoe kunnen gemeenten het beste risicomanagement vormgeven? De theorie biedt geen eenduidig antwoord. In haar Master Publiek Management aan de EUR onderzocht onze VNG Connect Trainee Maryse Hoogland wat de belangrijkste criteria zijn voor volwassen risicomanagement in gemeenten.

Maryse deed literatuuronderzoek naar de bestaande modellen voor risicovolwassenheid bij gemeenten en ze interviewde in haar stage bij VNG Risicobeheer de risicomanagers van 18 gemeenten om de verschillen tussen theorie en praktijk te ontdekken.

Verschillen

Hoogland concludeert dat er aanzienlijke verschillen zijn in de uitvoering van het risicomanagement tussen gemeenten. Allereerst gaan gemeenten anders om met het invullen van de risicoparagraaf in de begroting. In de berekening van het beschikbare en benodigde weerstandsvermogen worden verschillende bedragen per gemeente meegenomen. Maar risicomanagement is veel breder dan deze verplichte financiële exercitie in de begroting, en dat wordt nog niet door elke gemeente gerealiseerd.

Soft controls

Uit de interviews met risicomanagers komt naar voren dat soft controls, zoals organisatiecultuur en het gesprek over risico's, een grote rol spelen in het risicomanagement. De risico-dialoog wordt genoemd als het belangrijkste onderdeel voor risicomanagement.

Aanbevelingen

Maryse benoemt in haar scriptie onder meer de volgende kenmerken van volwassen risicomanagement:

  • Het maken van duidelijke afspraken in de gemeente over risicomanagement
  • Het voeren van een risicodialoog
  • Het koppelen aan de gemeentelijke doelstellingen en het aanstellen van een risico-eigenaar
  • Focus op de soft controls
  • Leren van andere gemeenten

Bekijk het hele rapport


Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship