Wnra - module geschillen

Incompany
Ambtenaren Bedrijfsvoering
16
Max. deelnemers
0,5
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering

De Wnra trekt de rechtspositie van de meeste ambtenaren gelijk met die van werknemers in de private sector. Geschillen tussen werkgever en medewerker worden straks uiteindelijk niet meer door de bestuursrechter behandeld, maar door de kantonrechter. Bestaande bezwaar- en beroepsprocedures op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) komen te vervallen. De CAO Gemeenten schrijft een  geschillenregeling voor een beperkt aantal onderwerpen.

In deze module staat deze geschillenregeling centraal en wordt deze geplaatst in de bredere context van de wijze waarop individuele geschillen tussen werkgever en werknemer kunnen worden opgelost.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • De in de cao geregelde geschillenregeling in het private arbeidsrecht
  • Wanneer toegang tot geschillencommissie; voortraject
  • Verschillen met de huidige bestuursrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures
  • Geschillen met betrekking tot functiewaardering, toepassing sociaal plan, werk naar werk traject
  • De kantonrechter, procederen bij de Kantonrechter en eventueel in hoger beroep bij het gerechtshof
  • Naar een eigen geschillenregeling

De kwaliteit van de module wordt gegarandeerd door de inzet van docenten met juridische ervaring. De module wordt begeleid door één vaste docent

Deze module wordt per locatie 2x aangeboden.

Ochtend: 09.00 uur - 12.30 uur
Middag: 13.30 uur - 17.00 uur

 

Ook interessant voor u