Uitgelicht

Webinar Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv)

Ambtenaren Bedrijfsvoering
100
Max. deelnemers
0.1
Aantal dagen
Kosteloos
Investering

Weet u al hoe u de Wmebv effectief kunt toepassen? Laat u in ons webinar en in slechts 6 kennissessies volledig bijpraten. We richten ons op de meest cruciale thema's en bieden directe, hands-on strategieën vol praktische tips en eyeopeners. Dit is dé kans om volledig voorbereid te zijn en de Wmebv optimaal toe te passen. Mis niets, zorg dat u erbij bent!

Op 1 juli 2024 treedt de Wmebv in werking. Vanuit de VNG willen we de gemeenten voorbereiden op het nemen van de juiste maatregelen en het bieden van handelingsperspectieven om deze wet goed in de eigen organisatie te implementeren.  

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) geeft burgers, bedrijven en organisaties het recht om digitaal te kunnen communiceren met de overheid. Als gevolg hiervan wordt het gebruik van elektronische communicatiemiddelen in het bestuurlijk verkeer gereguleerd en bevorderd. Een bijkomend effect van de wet is vereenvoudiging en versnelling van de communicatie tussen de overheid en burgers, bedrijven en organisaties door het gebruik van digitale middelen. 

De Wmebv regelt onder andere de elektronische verzending van berichten, het elektronisch ondertekenen van documenten en het gebruik van elektronische identificatiemiddelen in het bestuurlijk verkeer. Het doel is om gemeenten in staat te stellen om op een efficiënte en veilige manier elektronisch te communiceren met burgers, bedrijven en andere belanghebbenden. 

Met de invoering van de Wmeb worden elektronische communicatiemiddelen juridisch gelijkgesteld aan traditionele papieren communicatie. Dit betekent dat elektronische berichten dezelfde rechtsgevolgen hebben als fysieke documenten. Ook wordt elektronische verzending van berichten de standaard. 

Doel: 

Gemeenten startklaar maken voor de Wmebv wat een impact heeft op verschillende onderdelen van de organisatie. Een brede doelgroep aanspreken om gedeelde verantwoordelijkheid te bewerkstelligen met kennis, inzichten, tips en handvatten zodat de Wmebv een goede landing zal krijgen binnen gemeentelijke organisaties.  

Een online webinar met informatie over de Wmebv en aankondiging van de thema-trainingen. 

In oktober en november zullen er 6 Thema-trainingen (hybride) plaatsvinden.
Per thema zal in een dagdeel een theoretische en een praktische invulling gegeven worden door 2 of meer trainers van VNG i.s.m. gemeenten en betrokken organisaties.

Chris Verhoef ( Projectmanager Wmebv)
Juliëtte van der Jagt (Senior juridisch adviseur )
Laura Jeninga (Community Manager Wmebv)

Tevens zullen alle ‘hosts’ van de 6 kennissessies aanwezig zijn voor het beantwoorden van specifieke vragen.

Per thema zal in een dagdeel een theoretische en een praktische invulling gegeven worden door 2 of meer trainers van VNG i.c.m. gemeenten en betrokken organisaties.

Kennissessie 1
Thema: Juridische aspecten
Datum: 9 oktober 2023
Host: Juliëtte van der Jagt (Senior juridisch adviseur)

Kennissessie 2
Thema: Omnichannel
Datum: 10 oktober 2023
Host: Zakia Boucetta (Programmamanager Omnichannel kanaalstrategie)

Kennissessie 3
Thema: Zorgplicht
Datum: 11 oktober 2023
Host: Rachida Moreira Figueiredo (Projectleider Lokale Regie op Informatiepunten Digitale Overheid - IDO's)

Kennissessie 4
Thema: Leveranciersmanagement en Inkoop
Datum: 31 oktober 2023
Host: Jolies van Pomeren (Strategisch Leveranciersmanager Wmebv)

Kennissessie 5
Thema: E-formulieren en notificeren
Datum:  volgt nog
Host: Francesca Vonk ( UX Designer)

Kennissessie 6
Thema: Digitale interactie
Datum: volgt nog
Host: Remco Smith (Enterprise architect)

Ook interessant voor u