Wnra - module De Arbeidsovereenkomst

Incompany
AmbtenarenBedrijfsvoering
16
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingevoerd. Eén van de belangrijkste gevolgen van de Wnra is dat de (eenzijdige) aanstelling van ambtenaren van rechtswege is omgezet in een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst. Daarnaast beslissen werkgevers in de sector gemeenten zelf over de vraag of zij hun medewerkers die op ingangsdatum van de Wnra in dienst zijn een schriftelijke (of digitale) arbeidsovereenkomst ter ondertekening gaan voorleggen.

In deze module staat de arbeidsovereenkomst centraal. Wat is verplicht in een arbeidsovereenkomst? Hoe sluit u een arbeidscontract met een medewerker af? En welke wettelijke regels (bijvoorbeeld proeftijd, vakantiedagen, opzegtermijnen, ontslag) zijn van belang?

Het doel van deze module is op de hoogte zijn van de consequenties van de Wnra mbt arbeidsovereenkomsten. En om voldoende kennis en inzicht te verkrijgen om de (tweezijdige) arbeidsovereenkomst in uw organisatie te implementeren.

In de module wordt de slag van theorie naar praktijk gemaakt. U neemt daarbij uw eigen casussen mee plus een kleine voorbereidende opdracht die tijdig wordt toegestuurd.

Onderdelen van de module zijn onder andere:

  • Kernelementen van de arbeidsovereenkomst
  • Privaatrechtelijke context van de arbeidsovereenkomst
  • Soorten arbeidsovereenkomsten
  • Bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst (o.a. incorporatie, eenzijdige wijziging, concurrentie en boetebeding)
  • Wettelijk kader : proeftijd, vakantiedagen, opzegtermijnen, ontslag, minimale vergoedingen, etc.)
  • Relatie arbeidsovereenkomst met cao en personeelshandboek
  • Afsluiten arbeidsovereenkomst met werknemer
  • Besluiten en maatregelen die moeten genomen worden tbv de invoering van de Wnra.

De kwaliteit van de module wordt gegarandeerd door de inzet van docenten met juridische ervaring. De module wordt begeleid door één vaste docent. Experts uit de praktijk worden uitgenodigd als co-docent.

De module staat open voor medewerkers van afdelingen P&O/HR (adviseurs, beleidsmedewerkers), (Arbeids-) Juristen bij afdeling P&O/HR of juridische zaken.

Ook interessant voor u