Workshop Nudging voor gemeenten

Ambtenaren InformatiesamenlevingBedrijfsvoering
15
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
€ 595,-
Investering

Op basis van wat voor aspecten maken mensen keuzes? Hoe kan het bewustzijn van deze aspecten toegepast worden om toekomstig keuzegedrag van mensen te beïnvloeden door het geven van een duwtje in de goede richting (nudge)? Hoe kan keuzearchitectuur hierbij een rol spelen? Deze vragen worden beantwoord tijdens de workshop Nudging voor gemeenten – een duwtje in de goede richting. Aantoonbare experimenten vanuit de gedragseconomie laten u zien hoe mensen keuzes maken en hoe deze keuzes zijn beïnvloed.

Deze workshop is bedoeld voor ambtenaren en projectgroepen (gemeente, provincie en veiligheidsregio’s) die willen weten hoe keuzegedrag werkt en wat voor rol dit speelt bij het maken van keuzes. Binnen deze workshop ligt de focus op interne keuzes binnen gemeenten in relatie tot risicomanagement. Tijdens de workshop is ruimte om van gedachten te wisselen, voorbeelden te delen en te reflecteren op wat u heeft geleerd. Nieuwe oplossingsrichtingen kunt direct toepassen binnen uw eigen gemeente.

Voor de deelname aan de workshop wordt u verzocht een gedragsprobleem vanuit uw huidige werkomgeving/werkzaamheden kort te omschrijven. Bij voorkeur een gedragsprobleem van (meerdere) individuen waardoor voor uw afdeling of gehele organisatie risico’s of zelfs problemen (kunnen) ontstaan. Dit gedragsprobleem zal voor uzelf tijdens de workshop centraal staan.

09.00 uur            Inloop met koffie en thee
09.30 uur            Introductie
10.00 uur            Wat is nudging en waarom is dit van belang (inclusief diverse experimenten)
12.30 uur            Pauze
13.00 uur            Ontwerpronde 1
14.00 uur            Consultancy
14.30 uur            Ontwerpronde 2
15.30 uur            Afrondende vragen
16.00 uur            Afsluiting

Bij de workshop wordt gebruik gemaakt van de reader Bouwstenen van nudging.

VNG Academie werkt samen met praktijk ervaren docenten / adviseurs Nudging binnen gemeenten.

Ook interessant voor u